|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Над 20 сътрудници на комунистически служби са установени на ръководни постове в държавни фирми ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Вторник, 18 Май 2021 14:46

alt

 

Още 23 сътрудници на тоталитарните комунистически служби са установени от Комисията по досиетата, че са заемали ръководни длъжности в дружества с преобладаващо държавно участие, чийто принципал е Министерството на икономиката.

По закона за досиетата независимият държавен орган, натоварен с разкриването на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, е задължен да извърши проверка за принадлежност на членовете на управителни и надзорни органи на държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала към Министерство на икономиката.

Поредната проверка на Комисията засегнала общо 202 лица (решение №2-1956 от 18 май 2021 г.).

От тях с принадлежност към тоталитарните служби са 23 души. Комисията е огласила имената на 16 от тях, а останалите 7 са починали и по закон данните за тях не са публични.

Разкритите сътрудници са:

 • Петко Василев Грозев, член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Дупница-БТ“ АД, гр. Дупница от 15.07.1998 г. до 07.06.2000 г.;
 • Петко Василев Димитров, член на Съвета на директорите на „Бисер Олива“ ЕАД, гр. Стара Загора от 29.08.1996 г. до   15.04.1997 г.;
 • Петър Александров Стоянов, член на Съвета на директорите на „Хармония-ТМ“ АД, гр. Тетевен като представляващ ПФ „Труд и капитал“, от 24.07.1997 г. до 08.10.1998 г.;
 • Петър Велинов Тарагански, член на Съвета на директорите на „ХЕМ“ ЕАД, гр. Плевен от 08.11.1991 г. до 03.08.1994 г., член на Съвета на директорите на „Българска фотография“ ЕАД, гр. София от 29.10.1997 г. до   06.11.2000 г.;
 • Петър Нейчев Нейчев, заместник-председател на Съвета на директорите на „Унимаш“ АД, гр. Дебелец като представляващ НПФ „Съединение“ АД от 13.11.1997 г. до 2000 г.;
 • Пирин Събев Събев, член на Съвета на директорите на „Димят“ ЕАД, гр. Варна от 15.05.1997 г. до    02.06.1998 г.;
 • Пламен Георгиев Костов, заместник-председател на Съвета на директорите на „Телевизионни и радиосервизи“ ЕАД, гр. София  от 02.08.1994 г. до 22.08.1996 г., член на Съвета на директорите на "Пловдив - Юрий Гагарин - БТ" АД, гр. Пловдив от 14.05.1996 г. до 22.10.1997 г., член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Плевен-БТ“ АД, гр. Плевен от 27.08.1997 г. до 06.07.2000 г.;
 • Пламен Митов Цанков, изпълнителен директор на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Видин-БТ“ АД, гр. Видин от 10.09.1997 г. до   13.08.1998 г.;
 • Пламен Найденов Кръстев, член на Съвета на директорите на „Плам-Български кибрит“ АД, гр. Костенец от 10.07.1997 г. до 1998 г.;
 • Пламен Първанов Горанов, член на Съвета на директорите на "Кремиковци" ЕАД, гр. София от 21.06.1994 г. до 14.12.1994 г.;
 • Радка Дочева Йорданова, управител на „Дунавска коприна“ ЕООД, гр. Русе от 04.09.1991 г. до 17.08.1992 г. и от 03.08.1995 г. до 29.11.1995 г., изпълнителен директор на „Дунавска коприна“ ЕАД, гр. Русе от 29.11.1995 г. до 20.08.1998 г.;
 • Радослав Минчев Денчев, изпълнителен директор на „Винзавод Баня“ ЕАД, гр. Карлово от 06.06.1996 г. до 16.01.1998 г.;
 • Роза Димитрова Тричкова, председател на Съвета на директорите на „Звезда“ ЕАД, гр. Долна Митрополия от 31.07.1996 г. до 09.05.1997 г.;
 • Румен Василев Рачев, член на временен Управителен съвет на акционерна фирма „Новохим“, гр. София от   21.03.1991 г. до 02.03.1995 г.;
 • Румен Георгиев Денчев, член на Съвета на директорите на „Винимпекс“ ЕАД, гр. София от 28.02.1995 г. до 08.08.1996 г., председател на Съвета на директорите на „Унипак“ ЕАД, гр. Павликени от 13.11.1996 г. до 05.05.1997 г., член на Съвета на директорите на „Винекс-Преслав“ ЕАД, гр. Преслав от 07.05.1997 г. до 04.03.1998 г.;
 • Румяна Ганчева Иванова, председател на Съвета на директорите на „Плам-Български кибрит“ ЕАД, гр. Костенец от 04.01.1995 г. до 10.07.1997 г.

Глобалната проверка на лицата на ръководни постове във фирми с преобладаващо държавно участие към Министерството на икономиката от 10 ноември 1989 г. насам продължава.

 

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов