|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Нови три университети с агенти в ръководствата им ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Сряда, 01 Август 2012 17:52

Нови три висши учебни заведения в страната бяха оповестени от комисията по досиетата заради принадлежността на част от ръководителите им към бившите комунистически тайни служби.

Това са Лесотехническият университет (решение №2-47 от 1 август 2012 г.), Медицинският университет във Варна (решение №2-46 от 1 август 2012 г.) и Медицинският университет в Плевен (решение №-2-45 от 1 август 2012 г.).

Проверката обхваща ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри.

 


Лесотехнически университет

В Лесотехническия университет са проверени общо 75 души, от които за 5 комисията е установила, че са свързани с Държавна сигурност. Това са:

.

Анелия Пенчева (1954) – зам.-декан на факултет "Екология и ландшафтна архитектура" от 2006 г. до 2007 г. Тя е работила за Шесто управление на ДС от 1979 г. под псевдонима „Ани”.

Бойко Брайков (1942) – ръководител катедра от 2006 г. до 2007 г. Той е бил агент „Богданов” на Пето управление на ДС – УБО от 1961 г., а след това и на Второ главно управление на ДС.

Маргарита Николова (1946) – зам.-декан на Агрономически факултет от 2006 г. до 2011 г. Вербувана под псевдонима „Андреев” през 1986 г. от Второ главно управление на ДС. Работила е и за Четвърто икономическо управление на ДС.

Николай Минковски (1960) – зам.-декан на факултет "Горска промишленост" от 2008 г. до 2011 г. Сътрудничил като агент под псевдонима Петър” на ДС – ЦИОУ "Международни връзки" от 1983 г.

Николай Пипков (1947) – зам.-ректор от 2006 г. до 2007 г. Ръководител катедра от 2006 г. до 2011 г. Той е бил съдържател на явочна квартира „Гората” на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия от 1982 г.


Медицински университет – Варна

В Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна са проверени общо 54 лица на ръководни позиции във ВУЗ-а, като 4-ма от тях са с досиета:

Димитър Ковачев (1943) – ръководител катедра по биология от декември 2008 г. до юли 2010 г. Той е бил агент „Кедрос” на по линия на Трето управление на ДС – ВКР в Окръжно управление на МВР – Варна от 1977 г., а след това и на Първо главно управление на ДС.

Йонко Йонков (1944) – ръководител катедра по анатомия, хистология и ембриология от юли 2005 г. до февруари 2008 г. Работил е като агент „Ясен” от 1977 г. на ОУ на МВР – Варна по линия на Второ главно управление на ДС.

Красимир Методиев (1950) – ръководител катедра по предклинични науки от декември 2008 г. Работил като агент „Искрен” също за ОУ на МВР – Варна по линия на Второ главно управление на ДС от 1988 г.

Руслан Попстефанов (1955) – Ръководител катедра "Ортопедия и травматология" от март 2011 г. Той е бил агент „Венков” на ВКР от 1974 г.


Медицински университет в Плевен

Проверката в Медицинския университет в Плевен е обхванала 47 специалисти на ръководни постове в него. От тях двама са с агентурно минало:

Бойко Стаменов (1959) – ръководител катедра "Неврология и неврохирургия" от октомври 2008 г. Той е бил агент „Стефан” на ВКР от 1980 г.;

Ташко Делийски (1950) – ръководител катедра "Сестрински хирургични грижи" от юни 2009 г. През 1977 г. е вербуван като агент „Кръстев” от ОУ на МВР – Плевен по линия на Второ главно управление на ДС. Той е обявен миналата година при проверката на ВАК в качеството й на член.

Това обаче не са всички агенти в трите ВУЗ-а. Както и при проверките за принадлежност към ДС на всички университети срокът комисията по досиетата е задължена от закона да търси и оповестява агентите на ДС сред ръководните преподаватели от декември 2006 г. насам, а не както е при трите власти – изпълнителна, законодателна и съдебна – от 10 ноември 1989 г.

Почти сигурно е, че агентурата на ДС има присъствие във ВУЗ-те и преди 2006 т.

До момента комисията по досиетата е обявила проверките в следните висши учебни заведения:

 

 • Софийския университет „Св. Климент Охридски”;
 • Университета по библиотекознание и информационни технологии;
 • Икономическия университет във Варна;
 • Русенския университет „Ангел Кънчев”;
 • Икономическия университет във Варна;
 • Бургаския свободен университет;
 • Университет „Асен Златаров” в Бургас;
 • Тракийският университет в Стара Загора;
 • Шуменски университет "Епископ Константин Преславски";
 • Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив; Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград;
 • Медицинския университет в София;
 • Медицинския университет в Пловдив;
 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София;
 • Технически университет – Габрово.

 

Информации за всички тях може да намерите в секция COMDOS, рубрика „Решения” на сайта или да ги потърсите с ключова дума чрез търсачката на desebg.com.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов