|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Осветени са още шефове в държавни фирми с агентурно минало ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 22 Април 2021 15:51

alt

 

Комисията по досиетата огласи поредния списък на лица с принадлежност към Държавна сигурност, които са заемали ръководни постове в държавни фирми с принципал Министерството на икономиката.

Поредната проверка обхваща общо 118 лица – членове на управителни и надзорни органи на държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала към Министерство на икономиката.

От тях с установена принадлежност към ДС са 19 души (решение №2-1947 от 21 април 2021 г.).

Комисията е разкрила данните за 15 от тях. За останалите 4-ма души данните не са оповестени, тъй като лицата са починали и по закона за досиетата информацията не е публична.

Разкритите сътрудници са:

 • Калин Николаев Лимберов, председател на Съвета на директорите на „Академично строителство“ ЕАД, гр. София от 15.07.1993 г. до 26.02.1998 г.;
 • Камен Славчев Хаджиев, управител на „Яна-91В“ ЕООД, с. Ваклиново от 18.10.1993 г. до 27.07.1994 г.;
 • Кемал Саид Лютфи, член на Съвета на директорите на дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Харманли-БТ“ АД, гр. Харманли от 1994 г. до 1995 г.;
 • Кирил Николов Петков, изпълнителен директор на „Химко“ ЕАД, гр. Враца от 18.01.1994 г. до 20.06.1994 г., член на Съвета на директорите на „Химко“ ЕАД, гр. Враца от 09.12.1994 г. до 30.06.1997 г.;
 • Кольо Райнов Колев, председател на Съвета на директорите на „Хранинвест-Хранмашкомплект“ ЕАД, гр. Стара Загора от 15.09.1995 г. до   11.04.1997 г.;
 • Константин Борисов Тричков, председател на Съвета на директорите на „Чипровец“ ЕАД, гр. Чипровци от 06.01.2000 г. до 19.05.2000 г.;
 • Константин Василев Шумарев, член на Управителен съвет на „Фармахим холдинг“ ЕАД, гр. София от 18.08.1997 г. до  09.11.2001 г.;
 • Константин Лазаров Иванов, управител на „Хевеа-Ким“ ЕООД, гр. Мадан от 19.08.1992 г. до 07.09.1995 г., член на Съвета на директорите на „Хевеа-Ким“ АД, гр. Мадан от 20.01.1998 г. до 2000 г.;
 • Константин Николов Петров, член на Съвета на директорите на „Балканкар-Дунав“ АД, гр. Лом от 01.04.1994 г. до 29.10.1997 г.;
 • Коста Езекиев Илиев, член на Съвета на директорите на „Полипринт“ ЕАД, гр. Враца от 09.07.1997 г. до    17.06.1998 г. ;
 • Костадин Георгиев Коцалиев, председател на Съвета на директорите на „Литера Принт“ ЕАД, гр. Стара Загора от 12.10.1995 г. до 29.08.1997 г.;
 • Костадин Костадинов Йорданов, председател на Съвета на директорите на „Прима-М“ ЕАД, гр. Полски Тръмбеш от 07.08.1996 г. до 02.05.1997 г.;
 • Костадин Тодоров Николов, изпълнителен директор на „Винпром Разград“ ЕАД,  гр. Разград от 08.12.1997 г. до    1999 г.;
 • Красимир Илиев Георгиев, генерален директор на държавна фирма „Чипровец“, гр. Чипровци от 20.03.1991 г. до 23.09.1993 г., изпълнителен директор на „Чипровец“ ЕАД, гр. Чипровци от 23.09.1993 г. до 29.10.1998 г.;
 • Красимир Рачев Кънчев, член на Съвета на директорите на „Дионисий“ ЕАД, гр. Никопол от 02.08.1996 г. до 06.06.1997 г.

Глобалната проверка на лицата на ръководни позиции в Министерството на икономиката, извършвана от Комисията по досиетата, продължава по азбучен ред на имената на проверяваните лица.


alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов