|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
ВАС преформулира важен въпрос за осветяването на агентите на комунистическите служби ПДФ Е-мейл
COMDOS - Закон за досиетата
Написано от Христо Христов   
Петък, 27 Ноември 2020 18:47

alt

 

Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд (ВАС) днес гласува да се преформулира въпросът по тълкувателно дело № 9 от 2019 г., свързан с прилагането на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Както desebg.com информира Общото събрание на ВАС трябва да уеднакви съдебната си практика по дела срещу решения на Комисията по досиетата, с които тя огласява вече установена принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА на лица, но в качеството им на публични фигури, заемащи различни ръководни длъжности след 10 ноември 1989 г.

Тълкувателното дело във ВАС беше образувано по искане на главния прокурор Сотир Цацаров през юли 2019 г., който беше сезиран за проблема от председателя на Комисията по досиетата Евтим Кстадинов.

През декември 2019 г. председателят на ВАС Георги Чолаков разпореди да се образува тълкувателно дело, което Общото събрание на ВАС започна да разглежда след 11 месеца днес.

Върховните съдии гласуваха единодушно въпросът да се преформулира в следния смисъл:

„Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия има ли материална компетентност (извън случаите по чл. 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия) да се произнася с второ и последващи решения с диспозитив „обявява установената и обявена принадлежност“ към органите по чл. 1 от същия закон за конкретно лице, при липсата на нови доказателства, за което вече с влязло в сила нейно решение е установена и обявена такава, предвид императивната разпоредба на чл. 26 от същия закон?“

Следващата фаза от тълкувателното дело е изслушване на становища от страните, съобщават от съда.

Преформулирането на въпроса на главния прокурор внася повече яснота, тъй като в него е посочено точното действие, което Комисията извършва при повторно или последващо огласяване на сътрудник, но в друго негово качество на заемана различна ръководна позиция от предишната, а именно: „обявява установената и обявена принадлежност“.

Групата съдии, които смятат, че Комисията може да установява служебно принадлежност, може да прави това само, ако са налице нови доказателства за принадлежност.

Те така и не пожелаха да приемат, че Комисията не установява повторно принадлежност, а обявява вече установена и обявена принадлежност на даден сътрудник, но при проверка, която е свързана с негова нова ръководна длъжност, заемана от него или кандидатстващ за такава ръководна длъжност по смисъла на закона за досиета.

Тълкувателното дело се разгледа от Общото събрание на ВАС днес при закрити врата в условията на пандемия – дистанционно, като ръководството на съда е създало условия съдиите да вземат участие онлайн.

Вижте становището на главния прокурор Сотир Цацаров от юли 2019 г., изразено от него при сезирането на ВАС, с което подкрепя дейността на Комисията по досиетата по огласяването на сътрудниците - ТУК.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов