|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Над 55 агенти на ДС са участвали в отрасловата приватизация по времето на кабинета на БСП Виденов ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 25 Октомври 2021 19:22

alt

 

Сътрудниците на тоталитарните комунистически служби са има общо 56 свои представители, които са заемали ръководни постове в държавни предприятия, станали обект на отрасловата приватизация през 1996 г. по време на злощастното еднопартийно управление на БСП с кабинета Виденов, докарало на българите тежка икономическа криза, банкови фалити, хиперинфлация и хлебна криза.

Това стана ясно в понеделник (25 октомври 2021 г.), след като Комисията по досиетата огласи проверката приватизирани държавни предприятия по 117 броя договори за приватизационна продажба, както и дружества, еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица (купувачи), придобили акции или дялове в тях - по отраслови министерства за 1996 г.

Проверени са общо 2941 лица, от които за 56 души независимият държавен орган, натоварен с осъществяване на държавната политика по разкриването на сътрудниците на тоталитарните служби след 10 ноември 1989 г., заемали или заемащи ръководни постове, е установил принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА (решение №2-1997 от 25 октомври 2021 г.).

От установените 56 лица Комисията е обявила данните за 40 от тях. Останалите 16 са починали и по закона за досиетата в този случай информацията за тях не е публична.

Една част от разкритите сътрудници са заемали ръководни постове в дружествата, предмет на отрасловата приватизация, а друга част са били купувачи.

Има предприятия, в които на ръководни постове в тях са били повече от един сътрудник. Разкритите сътрудници са:
1. Асен Иванов Богданов, управител на фирма "ДЕОДАН" - ЕООД, СОФИЯ - предмет на договор за приватизационна продажба, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Деодан Лаборатории" – ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ДЕОДАН" - ЕООД, СОФИЯ;
2. Атанас Стоянов Сърбов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" - ЕАД, ДОБРИЧ - предмет на договор за приватизационна продажба;
3. Борис Димитров Диваров, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма купувач „НАПРЕДЪК – 96“ ООД по договор за приватизационна продажба на "НАПРЕДЪК" - ЕАД, ПЛОВДИВ;
4. Валентин Георгиев Панков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ОРТОКОН" - АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "СИСТЕМХИМ" - ЕАД, СОФИЯ;
5. Васил Иванов Велчев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Електромонтаж" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ЕМУ-ВТ" - ЕАД, В.ТЪРНОВО, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ЕМУ-ВТ" - ЕАД, В.ТЪРНОВО - предмет на договор за приватизационна продажба;
6. Видол Димитров Кичуков, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма купувач „НАПРЕДЪК – 96“ ООД по договор за приватизационна продажба на "НАПРЕДЪК" - ЕАД, ПЛОВДИВ;
7. Дахил Мустафа Селим, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Булгарцвет" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "БУЛГАРЦВЕТ - БУРГАС" ЕООД, БУРГАС;
8. Димитър Тодоров Димитров, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Химекс - 96" - АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ХИМЕКС" - ЕАД, БУРГАС;
9. Димчо Стоянов Иванов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Агро - Био Консерв" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ПЛОДКОНСЕРВ" - ЕАД, ПРОВАДИЯ;
10. Динко Иванов Овчаров, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма „Аглика АД“ Твърдица - предмет на договор за приватизационна продажба;
11. Драгомир Желязков Драгов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Чисти климатични помещения инженеринг" - АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ЧИСТИ КЛИМАТИЧНИ ПОМЕЩЕНИЯ" - ЕООД, СТАРА ЗАГОРА;
12. Еленко Борисов Еленков, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "МЕСОЦЕНТРАЛА - МОНТАНА" - ООД, МОНТАНА;
13. Емануил Ефремов Емануилов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма ЕЛЕКТРИК-ИНВЕСТ АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ЕЛЕКТРИК" - ЕАД, РАДОМИР;
14. Здравко Венелинов Башев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Кирково 96" – ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "КИРКОВО" - ЕООД, КИРКОВО;
15. Иван Асенов Шопов, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Димел Комерс" -ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ФАРМА" - ЕАД, ДУПНИЦА;
16. Иванка Георгиева Ваклева, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма „Истър груп – 68“ ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на „ТУР ИСТЪР“ АД, СИЛИСТРА;
17. Ирина Димитрова Анестева, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Булгарцвет" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "БУЛГАРЦВЕТ - БУРГАС" ЕООД, БУРГАС;
18. Йордан Стоянов Стоянов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО" - ЕАД, ДОБРИЧ - предмет на договор за приватизационна продажба;
19. Костадин Димитров Бручев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "МИП" - ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "МИП - СМОЛЯН" - ЕАД;
20. Красимир Здравков Колев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Вено ООД, Бургас - купувач по договор за приватизационна продажба на "ДОГРАМА 91" - ЕООД, БУРГАС;
21. Красимир Калчев Цонев, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Комплекс-96" - ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ЦЕНТЪР КОМПЛЕКС" – ЕООД, РАЗГРАД;
22. Кяшиф Ахмед Кяшиф, управител и член на Управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Джебел 96" - ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ДЖЕБЕЛ" - ЕООД, ДЖЕБЕЛ;
23. Любомир Димитров Башев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ЛЕДА" - АД, СОФИЯ - предмет на договор за приватизационна продажба;
24. Митко Петров Стоянов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Алфа транс" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "СВИЛЕНГРАД АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД, СВИЛЕНГРАД;
25. Николай Илиев Драгнев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "МИП" - ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "МИП - СМОЛЯН" - ЕАД, СМОЛЯН;
26. Петър Иванов Петров, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "МЕСОЦЕНТРАЛА - МОНТАНА" - ООД, МОНТАНА;
27. Първан Минчев Михайлов, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "МЕСОЦЕНТРАЛА - МОНТАНА" - ООД, МОНТАНА;
28. Ромео Димитров Ташев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА" - ЕАД, ПЕРНИК - предмет на договор за приватизационна продажба;
29. Румен Димитров Иванов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма „Изкуство-95“ ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на „ИЗКУСТВО“ ЕАД, ТРЯВНА;
30. Румен Димитров Чернев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ТУР ИСТЪР" АД, СИЛИСТРА - предмет на договор за приватизационна продажба, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма „ИСТЪР ГРУП – 68“ ООД, купувач по договор за приватизационна продажба на "ТУР ИСТЪР" - АД, СИЛИСТРА;
31. Спас Петров Спасов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ТЕЛЕФОННА И ТЕЛЕГРАФНА ТЕХНИКА" - АД/ТТТ/, СОФИЯ- предмет на договор за приватизационна продажба;
32. Спасианна Лазарова Русева, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ТУР ИСТЪР" - АД, СИЛИСТРА - предмет на договор за приватизационна продажба;
33. Стоян Пенчев Камарашев, управител и Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Транспортна кибернетика" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "РУСЕТРАНСКИБЕРНЕТИКА" - ЕООД, РУСЕ;
34. Стоян Стоянов Златев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма Истър груп - 68 ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ТУР ИСТЪР" - АД, СИЛИСТРА;
35. Тодор Костадинов Губатов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "Агро - Био Консерв" АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ПЛОД-КОНСЕРВ" - ЕАД, ПРОВАДИЯ;
36. Христа Стоянова Костадинова, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма „Истър груп – 68“ ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ТУР ИСТЪР" - АД, СИЛИСТРА;
37. Христо Василев Дичев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "Комплекс-96" – ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ЦЕНТЪР КОМПЛЕКС" – ЕООД, РАЗГРАД;
38. Христо Георгиев Сандев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ГАРАНТ - ИНВЕСТ" - АД - купувач по договор за приватизационна продажба на "ГАРАНТ СТРОЙИНВЕСТ" - ЕАД, КЪРДЖАЛИ;
39. Христо Стайков Апостолов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма "АРЗ - КРУП" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на "АВТОРЕМОНТЕН ЗАВОД" ЕООД, ПЛОВДИВ;
40. Яни Драгоев Димитров, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма "ПОБЕДА" ЕАД, ЛЯСКОВЕЦ- предмет на договор за приватизационна продажба.

Комисията по досиетата уточнява, че за някои от предприятията проверките продължават, тъй като се е сблъскала с липсата на достатъчно информация, предоставена от Министерството на икономиката. 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов