|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Миниреволюция в закона за досиетата: ГЕРБ изкарва агентите в приватизацията, научните съвети към ВАК и сваля проверките до 10 ноември 1989 г. ПДФ Е-мейл
COMDOS - Закон за досиетата
Написано от Христо Христов   
Сряда, 14 Ноември 2012 08:13

Управляващите от ГЕРБ планират да извършат миниреволюция в закона за разкриване на сътрудниците на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, след като инициираха предложения за огласяването на досиетата в редица нови направления.

Сред тях изпъкват лицата, свързани с приватизацията, научните съвети към Висшата атестационна комисия (ВАК), управители на медии, разследващите полицаи, разследващите митнически инспектори, ръководствата на районните центрове 112, ГКПП и др.

Вносители на поправките в закона за досиетата са новоизбраният председател на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред Красимир Ципов (ГЕРБ) и съпартийците му Димитър Лазаров (член на Парламентарната комисия по правни въпроси) и Пламен Нунев (член на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред). Законопроектът е внесен в Народното събрание на 7 ноември 2012 г. и се очаква да бъде обсъден утре, 15 ноември в Парламентарната комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Вносителите се мотивират, че предлаганите промени целят осъвременяване на съществуващата нормативна база във връзка с дейността по разкриването на сътрудниците на ДС и РУ-ГЩ.


Обявяване на агентите през първите 16 години от прехода в научната сфера, медиите, ВУЗ, икономиката, изповеданията

Освен разширяването на приложението на закона за досиетата вносителите от ГЕРБ предлагат изключително важна поправка, която ще даде възможност да се осветлят агентите за първите 16 години от прехода в 13 различни категории на т. нар. лица, извършващи публична дейност. Сред тях са собствениците, ръководствата на печатни и електронни медии, водещите журналисти, ръководството на БАН и институтите му, ръководствата на различните вероизповедания, ръководните органи на висшите учебни заведения и др. (виж списъка по-долу).

.

Малко известен факт е, че за разлика от изпълнителната, законодателната и съдебната власти, където проверките се извършват от 10 ноември 1989 г. при втория списък с лицата, извършващи публични дейности, проверката сега се извършва от момента на приемането на закона – декември 2006 г. По този начин се скриват агентите от първите 16 години на прехода. През последната година сайтът desebg.com многократно е коментирал този проблем, на който сега управляващите предлагат адекватно решение.

Предлаганите промени са най-мащабните допълнения, които са правени по линия на отварянето на досиетата от приемането на закона през декември 2006 г. Някои от предложенията са залегнали в отчета на председателя на комисията по досиетата Евтим Костадинов за първия й 5-годишен мандат от февруари 2012 г., но независимият държавен орган няма законодателна инициатива.

Законопроектът на депутатите от ГЕРБ става факт броени дни след като депутатите от различни парламентарни групи отхвърлиха опита на Румен Петков (БСП) да ограничи полето на действие на закона за досиетата с внесен от него проект.


Осветляване на хората в приватизационните процеси

Напълно ново от страна на депутатите от ГЕРБ е предложението за обявяване на агентите  в приватизацията. Става въпрос за проверка за принадлежност към ДС на членовете на управителните, контролните и надзорните органи на държавни и общински предприятия, преобразувани и приватизирани по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и членовете на управителните и контролните органи на приватизационните фондове.

На практика това означава да се отворят досиетата на управители и цялото ръководства на държавни и общински дружества, които след това са приватизирани в различните приватизационни вълни по време на прехода. Осветляването на агентите в приватизацията ще засегне и ръководствата на всякакви дружества и фондове, които са придобили собственост след приватизация. Това ще даде възможност на обществото да научи в каква степен репресивният апарат на БКП е свързан с продажбата на държавната и общинската собственост и с последващия процес на нейното придобиване.


Кой е раздавал научните звания

Друго важна промяна, която депутатите от ГЕРБ предлагат, засяга включването към проверките за принадлежност към ДС на научните съвети към ВАК. В момента проверките обхващат само членовете на президиума и комисиите към ВАК. С новото допълнение ще се разбере какво е присъствието на бившата Държавна сигурност в научните съвети, които на практика са решавали съдбите на младите хора, които не са мислили по удобния начин при даването на докторски, доцентски и професорски степени.


Разширяване на кръга на ръководните длъжности в МВР

В подготвяните промени е дадена ново формулировка за проверка на лицата в системата на МВР. Така например лицата, заемащи поста зам.-началници на управления, районни служби в момента са пропуснати в закона. Освен тях са включени и ръководствата на бази, гранично-полицейски кораби, гранични контролно-пропускателни пунктове, районни центрове 112 и началниците на участъци.

Проверките за принадлежност ще обхващат и разследващите полицаи,  военните разследващи полицаи и разследващите митнически инспектори.


Досиетата и на управители на медии

Освен смъкване на границата на проверките за медиите от 10 ноември 1989 г. насам ще бъдат отворени досиетата и на управителите на печатни издания и електронни средства за масова информация.


Публикуване на документите в интернет

С промените се дава право на комисията да публикува на своята страница в интернет документите, въз основа на които е установена и обявена принадлежност на лицата.


Списък на лицата, извършващи публични дейности, които в момента се проверяват само от декември 2006 г. насетне:

1. собствениците, директорите, заместник-директорите, главните редактори, заместник главните редактори, членовете на редакционните съвети, политическите коментатори, водещите на предавания, водещите на рубрики в печатни издания или електронни медии; собствениците и ръководителите на социологически агенции; собствениците и ръководителите на рекламни агенции; собствениците на агенции и дружества за осъществяване на връзки с обществеността;
2. председателят, заместник-председателите, главният научен секретар, членовете на управителни съвети, директорите, заместник-директорите, научните секретари в Българската академия на науките и в нейните научни институти и други самостоятелни звена;
3. ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри в държавни и частни висши училища и университети; директорите и заместник-директорите на училища по Закона за народната просвета;
4. управителите и изпълнителните директори, членовете на управителните и контролните съвети на лечебните заведения, председателите, заместник-председателите, главните секретари и членовете на управителните съвети на Българския лекарския съюз и на Българския зъболекарски съюз; председателят, генералният директор и заместник генералните директори на Българския Червен кръст;
5. председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции съгласно съдебното решение за регистрация, на синдикални организации или на организации на работодатели или на други юридически лица с нестопанска цел;
6. ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности;
7. председателите, заместник-председателите и членовете на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд;
8. председателите и членовете на управителните и контролните органи на националните спортни организации и на Българския олимпийски комитет;
9. членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки, на застрахователи и презастрахователи, на фондови борси, на акционерни дружества, организиращи неофициален пазар на ценни книжа, на инвестиционни посредници и на инвестиционни дружества;
10. едноличните търговци, които организират хазартни игри; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица, организиращи хазартни игри;
11. едноличните търговци - предприятия, осъществяващи електронни съобщения; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - предприятия, осъществяващи електронни съобщения;
12. едноличните търговци - радио- и телевизионни оператори; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - радио- и телевизионни оператори;
13. синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон или в списъка на синдиците при Централната банка.

 

С една от предложените от депутатите от ГЕРБ промени всички в този списък ще се проверяват от 10 ноември 1989 г., както това се отнася за президента, законодателната, изпълнителна и съдебната власти, а също така и за местната власт. С червено са отбелязани, извършените до момента проверки от комисията по досиетата. Ако поправката бъде приета комисията ще има право да извърши повторна проверка, като тя ще обхване периода 10 ноември 1989 г. – ноември 2006 г.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов