|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Осветени са агенти на ДС в дружества на Министерството на икономиката ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Сряда, 24 Февруари 2021 17:24

alt

 

Поредната партида от сътрудници на тоталитарните комунистически на ръководни постове в Министерството на икономиката оповести Комисията по досиетата.

По закона за досиетата независимият държавен орган, натоварен с разкриването на агентите на ДС и разузнавателните служби на БНА, е задължен да провери членовете на управителни и надзорни органи на държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала, чийто принципал е Министерство на икономиката.

До момента Комисията е огласили стотици сътрудници по тази глобална проверка, а с новото решение става ясно, че са проверени още 165 лица.

От тях е установила с принадлежност общо 18 души (решение №2-1925 от 23 февруари 2021 г.). Разкрита е принадлежността на 14 лица, а 4 души са починали, като в тези случаи информацията не се разгласява публично.

Разкритите сътрудници са:

 • Адриян Владимиров Владимиров, управител на "Софкнига" ЕООД, гр. София от 20.07.1994 г. до  20.06.1995 г.;
 • Александър Борисов Манчев, член на Съвета на директорите на "Първомай-БТ" АД, гр. Първомай от 20.06.1995 г. до 11.09.1997 г.; председател на Съвета на директорите на „Калиакра“ ЕАД, гр. Добрич от 12.06.1996 г. до 08.01.1997 г.;
 • Александър Иванов Александров, изпълнителен директор на „МДК“ ЕАД, гр. Средногорие от    14.11.1996 г.;
 • Александър Мартинов Давидов, председател на Съвета на директорите на "Дунавска коприна" АД, гр. Русе от 20.08.1998 г. до 13.04.1999 г.; председател на Съвета на директорите на „Арда-инструмент“  ЕАД, гр. Кърджали от 29.04.1999 г. до 14.04.2000 г.;
 • Александър Николов Горанов, член на Управителния съвет на държавна фирма „Месокомбинат Русе“, гр. Русе от 07.02.1991 г. до 04.12.1991 г.;
 • Али Мустанов Алиев, изпълнителен директор на Дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Исперих-БТ“ АД, гр.;
 • Анастас Любомиров Маринов, член на Съвета на директорите на "Балканкар - рекорд" АД, гр. Пловдив от 06.01.1994 г. до 13.03.1995 г.;
 • Ангел Георгиев Стефанов, управител на "Чумерна-93" ЕООД, гр. Елена от 17.06.1993 г. до 31.05.1996 г.; изпълнителен директор на "Чумерна-93" ЕАД, гр. Елена от 31.05.1996 г. до 1997 г.;
 • Ангел Петров Ангелов, изпълнителен директор на "Хранинвест-Хранмашкомплект" ЕАД, гр. Стара Загора от   11.04.1997 г. до 29.01.2001 г.;
 • Ангел Тодоров Ангелов, член на Съвета на директорите на „Винпром“ ЕАД, гр. Велико Търново от 12.06.1996     г. до 26.06.1997 г.;
 • Антония Стоянова Динчева, председател на Съвета на директорите на Дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Слънце Стара Загора-БТ" АД, гр. Стара Загора от 17.01.1994 г. до 18.07.1995 г.; член на Съвета на директорите на Дъщерно акционерно дружество с държавно имущество „Исперих-БТ“ АД, гр. Исперих от 28.09.1995 г. до 1997 г.;
 • председател на Съвета на директорите на "Чавдар" ЕАД, гр. Ботевград от 1997 г. до 24.03.1999 г.;
 • Аргир Георгиев Христофоров, председател на Съвета на директорите на „Победа“ ЕАД, гр. Бургас от 23.07.1996 г. до  10.07.1997 г.;
 • Асен Денчев Косев, изпълнителен директор и представляващ дружеството "Мини-Перник" ЕАД, гр. Перник от 01.04.1997 г. до 03.09.1998 г.;
 • Атанас Стефанов Чешмеджиев, управител на "Хан Крум" ЕООД, гр. Крумовград от 16.10.1991 г. до 02.09.1992 г.

 


alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов