|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Шесто управление на ДС: Да прилагаме братския опит на КГБ с младежта ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Събота, 02 Ноември 2013 12:10

alt
Сайтът desebg.com публикува строго секретен план за основните агентурно-оперативни мероприятия на отдел 02 (младеж) на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия през 1983 г.

Става въпрос за отдела в идеологическото управление на ДС, който се занимава със следенето и преследването на антипартийните прояви сред учениците, студентите (български и чуждестранни) и академичната общност.

Строго секретният документ дава представа за широкообхватната дейност на отдела, натоварен да следи и пресича „негативни процеси и явления сред младежта и учащите се в НРБ”.

В плана са набелязани редица агентурно-оперативни мероприятия за предотвратяване на „нелоялните и вражески прояви сред младежта”.

Отдел 02 на Шесто управление планира и „целенасочена работа” по различни западни и други научноизследователски институти за „недопускането разлагането на нашите специалисти”.

Една от важните задачи, които структурата, отговаряща за учащите и ВУЗ-те, си поставя е „подобряване координацията и взаимодействието с братските органи за сигурност и най-вече с КГБ, изучаване и прилагане на опита им в работата по проблемите на младежта”.

Така например плановете, които отдел 02 изработва за различни младежки научни прояви и фестивали, „при необходимост ще се съгласуват с КГБ”, е посочено в документа.

В раздела „Вражески контингент” е предвидено да продължи „по-пълното установяване и наблюдение на контингента в обслужваните обекти, като особено внимание ще се обръща на преподавателите от висшите и средни училища, поддържащи подозрителни връзки с граждани от западни страни, както и на студенти и ученици, изпаднали под влияние на западната пропаганда”.

В изпълнение на задачите, произтичащи от XII конгрес на БКП (1981) отделът за младежта и ВУЗ-те в Шесто управление планира „да се вземат решителни мерки за изграждане и използване на агентурен апарат с качества и възможности”.

През 1983 г. е предвидено да бъдат придобити нови 35 агенти, 20 нови явочни квартири и да се открият две нови резидентурни групи в Софийския университет „Климент Охридски” в блока на чуждестранните специализанти и аспиранти в НРБ. Скокът в увеличаването на агентурния апарат е значителен, тъй като дотогава въпросният отдел е разполагал с общо 55 агенти.


Документът е включен в сборника на комисията по досиетата „Държавна сигурност и образованието 1944-1989”, 2011 г.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов