|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Съдебен абсурд: Съдии от факултета на ДС искат да скрият ръководните постове на агентите на комунистическия режим ПДФ Е-мейл
COMDOS - Закон за досиетата
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 18 Юни 2018 13:14

alt

Съдии от Върховния административен съд (ВАС) и Административния съд – София-град (АССГ) се опитват да саботират процеса на разкриване на сътрудниците на тоталитарния комунистически режим като прокарват нова абсурдна съдебна практика.

Те обявяват за нищожни  решения на Комисията по досиетата, с които тя е разкрила принадлежността към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА на сътрудници повече от веднъж – въз основа на заеманата от тях различна ръководна длъжност в годините на преход, ако Комисията не е представила нови доказателства за сътрудничеството (нови архивни документи, удостоверяващи принадлежността).


Да не се разкриват сътрудници на повече от една ръководна длъжност

Ако се възприеме тезата на тези съдии, това би означавало Комисията да не следва да дава публичност на различните ръководни постове на агентите, които те са заемали или заемат след 10 ноември 1989 г.

Например, ако Комисията по досиетата е обявила принадлежността дадено лице към тоталитарните комунистически служби в качеството му на кмет през 90-те години, то след това обществото няма право да научи чрез Комисията по досиетата дали същото лице е заемало ръководен пост в банка, в бизнеса или се кандидатира за изборна длъжност в местната, изпълнителната или законодателната власт.

Абсурдната съдебна теза противоречи на основната философия на закона за досиетата, приет с политически консенсус в края на 2006 г. – обществото да е информирано които след кадрите на ръководни позиции в държавата и обществото са сътрудници на тоталитарния режим на Българската комунистическа партия.

 

Учили във факултета на ДС в Симеоново – съдии по дела срещу Комисията днес

Другото скандално в случая е, че съдиите във ВАС и АССГ, които за започнали да налагат подобни решения, противоречащи на основната до момента съдебна практика, преди промените са кандидатствали и учили във факултета на ДС в школата в Симеоново.

Тоест, те са се подготвяли да станат щатни служители на Държавна сигурност, но този техен избор се е провалил с краха на комунистическата система в България, а днес те раздават „правосъдие” в полза на сътрудниците на обявения със закон за престъпен тоталитарен режим.

Как desebg.com неотдавна разкри във ВАС новата съдебна „мода” по дела срещу решения на Комисията по досиетата се налага от съдия Пламен Петрунов.

Към нея вече се „адаптират” и съдии в Административния съд – София-град, където се гледат дела на първа инстанция.

По почина на своите колеги от ВАС, които смятат, че Комисията не може да обявява един сътрудник повече от един път, ако не представи нови доказателства (нови архивни документи за принадлежността му) от тези, на основата на които го е обявила първия път, съдии от АССГ вече се произнасят в същия тон по дела срещу решения на Комисията по досиетата.


Случаят с Жорж Ганчев

Такъв е пресният случай с бившия лидер на Българския бизнес блок Жорж Ганчев (Георги Ганчев Петрушев), разкрит като сътрудник на ДС (виж досието му - ТУК), който се е възползвал от противоречивата съдебна практика по делата, заведени срещу решения на Комисията по досиетата.

В периода 2007-2016 г. неговата принадлежност към Държавна сигурност е обявена от Комисията по досиетата четири пъти в различни качества като:
Народен представител от „Български бизнес блок”  в 37-то Народно събрание (1995-1997) и 38-то Народно събрание (1997-2001).
Кандидат за президент на президентските избори през 1992 г., 1996 г. и 2001 г.
Кандидат за народен представител (2013) в 42-то Народно събрание, издигнат от политическа партия „Национално патриотично обединение” и др.

Той не е обжалвал пред съда нито едно от тези решения. След началото на противоречивата съдебна практика във ВАС обаче през 2017 г. той е обжалвал последното решение, с което Комисията обявява неговата принадлежност в качеството му на председател на Управителния съвет на Българска федерация баскетбол към 1993 г. при проверката на спортната федерация (решение №-2-999 от 4 юли 2017 г.).

Интересното е, че негов адвокат по делото е о. р. ген. Милчо Бенгарски, главен секретар на МВР по време на кабинета на Любен Беров (1992-1994), останало известно в историята като правителството на „Мултигруп”.

Това решение на Комисията е обявено за нищожно с решение №1801 от 20 март 2018 г. на съдия Георги Терзиев от АССГ, публикувано на сайта на съда.

Информацията, с която desebg.com разполага е, че съдия Терзиев също, както съдия Пламен Петрунов от ВАС, е учил във факултета на ДС в школата в Симеоново.

Георги Терзиев е роден през 1967 г. в гр. Асеновград. Работил е като следовател в Пловдив, а като съдия в АССГ е от 2016 г.

В своето решение той изрично се е позовал на „практиката” във ВАС. Предстои случаят да бъде разгледан именно във ВАС, тъй като решението на първоинстанционния съд е обжалвано от Комисията по досиетата.

Оттам до момента не коментират проблема със съдебната практика. През 2013 г. председателят на Комисията Евтим Костадинов сезира тогавашния национален омбудсман Константин Пенчев за проблема с противоречивата практика във ВАС.

Той от своя страна поиска ВАС да уеднакви съдебната си практика, но през 2015 г. Общото събрание на ВАС не се произнесе и това отвори вратата към възможността законът за досиетата да бъде блокиран именно чрез съда.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов