|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Комисията по досиета освети агенти на ДС в УНИБИТ и още четири университета ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Сряда, 11 Май 2022 11:03

alt

 

Комисията по досиетата освети сътрудници на тоталитарните комунистически служби в общите събрания на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и още три висши учебни заведения в страната.

Независимият държавен орган, натоварен с разкриването на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, е задължен по закона за досиетата да провери за принадлежност към тоталитарните тайни служби председателите и заместник-председателите на университетските и факултетските общи събрания.

Проверката в УНИБИТ е обхванала 22 лица. От тях с принадлежност към тоталитарните служби са трима души (решение №2-2082 от 10 май 2022 г.).

Комисията е обявила данните за двама от тях, а третият е починал и в такива случаи по закона за досиетата информацията не е публична. Разкритите сътрудници са:

 • Димитър Христов Иванов, председател на Общото събрание на университета от 21.12.2010 г. до 27.12.2018 г.;
 • Стоян Георгиев Денчев, председател на Общото събрание на университета от 27.12.2018 г.

В УНСС са проверени общо 65 души (решение №2-2080 от 10 май 2022 г.). От тях с принадлежност към комунистическите служби са 9 лица.

Комисията е огласила данните за 8 от тях, а един е починал. Разкритите агенти са:

 • Атанас Николов Казаков, председател на Общото събрание на факултет „Общоикономически“ от 2003 г. до 2009 г.;
 • Бистра Николова Боева, председател на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“ от 1995 г. до 1999 г.;
 • Вяра Борисова Стоилова, заместник-председател на Общото събрание на факултет „Общоикономически“ от 2019 г.;
 • Емил Асенов Атанасов, заместник-председател на Общото събрание на университета от 2019 г.;
 • Емил Вълчев Химирски, председател на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“ от 2003 г. до 2007 г.;
 • Любен Кирилов Боянов, заместник-председател на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“ от 2016 г. до 2020 г.; председател на Общото събрание на факултет „Приложна информатика и статистика“ от 2020 г.;
 • Трендафил Атанасов Митев, заместник-председател на Общото събрание на факултет „Общоикономически“ през 2003 г.; председател на Общото събрание на факултет „Международна икономика и политика“ от 2007 г. до 2015 г.;
 • Христо Първанов Първанов, председател на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“ от 2001 г.

Комисията е посочила, че за периода до 2007 г. за Общото събрание на факултет „Бизнес“; до 1999 г. за Общото събрание на факултет „Финансово-счетоводен“ и до 1998 г. за Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“ ректорът на Университета за национално и световно стопанство Димитър Димитров не е предоставил необходимите данни, за да се извърши проверка.

В Университета по архитектура, строителство и геодезия са проверени 38 лица.

От тях с принадлежност към ДС са установени трима души (решение №2-2081 от 10 май 2022 г.). Това са:

 • Димитър Георгиев Назърски, председател на Общото събрание на Строителен факултет от 1995 г. до 1999 г.;
 • Михаил Иванов Цанков, председател на Общото събрание на Строителен факултет от 2003 г. до 2007 г.; председател на Общото събрание на университета от 2008 г. до 2011 г.;
 • Тодор Кръстев Василев, председател на Общото събрание на Архитектурен факултет от 2003 г. до 2007 г.

Комисията е посочила, че за периода до 2008 г. за Общите събрания на университета и на Хидротехнически факултет; до 2003 г. за Общите събрания на Геодезически факултет и на Архитектурен факултет и до 1999 г. за Общото събрание на Факултет по транспортно строителство ректорът на Университета по архитектура, строителство и геодезия Иван Марков не е предоставил необходимите данни.

В Химикотехнологичния и металургичен университет проверката е обхванала 19 души.

От тях с принадлежност са двама души (решение №2-2083 от 10 май 2022 г.). Това са:

 • Росица Йорданова Паунова, зам.-председател на Общото събрание на Факултет по металургия и материалознание от 2004 г. до 2012 г.; председател на Общото събрание на Факултет по металургия и материалознание от 2012 г. до 2016 г.;
 • Стилиян Ников Чаушев, председател на Общото събрание на Факултет по химично и системно инженерство от 2016 г. до 2020 г.

Комисията по досиетата е посочила, че за периода до 2008 г. за Общите събрания на Факултет по химично и системно инженерство и на Факултет по химични технологии и до 2004 г. за Общото събрание на Факултет по металургия и материалознание ректорът на Химикотехнологичния и металургичен университет Сеня Терзиева не е предоставила необходимите данни.

Проверката в Тракийския университет е засегнала 50 лица. От тях с принадлежност към ДС са установени 4 лица (решение №2-2084 от 10 май 2022 г.).

Обявени са данните за двама от тях, а другите двама са починали. Разкритите сътрудници са:

 • Ламбо Петров Георгиев, председател на Общото събрание на Ветеринарномедицински факултет от 1998 г. до 2005г.;
 • Трайчо Георгиев Димитров, зам.-председател на Общото събрание на университета от 2007 г. до 2011 г.

Комисията по досиетата е отбелязала, че за периода до 1999 г. за Общото събрание на Медицински факултет органът ректорът на Тракийския университет Добри Ярков не е предоставил необходимите данни.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов