|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Разкрити са поредните сътрудници на комунистическите служби, участвали в отрасловата приватизация ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Петък, 07 Април 2023 18:07

alt

 

Комисията по досиетата оповести поредните сътрудници на тоталитарните комунистически служби, които са участвали в отрасловата приватизация през 1997 г.

Независимият държавен орган е задължен по закона за досиетата да извърши проверка за принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателите служби на БНА на членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица, придобили акции или дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях.

Проверката обхваща приватизирани държавни предприятия по 412 броя договори за приватизационна продажба, както и дружества, еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица (купувачи), придобили акции или дялове в тях – по отраслови министерства за 1997 г. Обект на проверката са 5491 лица.

Проверките се извършват по азбучен ред, а новото решение обхваща имената от Р до С (решение №2-2266 от 6 април 2023 г.).

Комисията е установила общо 18 души с принадлежност към тоталитарните комунистически служби.

От тях е обявила данните за 7 от тях, а останалите 11 са починали и по закона за досиетата в тези случаи данните не се оповестяват публично. Разкритите сътрудници са:

  • Радослав Йорданов Радев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "ЗЕМА"- ООД, ТЪРГОВИЩЕ;
  • Радослав Минчев Денчев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ВИНЗАВОД - БАНЯ" - АД/ВИНАРСКА ИЗБА - РОЗОВА ДОЛИНА/, БАНЯ - предмет на договор за приватизационна продажба;
  • Румен Юлиянов Бадев, управител на фирма "АГРОТЕХСЕРВИЗ" - ЕООД, с. САТОВЧА - предмет на договор за приватизационна продажба;
  • Сашко Кирилов Захариев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "ФРЕЗКОМ" - ЕООД, КРИВОДОЛ;
  • Сейфи Кемалов Местанов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "АРТЕКС" - АД, АРДИНО - предмет на договор за приватизационна продажба;
  • Снежана Славова Мартинова, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "МИЗИЯ - 95" - АД /по съдебна регистрация и приватизационен договор е ООД, а от АПСК е дадено АД/ - купувач по договор за приватизационна продажба на "МИЗИЯ ТЪРГОВИЩЕ" - ЕАД, ТЪРГОВИЩЕ;
  • Стамен Петров Чакъров, управител на фирма "Я.Х.КО - АХРИДА" - АД/"АХРИДА" - ЕООД/, КЪРДЖАЛИ - предмет на договор за приватизационна продажба.


alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов