|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Опороченото „правосъдие“ не може да отнеме правото на обществото да бъде информирано за влиянието на Държавна сигурност ПДФ Е-мейл
COMDOS - Закон за досиетата
Написано от Фондация "Истина и памет"   
Петък, 10 Декември 2021 13:21

 

alt

 

Фондация „Истина и памет“ разпространи днес декларация, адресирана до 47-то Народно събрание, с която призовава за бърза законодателна намеса, с която да се спре опита на противниците на отварянето на досиетата на бившата Държавна сигурност да се спре осветяването на мрежата на агентите на тоталитарния комунистически на ръководни постове в държавата след 1989 г. с оглед на вчерашното тълкувателно решение на Общото събрание на Върховния административен съд.

Сайтът desebg.com публикува декларацията в цялост:

 

ДО

47-то Народно събрание

ТУК

                                                                                                                                                                                

ДЕКЛАРАЦИЯ
от Фондация „Истина и памет“*


Тридесет и две години след началото на демократичните промени у нас доживяхме и това унижение и беззаконие – български върховен съд да отнеме правото на гражданите да бъдат информирани от Комисията по досиетата за влиянието на репресивния апарат на тоталитарния комунистическия режим чрез неговите агенти, заемали или заемащи ръководни постове в държавата и обществото след 1989 г.

В четвъртък, 9 декември 2021 г., Общото събрание на Върховния административен съд (ВАС) излезе с тълкувателно решение по дело, заведено преди повече от три години по искане на главния прокурор, който е сезиран от председателя на Комисията по досиетата Евтим Костадинов за противоречива практика през последните години, създадена от различни съдебни състави по едни и същи казуси.

Тези казуси се отнасят до задължението на Комисията по закона за досиета да осветява сътрудниците на тоталитарните комунистически служби на различните ръководни постове, които са заемали през годините на преход, заемат или за изборни длъжности, за които кандидатстват.

С решението си от четвъртък ВАС казва, че Комисията по досиетата, на която Народното събрание възложи изпълнението на закона преди 15 години, не е компетентна да огласява принадлежност на сътрудници на различните им ръководни позиции, ако не представи нови доказателства, тълкувайки, че повторното и последващи огласявания на вече установена принадлежност е един вид служебно произнасяне.

ВАС също така казва, че първото огласяване на принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА е било достатъчно и с него се изпълнявал закона.

Фондация „Истина и памет“ категорично заявява, че подобна трактовка изобщо не е вярна.

Не, това първо огласяване изобщо не е достатъчно за разкриване на цялата мрежа от зависимости, която тоталитарните служби са създали зад кулисите с паралелната си власт през годините на прехода!

Твърдението на ВАС е прах в очите на хората и показва колко далеч са съдиите от реалността.

Защото основният смисъл за закона за досиетата, приет с пълен политически консенсус през 2006 г., е именно да бъде разкрита тази огромна мрежа от тайни зависимости. Осветяването ѝ става именно чрез посочването на всички ръководни длъжности, заемани или заемащи от агентите на престъпния комунистически режим.

ВАС не за пръв път взима скандално решение, което е против обществения интерес. Достатъчно е да припомним решението преди години, с което съдебен състав за малко не заличи цял природен резерват („Странджа“), за да угоди на инвеститори и направи възможно „законно“ незаконното застрояване в крайморската част на резервата.

Също така ВАС не за първи път се опитва да играе ролята на адвокат на противниците на отварянето на досиетата. Достатъчно е да припомним опита именно през състав на ВАС по едно от делата на агенти на ДС (Стоян Сталев) през 2010 г. да бъдат атакувани пред Конституционния съд ключови текстове от закона за досиетата, чиято законосъобразност КС потвърди с единодушие.

Днес обаче ВАС си позволява да посегне към едно право на българското общество, което то постигна след много съпротива. Правото да бъде информирано за скритото влияние на репресивния апарат на тоталитарния комунистически режим след 1989 г.

Затова когато говорим за превзетата държава трябва да говорим и за превзето правосъдие, което с подобни решения подкопава представата за правова държава и по никакъв начин не изпълнява конституционните си задължения да защитава обществения и държавен интерес.

Онова, което обаче ВАС не казва, и което ще продължава да премълчава гузно е как така в продължение на 11 години нямаше проблем с прилагането на закона от Комисията по досиетата, а през последните 4 години изведнъж се намериха определени съдии, които прокараха линията на противоречивата съдебна практика?

ВАС ще продължава да мълчи и за това, че част от тези съдии са в тежък конфликт на интереси, защото съжителстват с агенти на Държавна сигурност или са започнали своята юридическа кариера във факултета по Държавна сигурност на школата на МВР-ДС преди 1989 г. Съдии, които бяха удобно инсталирани във ВАС без конкурс, чрез изтеглянето командироването им в София, за да решават по превратен начин дела срещу решения на Комисията по досиетата и да създават противоречива съдебна практика.

Ръководството на ВАС в лицето на председателя Георги Чолаков носи пряка отговорност за допускането подобни съдии в очевиден конфликт на интереси да ръководят звеното в съда, разглеждащо подобни дела и да се явяват по тях в съдебни състави.

Сега със своето превратно тълкуване на закона ВАС подменя целия смисъл, вложен от законодателя в това декомунизационно законодателство и подменя неговата законодателна воля за разкриване на сътрудниците на ръководни позиции в държавата.

Това, което ще последва от решението на Върховния административен съд е блокиране на процеса на осветяване на сътрудниците на престъпния комунистически режим, което ще прерасне в политически проблем.

С това опорочено и конюнктурно „правосъдие“ Върховният административен съд отнема и право на информираност на българските граждани за присъствието и влиянието на агентите на ДС и разузнавателните служби на БНА в различните институции през годините на прехода.

Право, което гражданското общество извоюва през 2006 г. с много битки и усилия. Право, което превзетото „правосъдие“ днес се опитва да задраска с лека ръка.

Фондация „Истина и памет“ категорично се противопоставя на опита по съдебен път да се подменя основната философия на закона за досиетата за разкриването на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби.

Обръщаме се към всички демократично мислещи граждани с призив за подкрепа и защита на процеса на отварянето на досиетата и осветяването на агентите на репресивния апарат на БКП.

Призоваваме 47-то Народно събрание да потвърди политическата воля и консенсус, постигнати преди 15 години, с които бе утвърдена държавната политика за прекъсването на зависимостите от сътрудниците на тоталитарните служби и тяхното разкриване пред обществото.

Това може да стане като парламентът предприеме бързи и адекватни законодателни мерки, с които да пресече опита на опороченото „правосъдие“ да спре процеса на разкриване на агентите на Държавна сигурност и потвърди правомощията на Комисията по досиетата, като по този начин гарантира успешното приключване на изпълнението на закона във финалната част, в която той се намира.


*Фондация „Истина и памет“ е основана от разследващия журналист и изследовател на архивите на ДС Христо Христов през 2016 г. с цел да популяризира знанието за тоталитарния комунистически режим и неговите престъпления. В Управителния ѝ съвет влизат историците проф. Евелина Келбечева и Георги Михайлов, както и юриста Александър Кашъмов. 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов