|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Разкриха агентите на ДС в адвокатските колегии в Пловдив, Разград и Русе ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Вторник, 28 Юли 2020 16:02

alt

 

Станаха известни имената на адвокатите, заемали ръководни позиции в адвокатските колегии в Пловдив, Разград и Русе, които са били сътрудници на тоталитарните комунистически служби, след като днес Комисията по досиетата огласи проверките в тях.

По закона за досиетата независимият държавен орган е задължен да извърши проверка за принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА на председателите, заместник-председателите и членовете на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии в страната.


Сътрудниците на ДС в адвокатската колегия в Пловдив

В адвокатска колегия – Пловдив са проверени общо 107 лица (решение 2-1843 от 28 юли 2020 г.). От тях Комисията е установила принадлежност на 5 души.

Обявени са данните за 4-ма, тъй като един е починал и в тези случаи законът за досиетата забравяна данните да бъдат огласявани публично. Разкритите адвокати с принадлежност към ДС са:

 • Веселин Христов Бояджиев, член на адвокатски съвет от 29.01.1998 г. до 14.02.2002 г.; член на контролен съвет от 14.02.2002 г. до 31.03.2004 г.; член на адвокатски съвет от 31.03.2004 г. до 07.03.2007 г.; зам.-председател на адвокатски съвет от 07.03.2007 г. до 2010 г.;
 • Димитър Любомиров Русев, резервен член на адвокатски съвет от 29.01.1998 г. до 14.02.2002 г.;
 • Елисавета Руменова Коларова, член на дисциплинарен съд от 05.02.1996 г. до 29.01.1998 г.; член на контролен съвет от 08.02.2000 г. до 14.02.2002 г.; председател на дисциплинарен съд от 14.02.2002 г. до 07.03.2007 г.; член на адвокатски съвет от 07.03. 2007 до 2010 г.;
 • Момчил Савов Савов, член на адвокатски съвет от 08.02.2000 г. до 14.02.2002 г.; председател на адвокатски съвет от 14.02.2002 г. до 31.03.2004 г.

Комисията по досиетата е отбелязала, че за членовете на дисциплинарен съд за периода от 1989 г. до 1992 г. председателят на адвокатска колегия в Пловдив – Стефан Левашки не е предоставил необходимите данни.


Проверката в адвокатска колегия Разград

В адвокатска колегия – Разград проверката е засегнала 65 лица, заемали или заемащи ръководни постове в нея (решение 2-1844 от 28 юли 2020 г.).

От тях с принадлежност към комунистическите служби са установени 8 лица. Комисията е обявила данните за трима от тях, тъй като останалите 5-ма са починали. Разкритите сътрудници са:

 • Денчо Стоянов Бояджиев, член на адвокатски съвет от 2000 г. до 2001 г.;
 • Назми Емин Мустафа, член на адвокатски съвет от 2000 г. до 2001 г.; председател на дисциплинарен съд от 2002 г. до 2003 г.;
 • Нюсрет Исмет Мустафа-Салим, член на контролен съвет от 1996 г. до 1997 г.; член на адвокатски съвет от 2013 г. до 2015 г.

В решението си Комисията е подчертала, че за членовете на дисциплинарен съд в периода от 1989 г. до 1991 г. председателят на адвокатския съвет в Разград Румен Воденичаров не е предоставил необходимите данни.


Проверката в адвокатска колегия – Русе

В адвокатска колегия – Русе са проверени 71 души, като от тях с установена принадлежност са 6 лица (решение 2-1845 от 28 юли 2020 г.). Това са:

 • Валентин Вълков Вълков, член на дисциплинарен съд от 2000 г. до 2001 г.; заместник-председател на адвокатски съвет от 2007 г. до     2009 г.; член на дисциплинарен съд от 2010 г. до 2012 г.; член на адвокатски съвет от 2013 г.;
 • Валентин Йосифов Върбанов, член на контролен съвет от 2002 г. до 2003 г.; резервен член на адвокатски съвет от 2010 г. до 2015 г.;
 • Димитър Симеонов Цонев, член на адвокатски съвет от 1994 г. до 1995 г. и от 1998 г. до 1999 г.;
 • Катя Атанасова Бърдарова-Димова, член на контролен съвет от 1998 г. до 1999 г.; член на дисциплинарен съд от 2000 г. до 2001 г. и от 2007 г. до 2009 г.;
 • Красимира Александрова Кьорангелова-Нинова, член на контролен съвет от 2002 г. до 2006 г.; член на дисциплинарен съд от 2007 г. до 2012 г.; член на адвокатски съвет от 2013 г. до 2015 г.;
 • Малина Русева Караджова, член на контролен съвет от 2007 г. до 2012 г.; член на дисциплинарен съд от   2013 г.

Комисията е отбелязала, че за 12 адвокати, които са заемали ръководни постове, проверката предстои да се извърши.


Резултати от извършените проверки на адвокатурите в страната до момента

 • Софийска адвокатска колегия – 113 проверени лица, установени сътрудници – 12;
 • Адвокатска колегия Благоевград – 92 проверени лица, установени сътрудници – 5;
 • Адвокатска колегия Бургас – 104 проверени лица, установени сътрудници – 8.
 • Адвокатска колегия Варна – 131 проверени лица, установени сътрудници – 12.
 • Адвокатска колегия Велико Търново – 88 проверени лица, установени сътрудници – 7.
 • Адвокатска колегия Видин – 64 проверени лица, установени сътрудници – 5.
 • Адвокатска колегия Враца – 77 проверени лица, установени сътрудници – 2.
 • Адвокатска колегия Габрово – 53 проверени лица, установени сътрудници – 2.
 • Адвокатска колегия Добрич – 84 проверени лица, установени сътрудници – 6.
 • Адвокатска колегия Кърджали – 43 проверени лица, установени сътрудници – 5.
 • Адвокатска колегия Кюстендил – 81 проверени лица, установени сътрудници – 10.
 • Адвокатска колегия Ловеч – 57 проверени лица, установени сътрудници – 6.
 • Адвокатска колегия Монтана – 47 проверени лица, установени сътрудници – 3.
 • Адвокатска колегия Пазарджик – 87 проверени лица, установени сътрудници – 7.
 • Адвокатска колегия Перник – 67 проверени лица, установени сътрудници – 6.
 • Адвокатска колегия Плевен – 96 проверени лица, установени сътрудници – 2.

Проверката на адвокатските колегии в страната продължава по азбучен ред на областните градове.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов