|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Продължава разкриването на агенти на ДС в държавни фирми към Министерството на икономиката ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Сряда, 28 Април 2021 16:28

alt

 

Комисията по досиетата обяви ново решение от глобалната проверка на ръководните лица в държавни фирми към Министерството на икономиката, които са с принадлежност към тоталитарните комунистически служби.

Независимият държавен орган е задължен по закона за досиетата да извърши проверка на членовете на управителни и надзорни органи на държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала към Министерство на икономиката.

Поредната проверка е засегнала общо 217 лица, от които с принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА са установени 23 души (решение №2-1950 от 28 април 2021 г.).

От тях Комисията е огласила данните за 18 лица, а останалите 5 са починали и в тези случаи по закона за досиетата информацията не се обявява публично.

Разкритите сътрудници са:

 • Любен Томанов Банков, изпълнителен директор на „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД, гр. Плевен от 30.10.1991 г. до 12.01.1994 г., член на Съвета на директорите на „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД, гр. Плевен от 11.10.1996 г. до 12.03.1997 г.;
 • Любомир Борисов Йоцов, заместник-председател на Съвета на директорите на „Химко“ ЕАД, гр. Враца от 18.01.1994 г. до   09.12.1994 г., член на Съвета на директорите на „Химкомплект Инженеринг“ ЕАД, гр. София от 16.11.1995 г. до 30.05.1996 г.;
 • Любомир Василев Величков, член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Исперих-БТ“ АД, гр. Исперих от 28.09.1995 г. до 24.10.1997 г.;
 • Любомир Милчев Тодоров, член на Съвета на директорите на „Унипак“ ЕАД, гр. Павликени от 10.06.1996 г. до 12.11.1996 г.;
 • Любомир Христов Тодоров, изпълнителен директор на „Тератон“ ЕАД, гр. София от 08.11.2001 г. до 07.07.2003 г.;
 • Людмил Стоянов Цветков, член на Управителен съвет на държавна фирма „Растма Май“, гр. Бойчиновци от 11.05.1991 г. до 09.12.1991 г.;
 • Мара Атанасова Кирилова, управител на „Търговище Филм“ ЕООД, гр. Търговище от   26.02.1993 г. до 18.05.1998 г.;
 • Мариан Деянов Маринков, управител на „Културинвест“ ЕООД, гр. София от 24.02.1997 г. до 28.01.1999 г.;
 • Марио Димитров Петков, временно управляващ държавна фирма „Фохар“, гр. София от 07.05.1990 г. до 19.12.1990 г., генерален директор на държавна фирма „Фохар“, гр. София от 19.12.1990 г. до 25.02.1993 г., изпълнителен директор на „Фохар“ ЕАД, гр. София от 25.02.1993 г. до 1997 г.;
 • Мария Николова Банева, член на Съвета на директорите на „Винарска къща-Сакар“ АД, гр. Любимец от 15.05.1997 г. до 13.01.1998 г.;
 • Методи Василев Христов, член на Съвета на директорите на „Сандански-БТ“ АД, гр. Сандански от 19.09.1997 г. до 11.10.1999 г.;
 • Мехмед Байрям Хайрула, член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Кърджали-БТ“ АД, гр. Кърджали от    01.09.1994 г. до 20.09.1995 г.;
 • Милчо Ангелов Натов, председател на Съвета на директорите на „Химатех“ ЕАД, гр. София от 11.11.1991 г. до   29.05.1995 г.;
 • Минко Христов Герджиков, член на Съвета на директорите на „Булгарплод“  ЕАД, гр. София от 03.06.1994 г. до 27.02.1997 г., член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Плевен-БТ“ АД, гр. Плевен от 07.07.1995 г. до 27.06.1996 г., член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Кърджали-БТ“ АД гр. Кърджали от 22.05.1996 г. до 05.12.1996 г., председател на Съвета на директорите на „Булгарплод“  ЕАД, гр. София от 07.07.1997 г. до 11.12.1998 г.;
 • Минчо Пенев Гърдевски, временно управляващ държавна фирма „Победа“, гр. Бургас от 22.04.1991 г. до 20.05.1992 г., управител на „Победа“ ЕООД, гр. Бургас от 20.05.1992 г. до   23.07.1996 г., изпълнителен директор на „Победа“ ЕАД, гр. Бургас от 23.07.1996 г. до 02.10.1998 г.;
 • Мирослав Ангелов Панталеев, председател на Съвета на директорите на „Чайка“ ЕАД, гр. Пловдив от 04.05.1992 г. до 30.06.1992 г.;
 • Митко Йорданов Митов, заместник-председател на Съвета на директорите на „Черноморски солници“ ЕАД, гр. Бургас от 11.12.1996 г. до 31.03.1998 г.;
 • Михаил Михайлов Заимов, член на Съвета на директорите на „Винком“ АД, гр. Бургас от 04.06.1997 г. до 08.05.1998 г.

 

alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов