|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Комисията по досиета започна разкриването на агентите на ДС в отрасловата приватизация ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 21 Ноември 2022 16:45

alt

 

Комисията по досиетата огласи днес първите имена на сътрудници на комунистическите тоталитарни служби, които са свързани с отрасловата приватизация (1997 г.).

 Проверката обхваща приватизирани държавни предприятия по 412 броя договори за приватизационна продажба, както и дружества, еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица (купувачи), придобили акции или дялове в тях - по отраслови министерства за 1997 г.

Комисията уточнява, че за един договор за приватизационна продажба не са открити всички необходими данни за двете страни, а за 58 договора за приватизационна продажба не са открити всички необходими данни за купувачите по приватизационната продажба.

Обект на проверката са 5491 лица, от които 77 лица не подлежат на проверка поради ненавършено пълнолетие към 1991 г., непозволяващо лицата да бъдат вербувани от тоталитарните служби.

Към датата на постановяване на настоящото решение Комисията е проверила 476 лица.

От тях за 19 души е установена принадлежност към ДС или разузнавателните служби на БНА (решение №2-2193 от 21 ноември 2022 г.). Комисията е огласила данните за 9 от тях, а 10 са починали и в тези случаи информацията за сътрудниците не се огласява публично. Разкритите сътрудници са:

  • Александър Димитров Петров, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "ТАКСИ-1" ООД, ПЛОВДИВ;
  • Ангел Петров Ангелков, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Мостремонт - 97" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "МОСТРЕМОНТ" ЕООД, СОФИЯ;
  • Андон Василев Вълков, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Перистера" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ПЕЩЕРА ТРАНСПОРТ" ЕАД, ПЕЩЕРА;
  • Бисер Алдинов Чинов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Столеком ИКО" – ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ДИНАМО" - ЕООД, СЕВЛИЕВО;
  • Бойчо Русев Ганев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ФУРНИР" - ЕАД, СОФИЯ - предмет на договор за приватизационна продажба;
  • Борис Александров Григоров, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Софбиолайф" - ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "СОФБИОЛАЙФ - БГ" /"МЛЕКОЗАВОД" - ООД/, СВИЩОВ;
  • Бохос Нубар Пилибосян, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "ТОНЗОС" - ООД, ЯМБОЛ;
  • Боян Георгиев Беков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "КУЛА РИНГ" - ЕАД, КУЛА - предмет на договор за приватизационна продажба;
  • Боян Крумов Гецов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Роял Патейтос" – АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "РОЯЛ СТОРИЧ" – АД /"ХРАНМРАЗ" - ЕАД/, СОФИЯ.

От Комисията по досиетата казаха, че проверката ще се извършва по азбучен ред на малките имена. В първото решение са обявили имената, започващи с А и Б.

 

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов