|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
И се наредиха купувачи в отрасловата приватизация – агент на ДС до агент ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Вторник, 07 Февруари 2023 15:08

alt

 

Комисията по досиетата обяви поредно решение, свързано с глобалната проверка на лицата, свързани с отрасловата приватизация през 1997 г., от което е видно, че преобладаващата част от купувачите по това време са все агенти на комунистическите тоталитарни служби.

Това стана ясно, след като днес независимият държавен орган обяви резултатите от поредната проверка (глобалната проверка се извършва по азбучен ред, в новото решение са проверени лицата, чиито имена започват с буквите К и М, б. ред.).

По закона за досиетата Комисията е задължена да извърши проверка на членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица, придобили акции или дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях.

Проверката обхваща приватизирани държавни предприятия по 412 броя договори за приватизационна продажба, както и дружества, еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица (купувачи), придобили акции или дялове в тях - по отраслови министерства за 1997 г. Обект на проверката са общо 5491 лица.

Към датата на постановяване на настоящото решение Комисията е проверила 900 лица.

При новата огласена проверка Комисията по досиетата е установила общо 17 сътрудници на тоталитарните комунистически служби (решение №2-2236 от 7 февруари 2023 г.).

Обявени са данните за 8 от агентите, а 9 са починали и в тези случаи по закона за досиетата информацията не се разгласява публично. Разкритите агенти са:

  • Кадрие Хюсеинова Делиибрямова, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "ПЧКФ "АРДА - РУСЕ" - ООД/"АРДА - РУСЕ"/, РУСЕ;
  • Киро Мавродиев Мавродиев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "МОНТАЖИ" - ЕООД, БУРГАС;
  • Красимир Здравков Колев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Вено Холдинг" - АД, Бургас / към датата на сделката е ООД/ - купувач по договор за приватизационна продажба на "ТРАКИЙСКИ ПАМУК" - ЕАД, СТАРА ЗАГОРА;
  • Кънчо Димитров Събев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "ДИНАМО" - ООД, СЕВЛИЕВО;
  • Любен Иванов Цанков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ЗММ - ЯКОРУДА" - ЕАД, ЯКОРУДА - предмет на договор за приватизационна продажба;
  • Лютви Лятиф Ахмед, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "АРДА" ЕАД, КЪРДЖАЛИ - предмет на договор за приватизационна продажба, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Армел" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "АРДА" ЕАД, КЪРДЖАЛИ;
  • Марин Йорданов Маринов, управител на фирма "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - МХ" ЕООД, МОНТАНА - предмет на договор за приватизационна продажба, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Строителна механизация и автотранспорт - УСМА" - АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ - МХ" - ЕООД, МОНТАНА;
  • Мария Николова Банева, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ВИНАРСКА КЪЩА - САКАР" - ЕАД, ЛЮБИМЕЦ - предмет на договор за приватизационна продажба, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ЗКД" - АД, ИВАЙЛОВГРАД - предмет на договор за приватизационна продажба.
 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов