|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Началото на Шесто управление на ДС ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Неделя, 04 Септември 2011 20:37

Сайтът Държавна сигурност.com представя секретното “Б” решение на Секретариата на ЦК на БКП, ръководен от Тодор Живков за създаването на Шесто управление на ДС през 1967 г., известно още като политическата полиция.

Почвата за формирането на специално управление в ДС, което да преследва хора само по политически признак и прояви против управлението на БКП и Живков, е подготвена година по-рано.

През 1966 г. Политбюро на ЦК на БКП, оглавявано също от Живков, приема решение „За по-нататъшното засилване на борбата срещу идеологическата диверсия на империализма”.

С него е одобрена подробна програма, по която държавните органи са задължени „да водят системна, научно обоснована борба за преодоляване влиянието на буржоазната и дребнобуржоазната идеология, за пресичане на идеологическата диверсия на империализма, за изкореняване остатъците от религиозните възгледи и буржоазния морал, за преустройството на бита  и общественото поведение на трудещите се в съответствие с принципите на комунизма”. .

 Живков и Политбюро изхождат от положението, че „съвременната международна обстановка и интересите на партията и страната изискват да се повишава непрестанно революционната бдителност на комунистите и на всички трудещи се, да се води настъпателна борба срещу буржоазната идеология, да се разобличава идеологическата диверсия срещу НРБ и другите социалистически страни”.

 

За отправна точка Политбюро  приема, че „главна бариера срещу проникването на буржоазната идеология и против идеологическата диверсия на империализма е формирането на марксистко-ленински мироглед у трудещите се”. Задача на всички държавни и обществени организации и институти, както и на членовете на БКП е да насаждат в обществото омраза  и нетърпимост към Запада, като “възпитават трудещите се и особено младежта в дух на класова ненавист към империализма, към буржоазната идеология и морал”.

Изпълнението на  идеологическата стратегия води до необходимостта от създаде специално идеологическо управление в структурата на съществуващия по това време Комитет за Държавна сигурност към Министерския съвет, чийто министър-председател е Тодор Живков.

Шесто управление е формирано със заповед № I-3728 от 17 ноември 1967 г. на председателя на КДС ген. Ангел Солаков. Ден по-късно, със секретно решение „Б” №9 Секретариатът на ЦК на БКП го утвърждава. Както и останалите подразделения на КДС и новото управление е подчинено на висшите партийни органи, оглавени от Живков. В приоритетите му влизат „борбата срещу диверсия по идеологическа линия, контрареволюционните, националистическите и други противодържавни прояви в страната, както и борбата срещу различните нелегални организации и групи, терора, изменниците на родината, идеологическото разложение сред интелигенцията и младежта”.

Първият началник на новото идеологическо управление е ген. Борис Манов. Той е сменен година по-късно от ген. Петър Стоянов, бивш участник в партизанския отряд „Чавдар”. Той го ръководи до 1985 г., когато е замесен от по-младия ген. Антон Мусаков.

 

Повече за дейността за Шесто управление може да прочетете в поредицата „Господарят на Държавна сигурност” в рубриката „Живков & социализЪма”.

 

 

Документът е включен в сборника на комисията по досиетата "Държавна сигурност - структура и основни документи", 2010 г.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов