|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Комисията по досиетата разкри агенти на ДС в още пет ВУЗ-а ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 28 Април 2022 15:12

alt

 

Комисията по досиетата огласи днес проверките за принадлежност към тоталитарните комунистически служби сред ръководствата на общите събрания в пет висши учебни заведения в страната.

По закона за досиетата независимият държавен орган е задължен да извърши проверка на председателите и заместник-председателите на университетски и факултетски общи събрания.

Във Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив е проверено едно лице и то се е оказало сътрудник на ДС (решение №2-2073 от 28 април 2022 г.).

Това е Димитър Иванов Костов, председател на Общото събрание на висшето училище от 04.11.2003 г. до 25.05.2015 г.

Проверката в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ е обхванала общо 27 лица (решение №2-2074 от 28 април 2022 г.).

От тях с принадлежност към тоталитарните служби са установени две лица. Едно от тях обаче е починало и в този случай законът за досиетата не позволява информацията да се огласява публично.

Разкритият сътрудник е Генадий Борисов Таков, зам.-председател на Общото събрание на Минно-електромеханичен факултет от 2011 г. до 2020 г.

В Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ са проверени 32 лица (решение №2-2075 от 28 април 2022 г.).

С принадлежност към ДС са установени трима души, но един от тях е починал. Разкритите агенти са:

 • Павел Иванов Герджиков, председател на Общото събрание на Вокален факултет от 15.01.2004 г. до 08.05.2008 г.;
 • Теодора Валентинова Павлович, председател на Общото събрание на академията от 25.09.2020 г.

Комисията е отбелязала, че за периода до 2008 г. за Общите събрания на Теоретико-композиторски и диригентски факултет и на Инструментален факултет и до 1999 г. за Общото събрание на Вокален факултет ректорът на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – Сава Димитров не предостави необходимите данни, за да може да се извърши проверка.

В Национална спортна академия „Васил Левски“ са проверени 26 лица. От тях с установена принадлежност към ДС са трима души (решение №2-2076 от 28 април 2022 г.).

Комисията е обявила данните за двама от тях, а третият е починал. Разкритите сътрудници са:

 • Лозан Александров Митев, зам.-председател на Общото събрание на факултет „Спорт“ от 2012 г. до 2016 г., председател на Общото събрание на академията от 2016 г.;
 • Пенчо Георгиев Гешев, председател на Общото събрание на академията от 2003 г. до 2011 г.

В Техническия университет – София са проверени са 96 лица. Установена е принадлежността към ДС на 11 души (решение №2-2077 от 28 април 2022 г.).

Комисията е огласила данните за 9 лица, а останалите двама са починали. Разкритите сътрудници са:

 • Владимир Костадинов Пулков, зам.-председател на Общото събрание на университета от м. декември 2015 г.;
 • Георги Нешев Сапунджиев, председател на Общото събрание на факултет „Автоматика“ от 1997 г. до 1998 г., председател на Общото събрание на университета от 1999 г. до 2004 г.;
 • Иван Ангелов Масларов, председател на Общото събрание на университета от 1995 г. до 1999 г.;
 • Иван Момчилов Момчев, председател на Общото събрание на факултет „Компютърни системи и технологии“ от м. април 1997 г. до м. май 1998 г и от м. ноември 1999 г. до м. декември 1999 г., председател на Общото събрание на университета от 2011 г. до 2015 г.
 • Камен Лазаров Перев, зам.-председател на Общото събрание на факултет „Автоматика“ от м. ноември 2018 г.;
 • Красимир Христов Денишев, председател на Общото събрание на факултет „Електронна техника и технологии“ от 2011 г. до 2014 г.;
 • Людмил Георгиев Даковски, председател на Общото събрание на факултет „Компютърни системи и технологии“ от м. януари 2000 г. до м. февруари 2004 г.;
 • Петко Христов Петков, председател на Общото събрание на факултет „Автоматика“ от м. ноември 2007 г. до м. ноември 2011 г.;
 • Петър Станков Йорданов, председател на Общото събрание на университета от 2005 г. до 2007 г. 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов