|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Скрит зад §12: Досието на проф. Пламен Митев, декан на Историческия факултет на СУ ПДФ Е-мейл
ДОСИЕТА - Учени
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 14 Октомври 2013 16:06

alt
Сайтът desebg.com публикува досието на проф. Пламен Митев, декан на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Неговата принадлежност към Държавна сигурност беше разкрита през март 2013 г., когато името му най-изненадващо се появи в единствения до момента списък със сътрудници на комунистическите тоталитарни служби, разкрити след отпадането на прословутия параграф 12 от закона за досиетата през декември 2012 г. Дотогава тези сътрудници са ползвали привилегията да останат скрити от „чадъра” на параграф 12.

Проф. Пламен Митев е засечен от комисията по досиетата година по-рано – през март 2012 г. при проверката на Софийския университет. Тогава обаче не е оповестен, именно защото се ползва от протекцията на параграф 12.

Проф. Митев е разкрит като кадрови служител на Първо главно управление на ДС (ПГУ, разузнаването) от 1983 г. Той работи в отдел 14 на ПГУ, натоварен с културно-историческо разузнаване (виж повече за възникването и задачите на отдел 14 тук). В същото време ПГУ запазва прикритието му като млад учен в СУ.

Присъствието на проф. Митев в списъка направи сериозно впечатление, тъй като основанията на защитените по параграф 12 се градеше, че с разгласяването на тази принадлежност ще бъде застрашена националната сигурност на България и живота на действащи разузнавачи, както и сигурността на семействата им.

Каква заплаха за националната сигурност на съвременна България представлява информацията за работата на учения като разузнавач и по какъв начин това би могло да заплаши живота му и сигурността на семейството му? Отговор на този въпрос не беше даден от нито един от защитниците на параграф 12, включително и от депутатите от БСП, които в края на септември 2013 г. внесоха предложение за връщането на разпоредбата в закона за досиетата. Пояснение даде единствено директорът на Националната разузнавателна служба ген. Драгомир Димитров в интервю пред desebg.com. Коментирайки присъствието на проф. Митев в списъка той заяви:

Тук рискът е по-скоро за междудържавните отношения, а не за самия човек. Защото той е контактувал с различни лица от други държави. Естествено, че по отношение на живота, здравето, семейството не съществуват никакви рискове. Там аргументът е контактите, които той е поддържал.”

Самият проф. Митев се въздържа от всякакви публични коментари на разкритата му принадлежност към ДС. Той отклони поканата на desebg.com за интервю. „Бих желал да затворя тази страница от живота ми и да я оставя в миналото”, обясни ученият.


Личното кадрово дело

В архивите на ДС е запазено негово лично кадрово дело (ЛКД) на кадрови служител в ПГУ, а след февруари 1990 г. и на Националната разузнавателна служба.

ЛКД има всеки щатен служител в системата на МВР и ДС. То съдържа следните основни документи:

  • материали за проучваното лице при постъпването му на служба;
  • семейно положение и произход;
  • секретен личен формуляр за постъпване на работа в МВР, попълнен лично от кандидатстващия;
  • материали за подготовката на лицето като оперативен работник по ДС;
  • материали за кадровата кариера на лицето – назначения, преназначения, звания, атестации, награди/наказания.
  • Изброените по-горе документи се съдържат и в ЛКД-то на Пламен Митев.
  • Личните кадрови дела на оперативните работници в ДС обаче не съдържат информация, по които точно случаи са работили.


Кандидат за работа в ПГУ „по предложение”

Пламен Митев кандидатства за работа в ДС в началото на 1982 г., като подава лично молба за това. По това време той е 26-годишен. Молбата е адресирана до началника на управление „Кадри” – МВР. В нея се посочва:

„Др. Началник,
Моля да бъда назначен на подходяща работа в органите на МВР-ДС. Имам завършено висше образование с отличен успех. Владея френски език. Членувам в БКП. Работа в Ленински РК (районен комитет, б. а.) на ДКМС като инструктор – първи секретар на Университетския комитет на ДКМС при СУ „Кл. Охридски.”

В секретния личен формуляр на кандидата в графата „Кой ви е ориентирал да кандидатствате за работа в МВР, кога и къде?” Пламен Митев е записал „по предложение”.

 

alt

 

От една строго секретна справка на Първо главно управление на ДС става ясно, че с Пламен Митев са проведени няколко срещи от зам.-началника на отдел 14 за културно-историческо разузнаване на ПГУ Йордан Йорданов, който уточнява, че контактът с младия историк, който по това време е щатен секретар на вузовския комитет на ДКМС в СУ, е направен по молба на отдел „Кадри” на Първо главно управление на ДС.

В строго секретният документ се посочва:

„По молба на управление „Кадри” при управлението установих контакт с Пламен Митев – секретар на вузовия комитет на ДКМС в СУ. Проведох няколко срещи, от които останах с добри впечатления от Пламен. Независимо от голямата му заетост като секретар на комсомола успешно се справя с учебната си работа и спечели конкурс за асистент във Факултета по история.
Прави впечатление сериозното му отношение към проблемите на унивеситета и факултета, а също така и към семейството му.

Др. Пламен Митев заяви, че е съгласен да постъпи на работа в министерството, респективно управлението, но изявява желание да не се откъсва от факултета и проблемите на историята, като запази мястото си на асистент. В същото време е съгласен, след като бъде назначен, основно внимание да отделя на службата си и посещава университета само в дните, когато има упражнения. Засега седмичната му натовареност е 6 часа. Считам, че Пламен Митев може да бъде назначен за служител в отдел 14 ПГУ.”

 

alt

alt

 

Върху документа е поставена следната резолюция: „Седмичната ангажираност в СУ на Митев ще бъде регулирана по решение на ръководството на отдела, съобразно нуждите ни. Този въпрос е договорен с Митев”.


Проучване на кандидата за разузнавач

На проучването на кандидата за работа в Държавна сигурност Пламен Митев е даден ход година по-късно – в началото на 1983 г. От документите, събрани от ПГУ се разбира, че бащата на кандидата е бил военен. До 1981 г. е работил във Висшето народно военно артилерийско училище „Г. Димитров”, чин полковник.

Към момента на кандидатстването на сина му е зам.-председател на ОС на СБА в Шумен. Член на БКП. Майката на Митев също членува в БКП. Работи в ОС на Българския професионален съюз – Шумен. Впоследствие баща му се премества в София, където работи като директор на, а майка му на работа в личен състав на Българския професионален съюз.

При проучването е констатирано, че около 1965 г. бащата на Митев е разработват от отделение на военното контраразузнаване в Шумен за антипартийни изказвания, но поради недоказаност делото е снето в архив. Това не оказва влияние върху последвалото решение за назначаване на кандидата.

В строго секретна справка-заключение от изучаването на Пламен Митев от юни 1983 г. се посочва, че той е поден през ноември 1956 г. и произхожда от семейство на служащи. Кандидатът е с висше образование – история, член на БКП от 1977 г. Завършил е средното си образование във Варна (1970-1975) г. с преподаване на френски език.


Активна дейност в комсомола и щатен секретар в СУ

В комсомолската организация е заемал редица ръководни постове. Многократно е награждаван за активна комсомолска дейност от Градския на ДКМС.

Редовната си военна служба е отбил в периода 1975-77 г. в НШЗО „Хр. Ботев” – Плевен, специалност „разузнавач” с отличен успех и допълнителен курс за политически офицери в поделение в с. Звездец, Бургаско. В Плевен е бил секретар на ДБ на ДКМС, а в  с. Звездец – секретар на батальонен комитет на ДКМС. Отличник е по бойната и политическа подготовка. За активна обществено-политическа дейност и добри лични качества през август 1977 г. е приет за член на БКП от организацията на поделението.

 

alt


В запаса има звание мл. лейтенант и длъжност заместник-командир по политическата част на рота.

След казармата продължава образованието в СУ „Кл. Охридски”, специалност история. Дипломирал се е през 1981 г. с отличен успех 5,96 и държавен изпит отличен (6).

В университета е бил секретар на ДК, секретар на факултетния комитет, член на партийното бюро на първичната партийна организация при факултета. След завършване на висшето си образование е назначен на щатна организационна длъжност към Ленинския районен комитет на ДКМС за първи секретар на Университетския комитет на ДКМС.

В справката е уточнено, че предстои освобождаването му от тази длъжност, поради утвърждаването му за асистент в СУ (1982) към катедрата по история по Българско възраждане. Води упражнения на студенти.

„Има много добра идейно-политическа подготовка, обща осведоменост и богат за възрастта си организационен опит. Може да създава и поддържа с лекота контакти. Притежава умение за психологическо въздействие. Проявява се като принципен и акуратен при изпълнението на възлаганите му задачи, показвайки развито чувство за отговорност. Към себе си и околните и взискателен и справедлив. Порочни наклонности у него не са открити”, е посочено в справката на ПГУ за проучването му.

Пламен Митев е препоръчан за отдел 14 за културно-историческо разузнаване в ПГУ и от оперативния работник в същия отдел Павлин Димитров, който познава Митев още от студентските му години, тъй като му води упражденията по археология.


Разузнавач – личен избор

От документа се разбира още, че самият Митев е пожелал да работи като разузнавач:

„С кандидата беше установен оперативен контакт, при който пролича неговото положително отношение към органите на ДС, желание, усет и нагласа за оперативна работа.

Възлаганите му задачи приемаше с готовност, като при изпълнението им проявяваше находчивост и комбинативност. Митев желае да постъпи в МВР – ДС и да извършва дейност, свързана с неговата специалност.
Резултатите от психологическото му изследване са благоприятни за разузнавателна дейност.

По отчетите на ДС и Народната милиция няма компрометиращи данни за кандидата и близките му с изключение на това, че сестра му.”

 

alt

 

Кандидатурата на младия историк е подадена от полк. Георги Авджиев, началник на отдел 14 – ПГУ-ДС. Предложението на началника на отдел „Кадри” в ПГУ Пламен Митев да бъде назначен за разузнавач в отдел 14 при ПГУ е подкрепено от секретаря на партийния комитет в ПГУ, от началника на разузнаването ген. Васил Коцев, от зам.-министъра на вътрешните работи ген. Стоян Савов, зам.-началник управление „Кадри”-МВР.


Психологически профил на кандидата

В документа от психологическото изследване на Пламен Митев в разузнаването от декември 1982 г. е посочено:

„Кандидатът е с много добри възможности за създаване и поддържане – от активна позиция – на значими комуникативни връзки. В поведение – експресивна реч, жива мимика и пантомимика, създадени по френси маниер (съзнателно подражание) и останали като трайни черти. Продължителна дейност на организационен работник (ДКМС) на различни йерархични нива и в различни условия (училище, БНА, университет), която по самооценка е изградила целеустременост и широта на мисленето – личностни черти, които се наблюдават и в условията на наложената комуникация. Трайни интереси в професионален план (на изследовател) с демонстриран типичен (до момента) начин на работа – дълбоко детайлно обосноваване и защита на контрахипотеза по проблеми от новата и най-новата история.

Аналитичен маниер на работа показва и като преподавател – открита активно защитавана позиция без избягване на конфликтни ситуации.

Тестово ниво на интелекта – в норма. Параметри на вниманието – много добре представени. Няма данни за повишено ниво на тревожност.

Мотивация – положителна – основни мотиви за приемане на предложението – остатъчни спомени от дейността в БНА; социалната значимост на резултатите от „такъв вид дейност”; убеждението, че ще може да работи в областта на професионалната си подготовка.”

На 2 април 1983 г. комисията по подбора на кадрите в ПГУ-ДС – председател ген. Иван Горинов, зам.-началник на ПГУ и още четирима висши кадри от разузнаването провеждат лична беседа с Пламен Митев. Комисията констатира:

„Той се държи спокойно, давайки кратки и ясно отговори. Потвърди желанието си да работи в органите на ДС. Като асистент за сега има седмична ангажираност 12 часа ( 8 часа упражнения и 4 часа приемни). По своя инициатива се е заел с изучаването на турски език в курс към университета. Комисията остана с добри впечатления от Митев. Предлага той да бъде назначен на работа в отдел 14 при ПГУ и да продължи работата си като асистент в СУ. Това ще даде възможност за утвърждаването му като историк, за укрепването на легендата му и успешно изпълняване на оперативни задачи от позициите на СУ.”


Събиране на информация за студенти

Една от задачите, които му е поставена, е да събира информация за студенти в Университета още преди да бъде назначен за кадрови служител. Това се разбира от един документ в досието му. Става въпрос за строго секретна справка относно „Пл. Митев” от полк. Спас Велев от ПГУ от 28 март 1983 г.

„По повод изясняването на някои моменти по обект Милена Ковачева Алексиева, студентска в юридическия факултет, наложи се посредством др. Станков от отдел „Кадри” на ПГУ да потърся съдействие от др. Пламен Митев – първи секретар на ВКДКМС при СУ. Чувствам задължение да отбележа, че др. Митев прояви желание, находчивост и комбинативност по изпълнение на поставената му задача и се добра до интересни данни за обекта. Мнението ми е, че той има качества и е пригоден за оперативен работник в ДС”, се посочва в строго секретната справка.


Обучение в Първо главно управление

След назначаването на Пламен Митев в 14 отдел за културно-историческо разузнаване на ПГУ през юни 1983 г. е изготвен и утвърден строго секретен план за въвеждането му в оперативната работа като оперативен работник. Той съдържа няколко раздела (виж документа, който е публикуван). В първия „Обща подготовка” младият оперативне работник е запознат с мормативните документи на ПГУ, организацията на деловоството и секретността, оперативния отчет, изготвянето на легенда. В строго секретна Легенда на Пламен Митев се посочва, че от 1 юни 1983 г. работи като консултант в отдел „Печат” на МВнР.

Във втория раздел „Специална подготовка” той е запознат с дейността на културно-историческото разузнаване (КИР), с външнополитическото разузнаване; обекти на КИР и работа с агентура, видове връзки с агентите; специални активни мероприятия; контраразузнавателни органи на противника; технически средства в разузнаването и др.

 

alt

alt

alt

alt

 

В третия раздел „Политическа подготовка” Пламен Митев е изучавал партийните документи от 12-я конгрес на БКП, както и различни доклади на министъра на вътрешните работи, а също така и лекцията „Моралния облик на разузнавача”. В четвъртия раздел „Езикова подготовка” оперативният работник е продължи усъвършенстването на френския език.


Оценка на работата на Пламен Митев в ПГУ

В секретна атестация на лейтенант Пламен Митев от 1986 г. е записано, че „макар и сравнително млад комунист и ОР др. Митев се стреми към строго и последователно прилагане на класово-партийния подход при оценката на социалните явления и процеси, към световния революционен процес, със силно развито чувство за справедливост и обективност. Митев е ОР с най-кратък стаж в отдел 14. Независимо от това много бързо навлезе в работата и се включи активно в решаването на оперативните задачи.

Проявява се като дисциплиниран служител с добра организация на работа и максимално уплътняване на работното време. Проявява творчество и умение в работата, познава добре партийните решения и се стреми да ги прилага в живота и работата. Има изявен стремеж към самоусъвършенстване и добро чувство за отговорност. Спазва единоначалието и социалистическата законност. Трудолюбив и скромен.

Изводи: Лейтенант Митев не е завършил оперативни школи, които му предстоят в близките години. Независимо от това той се очертава като съзнателен, дисциплиниран и перспективен работник със солидни знания и трайни интереси в областта на науката. Необходимо е да му се помага да заживее по-пълно с разузнавателната работа.”

В секретно предложение за повишаване в длъжност старши разузнавач от 1987 г. е посочено, че като историк Митев е взел участие в написването на историята на ПГУ-ДС.

 

alt

alt

 

„Умее правилно да се насочва за изучаване на лица с възможности за разузнавателна работа, подхожда правилно към тяхното изучаване и ангажиране в работата. Използва правилно и целенасочено възможностите на прикритието за решаване на агентурно-оперативни задачи. В резултат на това има заведена перспективна разработка на чужд гражданин по линия на културно-историческото разузнаване. От позициите на прикритието е подал наводки за работа на лица, които имат разузнавателни възможности”, се посочва в атестацията му


Отличник с оперативен нюх

През март 1987 г. Митев завърши 5-месечна разузнавателната школа при ПГУ-ДС с отличен успех. Изготвил е много прецизна и изчерпателна документация за контролно-практическите занятия по основните теми на оперативната подготовка: „Вербовка и връзка с агентурата” и „Външно наблюдение”.

„Агентурно-оперативните мероприятия проведе на високо оперативно ниво. Подходи много творчески и съобразително при подбора на местата за връзка с агента. Постави конкретни задачи на агента и даде необходимите указания за тяхното изпълнение. С голямо умение наложи ръководната роля на оперативния работник без да ограничава агента. По „ВН” (външно наблюдение, б. а.) старши лейтенант Митев усвои добре теоретичния материал. На контролно-практическите занятия се представи успешно, като постигна добра разкриваемост. Все още трябва да поработи върху естественото си поведение и легендиране при движение из града”, се посочва в строго секретна характеристика на Пламен Митев от юли 1987 г.


Работа по обект/и за агентурно проникване

В своята дейност като оперативен работник от ПГУ Пламен Митев се обучава и за работа по обект/и за агентурно проникване (ОАП). В една от атестациите му през втората половина на 80-те години е посочено:

„По ОАП Митев започна своевременно работа. Изготви пълна и прецизна документация. С оперативен нюх и настъпателност подходи при изучаването на ОАП, като умело използваше, както официални, така и създадените от него полезни връзки. Обекта изучи много добре. Създаде и разви много перспективни контакти с наводки, представляващи разузнавателен интерес.

По време на курса Митев се очерта като колоритна личност с висока обща култура. Работоспособен и издръжлив. Бързо схваща и се ориентира във всяка обстановка. Умее да взима бързи и точни решения. На положения изпит по специални дисциплини старши лейтенант Митев се представи блестящо и получи оценка 6.00, за което със заповед на началника на ПГУ-ДС бе награден с „изказване на благодарност.”

 

alt

 

Разузнавачът започва изучаване на турски и арабски езици. В един от документите, с които е утвърдено езиковото му обучение през септември 1988 г. от тогавашния началник на ПГУ ген. Владимир Тодоров,  е посочено, че „усвояването на арабски език ще разшири неговите езикови и оперативни възможности особено по възродителния процес у нас”.


Преназначение в НРС

След 10 ноември 1989 г. Пламен Митев остава служител на разузнаването. При преструктурирането на ПГУ в Национална разузнавателна служба през февруари 1990 г. той е произведен в звание капитан. Това става със заповед на армейски генерал Добри Джуров, министър на отбраната от 31 юли 1990 г.

Няколко месеца преди това, през април 1990 г., към заплатата му са прибавени 30 лв. за присъдена научна степен кандидат на историческите науки. Това става със заповед на директора на НРС Румен Тошков.

През септември 1990 г. месечната заплата, която получава в НРС е утвърдена в размер на 340 лв. Това е и последният документ в досието му. Няма данни кога Пламен Митев е напуснал Националната разузнавателна служба. Отдел 14 за културно-историческо разузнаване е закрит през 1990 г.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов