|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Проверени са ръководствата на още пет партии за сътрудници на ДС ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Вторник, 31 Май 2022 15:50

alt

 

Комисията по досиетата обяви днес резултатите за още пет политически партии, чиито ръководни органи са проверени за принадлежност към тоталитарните комунистически служби.

По закона за досиетата независимият държавен орган, натоварен с разкриването на агентите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, е задължен да провери за принадлежност председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции.

В партия „Клуб на репресираните след 1945 г.“ проверката е засегнала 7 души (решение №2-2093 от 31 май 2022 г.).

От тях с принадлежност към ДС са двама души. От тях Комисията е обявила данните за Тихомир Тодоров Крайнин, член на ръководен орган на партия (подпредседател) от 19.04.1990 г.

Другото лице е починало и по закона за досиетата в този случай информацията не е публична.

В партия „Съюз на репресираните след 9 септември 1944 г.“ са проверени 42 лица (решение №2-2094 от 31 май 2022 г.).

От тях с принадлежност са установени пет души, като двама от тях са починали. Комисията по досиетата е огласила данните за:

  • Страхил Стефанов Андреев, член на ръководен орган на партия (секретар) от 09.10.2001 г.;
  • Тихомир Тодоров Крайнин, член на ръководен орган на партия (член на Национално ръководство) от 19.05.1994 г. до 23.03.1999 г.;
  • Цветана Драганова Джерманова, член на ръководен орган на партия (член на Национално ръководство) от 19.05.1994 г. до 23.03.1999 г.

В партия „Съюз на репресираните в България“, чиято дейност е прекратена, проверката е засегнала 15 души от бившите ръководства (решение №2-2095 от 31 май 2022 г.).

От тях с принадлежност към тоталитарните служби са четири души, като двама от тях са починали. Разкрита е информацията за:

  • Тихомир Тодоров Крайнин, член на ръководен орган на партия (член на Изпълнителен национален съвет) от 27.07.1999 г., член на ръководен орган на партия (зам.-председател) до 2010 г.;
  • Цветана Драганова Джерманова, член на ръководен орган на партия (член на Изпълнителен национален съвет) от 27.07.1999 г.

Проверена е и партия „Движение за единение на нацията“ (ДЕН). Обхванати са 16 лица, от които само едно лице е с установена принадлежност (решение №2-2097 от 31 май 2022 г.).

Това е Тихомир Стоянов Малев, член на ръководен орган на партия (член на Национален съвет) от 2000 г.

В партия „Българска християнска коалиция“ проверката е засегнала 16 души (решение №2-2098 от 31 май 2022 г.).

Установени и разкрити са три лица, сътрудници на тоталитарните служби. Това са:

  • Благовест Димитров Белев, член на ръководен орган на партия (председател) от 12.03.1997 г.;
  • Данаил Цонев Колев, член на ръководен орган на партия (член на Координационен съвет) от 12.03.1997 г.;
  • Иван Стефанов Дунчев, член на ръководен орган на партия (член на Координационен съвет и на Изпълнително бюро) от 12.03.1997 г.; член на ръководен орган на партия (член на Управителен съвет) от 12.06.2000 г.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов