|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
„Врагът” на БКП сред интелигенцията ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 23 Декември 2013 11:10

alt

Сайтът desebg.com публикува строго секретен доклад относно: антинародната дейност на врага  сред интелигенцията, състоянието на агентурно-оперативната работа и мерките за нейното усилване.

Документът е на Трето секретно политическо управление на ДС за борба срещу контрареволюцията от 1958 г., но в който е отчетена дейността през предходните две години (1956-1957). Трето управление (1952-1961) е предшественикът на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия (1967-1989).

В доклада е представена работата на Държавна сигурност срещу прояви на представителите на интелигенцията, които са определени като „вражески” за комунистическата власт.

ДС посочва, че интелигенцията наброява общо близо 69 000 души в страната, от които ги разпределя така:

продължава>
 
Държавна сигурност срещу българските селяни с 2700 агенти ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 19 Декември 2013 12:47

alt
Сайтът desebg.com публикува строго секретен доклад „За проявите на контрареволюционерите и кулашки елементи в селското стопанство и състоянието на агентурно оперативната работа на органите на ДС".

Документът е от 1958 г. и разкрива по какъв начин отделни представители на българското общество в селата са се противопоставяли на политиката на БКП в селското стопанство, която от втората половина на 40-те години на ХХ век следва болшевишкия опит с насилствената колективизация на земята и създаване на трудови земеделски кооперативни стопанства (ТКЗС) в периода 1956-1958 г. Това съвпада с времето, когато начело на БКП Москва утвърждава Тодор Живков (на Априлския пленум, 1956 г.).

продължава>
 
Проникването на Държавна сигурност в училищата ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Вторник, 03 Декември 2013 14:25

alt
Преди две седмици комисията по досиетата обяви сътрудниците на Държавна сигурност в средните училища. Оказа се, че директорите и заместниците им в няколко десетки елитни гимназии и специализирани училища в България са сътрудници на репресивния апарат на комунистическия режим преди 10 ноември 1989 г.

Една част от тях се оправдава, че няма нищо общо с това – какво означавало да си прочете името в „някакъв картон” на ДС или „изобщо не знаели” и т.н. Архивите на Държавна сигурност обаче не са прочистени изцяло и хвърлят светлина върху дейността на репресивния апарат на БКП в образованието. Комисията по досиетата дори издаде документален сборник, посветен на темата за проникването на Държавна сигурност в образованието и за опита да контролира процесите в училищата и висшите учебни заведения.

Сайтът desebg.com публикува един такъв документ, който показва с какво се е занимавала ДС в края на 70-те години по линия на средните училища в столицата.

Документът е секретна информация на Софийско градско управление на МВР относно: Вражеските прояви сред учащите се в столицата през периода 1978-1979 г.

продължава>
 
Строго секретно: Инструктажът на ДС за провеждане на „възродителния процес” ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Събота, 23 Ноември 2013 12:56

alt
Сайтът desebg.com публикува строго секретно предложение относно: Инструктажа във връзка с провеждане на мероприятия за подмяна на турско-арабските имена. Документът е на Шесто управление за борба с идеологическата диверсия, но се отнася до целия състав на Държавна сигурност.

Той е подготвен на 17 януари 1985 г. в разгара на насилствената смяна на имената на българските турци и бунтовете срещу акцията, засегнала над 800 000 души и е подписан от началника на Шесто управление ген. Антон Мусаков.

„Мероприятията по подмяната на турско-арабските имена ще се провеждат при изключително сложна оперативна обстановка. Това налага целият състав на Държавна сигурност да работи при пълна мобилизация и натовареност, при удължено или непрекъснато работно време”, се посочва в началото на документа.

В него е описана организацията в МВР при провеждането на „възродителния процес” и задълженията на ръководителите в централните поделения на ДС, както и по места.

продължава>
 
Шесто управление на ДС: Да прилагаме братския опит на КГБ с младежта ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Събота, 02 Ноември 2013 12:10

alt
Сайтът desebg.com публикува строго секретен план за основните агентурно-оперативни мероприятия на отдел 02 (младеж) на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия през 1983 г.

Става въпрос за отдела в идеологическото управление на ДС, който се занимава със следенето и преследването на антипартийните прояви сред учениците, студентите (български и чуждестранни) и академичната общност.

Строго секретният документ дава представа за широкообхватната дейност на отдела, натоварен да следи и пресича „негативни процеси и явления сред младежта и учащите се в НРБ”.

В плана са набелязани редица агентурно-оперативни мероприятия за предотвратяване на „нелоялните и вражески прояви сред младежта”.

Отдел 02 на Шесто управление планира и „целенасочена работа” по различни западни и други научноизследователски институти за „недопускането разлагането на нашите специалисти”.

Една от важните задачи, които структурата, отговаряща за учащите и ВУЗ-те, си поставя е „подобряване координацията и взаимодействието с братските органи за сигурност и най-вече с КГБ, изучаване и прилагане на опита им в работата по проблемите на младежта”.

Така например плановете, които отдел 02 изработва за различни младежки научни прояви и фестивали, „при необходимост ще се съгласуват с КГБ”, е посочено в документа.

продължава>
 
Шесто управление: Да увеличим чувствително агентите в Софийския университет ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Събота, 26 Октомври 2013 11:14

alt
Създаденото през 1967 г. Шесто управление на Държавна сигурност за борба с идеологическата диверсия е отговаряло и за следенето на проявите на студентите и университетските преподаватели. За това се е грижило специален отдел 02 в управлението.

Сайтът desebg.com публикува строго секретен отчетен отчет за работата на отделението от въпросния отдел по линия на висшите учебни заведения през 1977 г. От него става ясно, че са основни обекти на „обслужване” от страна на Шесто управление са Софийският университет ( тогава „Климент Охридски”, днес „Св. Климент Охридски”) и Висшият икономически институт „Крал Маркс” (днес Университет за национално и световно стопанство).

В тях по това време следват 10 600 студенти, а обучението им се провежда от 1160 души академичен състав. От тях като „вражески контингент” са следени 81 студенти и 49 преподаватели, както и 10 души от административния персонал. В своята агентурна работа срещу студентите Шесто е разчитало на 78 агенти.

В отчета е посочено, че „чувствително бе завишен броя на агентурата в Софийския университет в изпълнение на разпорежданията на ръководството на министерството”.

продължава>
 
Шесто управление преди „възродителния процес”: Да създаваме лидери-агенти сред българските турци ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Събота, 19 Октомври 2013 19:10

alt

Сайтът desebg.com публикува строго секретно Предложение относно: изграждане на централизирана система на ДС за оказване на положително въздействие върху съзнанието на националистически настроените български турци чрез използване на силите и средствата на органите на МВР и преди всичко агентурата за влияние.

Документът е от 1981 г. и предшества насилственото преименуване на българските турци през 1985 г. Предложението е изведено за подпис от началника на Шесто управление ген. Петър Стоянов, но такъв липсва. Въпреки че е замислен да бъде утвърден от министъра на вътрешните работи ген. Димитър Стоянов. Неговият подпис обаче също не е положен.

Независимо от това документът представлява интерес от гледна точка на позицията на управлението за борба с идеологическата диверсия в ДС по отношение на политиката, която репресивния апарат на БКП трябва да води срещу активните българските турци, определени от режима като лица, провеждащи „протурски национализъм”.

 В Шесто управление се позовават на политиката на БКП спрямо българските турци и приобщаването им чрез комплексни мероприятия в икономиката, изкуството и културата.

продължава>
 
Антисъветизмът в България през погледа на Шесто управление ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Вторник, 01 Октомври 2013 19:29

alt
Сайтът desebg.com публикува строго секретна справка относно: Антисъветски прояви на отделни български граждани през периода 1979-1981 г. Документът е от септември 1982 г. и е на 08 (информационно аналитичен) отдел на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.

В него идеологическото управление на Държавна сигурност подчертава, че антисъветските предавания на чуждестранните радиостанции са водещо направление в „психологическата” война, водена от Запада срещу Източния блок. Антисъветските настроенията за анализирания период 1979-1981 г. варират между 30 и 40% от всички предавания.

Отбелязано е влиянието на полските събития (създаването на профсъюза „Солидарност” през 1980 г. и неговата дейност срещу комунистическото управление в Полша).

Интерес представлява проявите на антисъветизъм сред българските граждани, които Шесто следи и разработва по различни направления. Техният брой за трите години варира между 5000 и 5350 души, като от тях между 107 и 294 души са с прояви, окачествени от ДС като антисъветски. Според статистиката на репресивния апарат на БКП това прави между 2 и 5,8% от всички видове „вражески” прояви.

продължава>
 
Как Държавна сигурност изпрати Никола Петков на смърт ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 23 Септември 2013 13:49

alt
Сайтът desebg.com публикува строго поверителен доклад от директора на Държавна сигурност Димо Дичев до министъра на вътрешните работи Антон Югов за дейността на лидера на опозицията Никола Петков.

С този доклад е поставено началото на разправата с политическата опозиция и е подпечатана смъртната присъда на Никола Петков, издадена няколко месеца по-късно и изпълнена на 23 септември 1947 г., точно преди 66 години.

Документът е от 27 май 1947 г. и предшества с няколко дни удара, който БКП нанася на парламентарната опозиция чрез ДС с ареста на Никола Петков и още 23 народни представители. В доклада се съдържат всички обвинения, които стават основата за провеждането на измислен съдебен процес (август 1947 г.) и издаване на смъртна присъда срещу Петков по обвинение в шпионаж (септември 1947 г.).

Никола Петков е роден през 1893 г. в София. Син е на Димитър Петков, лидер на Народнолибералната партия, оглавявал 27-ото правителство на България (1906-1907). Никола Петков е брат на Петко Д. Петков – лидер на левицата в БЗНС след септември 1923 г. и депутат, убит през 1924 г.

продължава>
 
ДС в преследване на „враждебната” младеж в училищата ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 16 Септември 2013 20:07

alt
Сайтът desebg.com публикува строго секретен доклад „за агентурно-оперативната работа по враждебната младеж”. Документът е от юни 1957 г. и е на Трето секретно политическо управление за борба с контрареволюцията на ДС, предшественик на Шесто управление на ДС.

В него е анализирана оперативната и агентурна информация за настроенията сред младите поколения в страната по това време. Според изнесената статистика в края на 1956 г. българите в страната между 15 и 26 години са малко над 839 000, от които 505 000 младежи и 334 000 девойки. Студентите в страната са 288 000, а в чужбина над 37 000.

ДС отчита, че младите хора са обвързани с членство в Димитровски съюз. Цифрите говорят за тотален контрол – 929 000 членове на възраст между 14 и 26 години и още толкова над 26 години.

В доклада е посочена тенденцията на увеличение на „враждебна” според ДС дейност сред младежта от 1954 г.

продължава>
 
Държавна сигурност донася за някои „нелоялни и враждебни” прояви на интелигенцията, музикантите и студентите ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - VІ управление
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 12 Септември 2013 13:00

alt

Сайтът desebg.com публикува строго секретна справка на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия относно: някои нелоялни, враждебни и антиобществени прояви в средите на младата художествено-творческа интелигенция и учащите се във висшите учебни заведения по изкуствата.

Документът е от февруари 1983 г. и в него са изброени редица прояви на млади хора в България, които по това време са определени от ДС като разрез с постановките на БКП за правилно политическо, нравствено и професионално формиране на творческите личности.

Въпреки че Шесто управление констатира, че в „огромното си мнозинство младите художествено-творчески кадри оправдават доверието и грижите на Партията” все повече се забелязват негативни прояви сред младата художествено0творческа интелигенция и студентите във висши учебни заведения по изкуства.

Тези прояви ДС обяснява със създаване и поддържане на „подозрителни връзки” с граждани от капиталистическите страни и преклонението през западната култура.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 21 22 23 24 25 26 27 Следваща > Край >>

Страница 23 от 27
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов