|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Установени са още над 20 агенти на Държавна сигурност във фирми към Министерството на икономиката ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 29 Юли 2021 07:13

alt

 

Установена е принадлежността към тоталитарните комунистически служби на 22 лица, които са заемали ръководни длъжности в дружества с преобладаващо държавно участие с принципал Министерството на икономиката.

По закона за разкриване на сътрудниците на ДС и разузнавателните служби на БНА Комисията по досиетата е задължена да извърши проверка  на членовете на управителни и надзорни органи на държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала към Министерство на икономиката.

Комисията по досиетата огласи 14-то решение по тази глобална проверка от началото на годината, по което са проверени общо 150 лица (решение №2-1984 от 27 юли 2021 г.).

От тях 22 са с установена принадлежност към тоталитарните служби, но Комисията е огласила данните за 12 от тях. Останалите 10 са починали и в тези случаи законът за досиетата не позволява информацията за тях да се разгласява публично.

Разкритите сътрудници са:

 • Валентин Динев Симеонов, член на Съвета на директорите на „Лесоимпекс“ ЕАД, гр. София от 06.10.1992 г., изпълнителен директор на „Лесоимпекс“ ЕАД, гр. София от 12.07.1994 г. до 2000 г.;
 • Валери Любенов Савов, управител на „ Хранмраз“ ЕООД, гр. София от 07.10.1992 г. до 19.09.1996 г., изпълнителен директор на „Хранмраз“ ЕАД, гр. София от 19.09.1996 г. до 09.03.1998 г.;
 • Васил Георгиев Георгиев, председател на Съвета на директорите на „Техноимпортекспорт“ АД, гр. София от 17.07.1995 г. до  30.05.1997 г.;
 • Васил Димитров Атанасов, представляващ фирма „Струмяна“ ЕАД, гр. Благоевград от 02.06.1992 г.;
 • Васил Тодоров Несторов, управител на „Месокомбинат Хасково“ ЕООД, гр. Хасково от 26.10.1995 г. до 17.06.1997 г.;
 • Велеслав Иванов Масларов, временно управляващ държавна фирма „Виталакт“, гр. Варна от 25.01.1991 г. до 17.12.1991 г., управител на „Виталакт“ ЕООД, гр. Варна от 17.12.1991 г. до 10.05.1996 г., изпълнителен директор на „Виталакт“ ЕАД, гр. Варна от 10.05.1996 г. до 1998 г.;
 • Величко Георгиев Хинов, член на Съвета на директорите на „Присое“ ЕАД, с. Присово от 02.08.1996 г. до 29.05.1997 г.;
 • Веселин Андреев Андреев, управител на „Меком“ ЕООД, гр. Силистра от 06.04.1994 г. до 16.07.1996 г., изпълнителен директор на „Меком“ ЕАД, гр. Силистра от 16.07.1996 г. до 24.11.1997 г.;
 • Веселин Първанов Ангелов, управител на „Стройимпекс“  ЕООД, гр. София от 02.12.1993 г. до 30.03.1994 г.;
 • Веселка Младенова Гълъбова, член на Съвета на директорите на „Индустриалимпорт“ ЕАД, гр. София от 10.11.1995 г. до   27.10.1997 г.;
 • Владимир Марков Кърпачев, член на Съвет на директорите на  „Интеркомерс“ ЕАД, гр. София от 21.11.1995 г. до 28.02.1997 г.;
 • Владимир Тодоров Христов, управител на „Търговия на едро – Пазарджик“ ЕООД, гр. Пазарджик от 14.05.1999 г. до 01.10.2001 г.

Проверката на лица във фирми с преобладаващо държавно участие към Министерството на икономиката продължава, съобщават от Комисията по досиетата.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов