|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Дружествата към Министерството на икономиката – пълни с агенти на Държавна сигурност ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 27 Май 2021 15:01

alt

 

През 90-те години на миналия век голяма част от ръководните длъжности в държавните фирми с принципал Министерството на икономиката са били окупирани от сътрудници на тоталитарните комунистически служби.

Това показа поредното решение на Комисията по досиетата, с което то обяви нова партида агенти при глобалната проверка на сътрудниците на ръководни постове в държавните фирми към Министерството на икономиката.

По закона за досиетата независимият държавен орган е задължен да извърши проверка за принадлежност към ДС и разузнавателните служби на БНА на членовете на управителни и надзорни органи на държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала – Министерство на икономиката.

При последната проверка са засегнати 251 лица (решение №2-1958 от 26 май 2021 г.).

От тях с принадлежност към комунистическите служби са установени 27 души. Комисията е обявила данните за 16 от тях, а останалите 11 са починали и по закон информацията в този случай не е публична.

Разкритите сътрудници са:

 • Сашко Иванов Лозанов, член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Слънце Стара Загора-БТ“ АД, гр. Стара Загора от 04.01.2006 г. до 10.09.2008 г.;
 • Светослав Георгиев Ненков, член на Управителен съвет на държавна фирма „Фохар“, гр. София от 19.12.1990 г. до 25.02.1993 г.;
 • Свилен Георгиев Мечев, член на Съвета на директорите на „Унифарм“ ЕАД, гр. София от 15.05.1997 г. до 22.12.1998 г.;
 • Сергей Цанов Райков, временно управляващ държавна фирма „Народна култура“, гр. София от 03.09.1990 г. до  20.04.1993 г.;
 • Симеон Петров Симов, председател на Управителен съвет на държавна фирма „Фохар“, гр. София от 19.12.1990 г. до   25.02.1993 г.;
 • Симонета Божинова Бонева, член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Плевен-БТ“ АД, гр. Плевен от 07.07.1995 г. до 27.08.1997 г., член на Съвета на директорите на „Търговия на едро-Плевен“ ЕАД, гр. Плевен от 08.11.1995 г. до 02.12.1996 г., заместник-председател на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Харманли-БТ“ АД, гр. Харманли от 28.10.1997 г. до 04.02.2004 г., член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Гоце Делчев-БТ“ АД, гр. Гоце Делчев от 26.07.2006 г. до 19.11.2007 г.;
 • Станка Стойкова Урманова, председател на Съвета на директорите на "Унитех" ЕАД, гр. Троян от 07.03.1996 г. до 1997 г.;
 • Стефан Янков Василев, заместник-председател на Съвета на директорите на "Феромагнит“ ЕАД, гр. Перник от 22.06.1995 г. до 27.03.1997 г.;
 • Стефко Борисов Илиев, изпълнителен директор на „Химик“ АД, гр. Разград от 17.10.1991 г. до 17.04.1997 г.;
 • Стилиян Йончев Маринов, заместник-председател на Съвета на директорите на „Балканкар – Дунав“, АД, гр. Лом от 10.06.1998 г. до 01.02.1999 г.;
 • Стоян Георгиев Илиев, изпълнителен директор на „Стомана“ ЕАД, гр. Перник от 18.05.1992 г. до 06.05.1993 г.;
 • Стоян Лазаров Дуков, управител на „Геопроучване“ ЕООД, гр. Ямбол от 15.11.1991 г. до 29.04.1992 г.;
 • Стоян Станчев Пирлов, член на Съвета на директорите на „Кремиковци“ ЕАД, гр. София от 14.09.1993 г. до 14.12.1994 г. и от 10.08.1995 г. до 27.02.1997 г.;
 • Тихомир Стилиянов Титков, член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Хасково-БТ“ АД, гр. Хасково от 04.08.1997 г. до 07.06.2000 г., изпълнителен директор на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Хасково-БТ“ АД, гр. Хасково от 09.06.1998 г. до 03.02.1999 г.;
 • Тодор Георгиев Вачков, член на Съвета на директорите на "Унимаш" АД, гр. Дебелец от 13.11.1997 г. до 20.10.2000 г.;
 • Тодор Жоров Цветков, заместник-председател на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Благоевград-БТ“ АД, гр. Благоевград от 02.04.1997 г. до 19.09.1997 г.

Проверката за сътрудници на тоталитарните служби на ръководни постове в държавните фирми към Министерството на икономиката продължава.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов