|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Досиетата във военното разузнаване е трябвало да се микрофилмират преди унищожаване ПДФ Е-мейл
СИСТЕМАТА ДС - РУ-ГЩ
Написано от Христо Христов   
Сряда, 24 Август 2016 18:22

alt
Архивните материали в Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ) на БНА (военното разузнаване), включително и делата на сътрудниците, е трябвало да бъдат микрофилмирани преди да се пристъпи към тяхното унищожаване.

Това постановява секретна Инструкция относно: Работата по делата в секретните секции (деловодства) и архивите на РУ-ГЩ, която desebg.com публикува онлайн.

Документът, по който РУ-ГЩ се е ръководило в края на комунистическия режим е от март 1989 г., осем месеца преди падането на Берлинската стена и рухването на комунизма, и е утвърден от началника на военното разузнаване ген. Васил Зикулов.

Въпросът с архивното наследство на военното разузнаване при комунистическия режим е особено актуално, след като наскоро стана официално ясно, че почти половината от досиетата в РУ-ГЩ са унищожени след промените, въпреки забраната за унищожаване на архивни документи, наложена с разпореждане от Министерския съвет през 1991 г. (виж повече - ТУК).

Секретната инструкция определя набор от документи, които се пазят вечно. Това са заповедите, разпорежданията и указанията на министъра на народната отбрана, на първия зам.-министър на народната отбрана и началник на РУ-ГЩ, на зам.-началника на РУ-ГЩ и началник на РУ-ГЩ, както и делата с документите по взаимодействието с „братските разузнавателни управления”.

След приключването им и сдаването им в архив указанията са те да се микрофилмират, а оригиналите да се предадат във Централния военен архив във Велико Търново.

Инструкцията също така указва, че делата, в които има подшити документи със степен на секретност „ОСОБЕНА ВАЖНОСТ” след приключването им се сдават в специален архив. Тези дела не се микрофилмират, а се запазват в оригинал.

Всички останали дела, които съдържат документи със справочна или историческа стойност, след предаването им в специалния архив се микрофилмират, а след това се унищожават с акт.

Инструкцията съдържа указания за работата с т. нар. Специален архив, в който се съхраняват оперативните дела (досиета) на агентурните категории.

Така например е посочено как се процедира с делата на перспективните лица (ПЛ) или с кандидатите за вербовка (КВ). Те се съхраняват в архивна за срок от 3 години. След това се унищожават, като разрешението за това се дава от началника на съответния отдел проучвал тези лица.

„Преди унищожаването на делата документите, които съдържат основни справочни данни за лицата, се прехвърлят в Спомагателния отчет за съхранение и ползване”, са указанията на инструкцията. Т.е. най-важната информация за тези лица също не би следвало  за е заличена напълно.

Инструкцията указва как да се постъпва и с личните оперативни и кадрови дела на ръководния състав на РУ-ГЩ. Те се микрофилмират, а оригиналите се предавам в ЦВА във Велико Търново.

По информация на desebg.com обаче изключително оскъдно количество документи са предадени от РУ-ГЩ на Централния военен архив във Велико Търново. Такова предаване е осъществено от наследника на РУ-ГЩ – Служба „Военна информация” през 2002 г., когато беше приет Закона за защита на класифицираната информация.  

Според разпоредбите на закона съвременните специални служби бяха задължени да започнат процедура по пълното разсекретяване на материали, издадени до влизането му в сила и предадени в Държавния архив. Служба „Военна информация” е предала във военния архив във Велико Търново архивни документи на РУ-ГЩ, опаковани в чували без право на отваряне, а не след дълго време си ги е прибрала отново.

Все още не е ясно дали Служа „Военна информация” е предала на Комисията по досиетата негативите на документите, които са били микрофилмирани и дали изобщо досиетата на сътрудниците на военното разузнаване са били филмирани, след краха на комунизма, както изисква инструкцията, приета от началника на РУ-ГЩ през 1989 г.

Документът е включен в сборника „Военното разузнаване през комунизма” на Комисията по досиетата, 2012 г.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов