|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Осветени са още агенти на Държавна сигурност със специални кредитни сделки в КТБ ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Сряда, 15 Ноември 2023 11:31

alt

 

Комисията по досиетата освети още 11 сътрудници на тоталитарните комунистически служби, сключили чрез юридически лица специални кредитни сделки във фалираната през 2014 г. Корпоративна търговска банка (КТБ).

По закона за досиетата независимият държавен орган, натоварен с разкриването на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, е задължен да извърши проверка за принадлежност към тоталитарните служби на:

 • еднолични търговци;
 • членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества;
 • членове на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти с кредитни сделки с Корпоративна търговска банка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от Закона за кредитните институции (съгласно списък, оповестен на интернет страницата на Фонда за гарантиране на влоговете в банките).

Проверката се отнася за период от 5 години преди датата на отнемане на лиценза на банката в производство по несъстоятелност – 6 ноември 2014 г. Обект на проверката са 1094 лица.

Глобалната проверка се извършва по азбучен ред на имената на проверяваните лица и в поредното свое решение Комисията по досиетата е извършила проверка на лицата с имена от М до О.

Проверката е засегнала 122 души, от които Комисията е установила принадлежност към ДС на 12 лица (решение №2-2359 от 14 ноември 2023 г.).

От е обявила данните за 11 от тях, тъй като един е починал и в тези случаи законът за досиета не позволява информацията да бъде оповестена публично.

Разкритите сътрудници са:

 • Макрина Стефанова Първанова, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
 • Маруся Цветкова Метанова, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в търговско дружество „ЕМАКС 2005“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
 • Милчо Стойков Киряков, член на Надзорен орган /Надзорен съвет/ на търговско дружество „ТРАНССТРОЙ-БУРГАС“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
 • Минко Петков Минков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ГЕОПРИБОР“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
 • Мирослав Димитров Метанов, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник в търговско дружество „ЕМАКС 2005“ ООД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
 • Нейко Колев Ройдев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „АРСЕНАЛ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
 • Никола Николов Кинджаков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ЕМИ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
 • Никола Пеев Мишев, член на управителен орган /Управителен съвет/ на търговско дружество „ХИМИМПОРТ“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
 • Николай Костадинов Вълев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
 • Николай Михайлов Андреев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ТЕХНОЕКСПОРТ СТРОЙ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ;
 • Огнян Димитров Димов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество „ТВ СЕДЕМ“ ЕАД с кредитна сделка по чл. 62, ал. 12, т. 4 от ЗКИ.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов