|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Досието на проф. Никола Калоянов. Част 2: Идеологически верен в търсене на наводки сред чужди студенти ПДФ Е-мейл
ДОСИЕТА - Учени
Написано от Христо Христов   
Събота, 20 Септември 2014 13:07

alt
Сайтът desebg.com публикува част 2 от досието на зам.-ректора (до 2011 г.) на Техническия университет проф. Никола Калоянов. Техническият университет в София е едно от висшите учебни заведения в страната, в което  предстои да бъде избрано новото ръководство. В момента университетът е един от 4-те ВУЗ-а, които се ръководят от сътрудници на комунистическите тоталитарни служби.

Проф. Никола Калоянов е привлечен за сътрудничество през 1974 г. Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ) на БНА и досието му разкрива някои от целите и методите на работа на военното разузнаване, чиято дейност е слабо изследвана.

Сайтът desebg.com не публикува чувствителната лична информация от семеен и здравословен характер, каквато военното разузнаване по времето на комунизма е събирало за своите сътрудници, включително и за Никола Калоянов. До момента проф. Калоянов не се е възползвал от дадената му от desebg.com възможност да изложи своята позиция.

 В част 1 от поредица е представен момента на проучването и привличането на Никола Калоянов за сътрудник на Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА.


Подновяване на контакта

От 1975 г., когато като новопостъпил студент I курс във Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ) София водещият му офицер в Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ) на БНА го контактва, до 1982 г., когато вече е завършил висшето си образование и постъпва на работа във ВМЕИ, в продължение на 7 години Никола Калоянов – „БОЯН” е буквално забравен от военното разузнаване.

В досието на сътрудника никъде не се отбелязва причината за това, но определено тя се крие в РУ-ГЩ, което от 1967 г. има непоклатим началник в лицето на ген. Васил Зикулов, който остава начело на военното разузнаване чак до 1991 г. Може само да гадаем за причините, но без съмнение безхаберното отношение към един нововербуван агент като „БОЯН” през 1974 г. по гръцка линия (разбирай срещу НАТО), който е включен в бойната готовност като един от радистите, който трябва да бъде нелегално прехвърлен на територията на Гърция при усложнена обстановка или война, показва слабостите на военното разузнаване.

За щастие на РУ-ГЩ и на Никола Калоянов през тези 7 години, когато той се води сътрудник, а в същото време военното разузнаване го зарязва напълно, малко след като го е привлякъл, не се случва нищо фатално в международната обстановка и най-вече във взаимоотношенията между НРБ и Гърция. Напротив двустранните отношения бележат положително развитие.

Когато през 1982 г. РУ-ГЩ се сеща, че има сътрудник по гръцко направление и го потърсва директно на работното му място в служебния му кабинет във ВМЕИ самият Никола Калоянов не скрива учудването си от този факт.

То е отбелязано в строго секретния доклад на новия оперативен работник, който взима на отчет „БОЯН”. „В началото „БОЯН” каза, че е смятал, че сме го забравили, след като не сме го търсили толкова дълго време”, е посочено там. Калоянов е прехвърлен в нова команда, като новият оперативен работник си поставя за задача да изясни нивото на владеене на гръцкия от сътрудника.

През това време последният обновява информацията за себе си. Калоянов е завършил през 1979 г. ВМЕИ, специалност „Топлоенергетика”. Постъпил е на работа като научен сътрудник в Министерството на енергетиката, а в края на 1980 г. издължал конкурсен изпит и назначен за асистент във ВМЕИ „Ленин”, катедра „Топлоенергетика”. Дори споделя размера на основната си заплата и възнаграждението от допълнителните часове. „БОЯН” информира новия си водещ офицер и за подробности от семейния си живот, тъй като се е и оженил.

 

alt

 

От документите в досието в този период се разбира, че подготовката му на гръцки не е на много високо ниво. Не умее да чете и пише на гръцки.

Указанията са с Боян да се „провеждат по-често целенасочени срещи за укрепването му към разузнаването”. Изглежда текучеството в РУ-ГЩ по това време е било голямо, защото още на следващата среща декември 1982 г. е сменен водещия му офицер с четвърти такъв.
През февруари 1983 г. в конспиративна квартира на военното разузнаване под псевдоним „ОДРИН” е проведена преподготовката му.


Правилен марксистко-ленински мироглед

Тя се състои от две части – теоретична и практическа. При теоретичната част с него е проведена идейно-възпитателна работа и политическа подготовка. Практическата част включва радиоподготовка в конспиративната квартира и след това  в местност между няколко села край Бобовдол. Откъсването му от работа и семейството става под легендата, че е взет в запас. Практическата подготовка освен с боравенето с радиостанция включва и обучение във военна топография и огнева подготовка.
Проведена е и езикова подготовка, като в цялата преподготовка са ангажирани общо трима офицери от военното разузнаване, а изразходваните суми са надлежно отчетени с разписки, приложени в досието му

„На настоящия етап може да се използва от полулегални позиции за влизане във връзка със сътрудник. „БОЯН” подлежи на езиково развитие”, е посочено в резултатите от обучението. Там е отбелязано, че сътрудникът има добра физическа подготовка и „е проявява признаци на малодушие”.

Че РУ-ГЩ и през 80-те години е пряко подчинено на идеологическата доктрина на БКП и е далеч от разбирането за изпълнение на цели и задачи за националната сигурност, такива, каквито демократична България има днес, говори следният факт. Военното разузнаване нито за миг не пропуска да провери и констатира политическата ориентация на своите сътрудници. Това положение се вижда и от досието на Никола Калоянов.

„БОЯН” има изграден правилен марксистко-ленински мироглед. Ориентира се правилно в сложната международна обстановка”, е подчертано в отчета за подготовката му. Там също така е посочено, че „за оказване на възпитателно въздействие и привързаността му към разузнаването с него са обсъдени филмите „Зона на особено внимание”, „Отряд със специално предназначение”, както и книгите „Август 1944” и „Чакайте свръзка”.

За онези, които не знаят, посочените филми са съветска продукция от втората половина на 70-те години и пропагандират действията на съветското военно разузнаване (филмите могат да бъдат открити в интернет, бел. ред.). Така е подковавана идеологическата закалка на „БОЯН”.

„На разузнавача беше казано, че ние го считаме за подготвен и готов за изпълнение на разузнавателни задачи в тила на противника по време на война и в усложнена обстановка. „БОЯН” благодари за голямото доверие, което му се гласува”, завършва строго секретният доклад за извършената преподготовка на сътрудника.


Специализация в Москва

Следват редовни срещи с младия преподавател във ВМЕИ, който в паралелния си живот като сътрудник на военното разузнаване се идентифицира като „БОЯН”. На среда през септември 1983 г. пред Народната библиотека той информира оперативния си работник, че му предстои 3-месечна специализация в Москва по „Строителна топлофизика”. До януари 1984 г. В досието му е приложени и писмо, което той пише от Москва за обстановката и процеса на специализация.

След завръщането си през февруари 1984 г. той се среща с водещия си офицер и в сладкарница до кино „Васил Левски” разказва подробности за специализацията в СССР. Насрочена е нова преподготовка за есента на 1984 г. вече като командир на агентурно-разузнавателна група, макар че никога не е поставен в условията на ръководещ подобна единица.

Този път подготовката се извършва в района на няколко Пазарджишки села. Обучен е в провеждане на тайникови операции и среща в условията на явка. Изучава образци на огнестрелно оръжие на въоръжени в гръцката армия.

За правилната му идеологическа закалка екипът от кадрови служители на РУ-ГЩ обсъждат филмите „17 мига от пролетта” (съветски) и българските в „В името на народа”, и „По следите на безследно изчезналите” за събития  .


Работа по кипърски студенти

През декември 1984 г. РУ-ГЩ отново сменя водещия офицер на „БОЯН”, но той вече е свикнал. По това време Никола Калоянов подготвя дисертация. Тук той демонстрира разузнавателен нюх, който изглежда е развил в общуването си с военното разузнаване.

Съобщава на оперативния работник, че в курса му има двама студенти от Кипър, които желаят да правят дипломните си работи. Подчертава, че и двамата са с „прогресивни разбирания”.

 

alt

 

РУ-ГЩ само това и чака. Веднага му поставя задача да изучи кипърските студенти и да предаде първоначални наводъчни данни. Наводките са златна мина за военното разузнаване. Те се приемат без оглед на факта, че не засягат обекти, които потенциално биха могли да бъдат свързани пряко или косвено с военния сектор на чужда държава. Практиката, която архивите ни показват, е че и военното разузнаване е вербувало агенти, които нямат никакви възможности или потенциал за събиране на информация от военен характер (показателно в това отношение е досието на бившия зам.-министър на външните работи и посланик в Лондон Любомир Кючуков – виж повече тук).

Затова и в случая с Никола Калоянов военните не пропускат да му разпоредят да изготви списък на студентите от Кипър и Гърция на които е курсов ръководител, като отрази биографични данни и подробности за всеки един от тях. В процеса на проучване му е зададена линия на поведение да установи по-тесен контакт с един от студентите.


На хоризонта – Англия

В останала част от битието си по това време Никола Калоянов се подготвя за дисертация, с която да получи научна титла кандидат на техническите науки.

Това обаче изобщо не вълнува РУ-ГЩ. През октомври 1985 г. „БОЯН” сменя още един водещ офицер, а новият констатира „незадоволително изпълнение” на поставените му задачи.

През 1986 г. сътрудникът е укорен в слаба активност и слаба езикова подготовка. „Чете бавно, не поставя правилно ударения. Не отговаря на изискванията за разузнавач”, е записано в отчетите от този период.

Това на хоризонта се задача друга възможност в, която РУ-ГЩ начертава нови планове. Пред Никола Калоянов се отваря възможност за 20-месечна специализация в Англия. Военното разузнаване не пропуска възможността да му постави разузнавателни задачи на Острова.

СЛЕДВА: ЧАСТ 3: Да шпионираш хората, които са те приели.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов