|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Адвокатските колегии във Велико Търново, Видин и Враца са проверени за агенти на ДС ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Вторник, 30 Юни 2020 15:05

alt

 

Комисията по досиета огласи днес поредните проверки на адвокатски колегии в страната. Този път проверените са адвокатските колегии във Велико Търново, Видин и Враца.

По закона за досиетата независимият държавен орган е задължен да извърши проверка за принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА на председателите, заместник-председателите и членовете на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии в страната.


Проверката на адвокатската колегия във Велико Търново

Проверката на адвокатската колегия във Велико Търново е обхванала общо 88 души, които са били или са на ръководни позиции в нея (решение №2-1829 от 30 юни 2020 г.).

От тях 7 души са принадлежност към тоталитарните служби. Това са:

 • Витан Ненов Стоянов, член на контролен съвет от 2004 г. до 2010 г.;
 • Григор Петров Петров, председател на адвокатски съвет от 1989 г. до 1991 г.; член на дисциплинарен съд от    1992 г. до 1994 г.; член на дисциплинарен съд от 1996 г. до 2000 г.; председател на адвокатски съвет от 2004 г. до 2005 г.; член на контролен съвет от  2013 г. до 2016 г.
 • Димитър Василев Димитров, резервен член на адвокатски съвет от 2000 г. до 2002 г.;
 • Здравко Михайлов Трифонов, член на адвокатски съвет от 1989 г. до 1994 г.;
 • Иван Асенов Лясков, член на дисциплинарен съд от 2007 г. до 2010 г.;
 • Иван Стойчев Иванов, член на дисциплинарен съд от 1998 г. до 2004 г.;
 • Стефан Михайлов Стефанов, член на контролен съвет от 2000 г. до 2004 г.; член на дисциплинарен съд от 2004 г. до 2007 г.

Комисията по досиетата е отбелязала, че за членовете на контролния съвет и на дисциплинарния съд за периода 1989 г. – 1991 г. и членовете на дисциплинарния съд за периода 1991 г. – 1992 г., председателят на Адвокатски съвет – Велико Търново – Даниела Минева не е предоставила необходимите данни.


Проверката в адвокатска колегия – Видин

Проверката в адвокатската колегия в гр. Видин е засегнала 64 лица, свързани с ръководни позиции в нея (решение №2-1830 от 30 юни 2020 г.).

От тях с принадлежност към тоталитарните комунистически служби са 5 лица. Това са:

 • Димитър Колев Димитров, член на дисциплинарен съд от    1992 г.; член на адвокатски съвет от 1994 г.; член на контролен съвет от 1996 г.; член на контролен съвет от 2000 г.; член на контролен съвет от 2002 г.;
 • Димитър Тодоров Митев, член на контролен съвет от 2000 г.; член на адвокатски съвет от 2002 г.; член на адвокатски съвет от 2004 г.
 • Евгени Илиев Генчев, член на дисциплинарен съд от    2004 г.; член на дисциплинарен съд от    2007 г.; член на адвокатски съвет от 2010 г.; член на адвокатски съвет от 2013 г.; член на контролен съвет от 2016 г.;
 • Пламен Ангелов Иванов, член на дисциплинарен съд от    1998 г.; член на дисциплинарен съд от    2000 г.; член на дисциплинарен съд от    2004 г.;
 • Росенка Кирилова Денова, член на адвокатски съвет от 1996 г.; член на адвокатски съвет от 1998 г.; член на дисциплинарен съд от 2000 г.; член на дисциплинарен съд от  2002 г.; член на дисциплинарен съд от  2007 г.


Проверката на адвокатската колегия – Враца

Проверката на адвокатската колегия във Враца е обхванала 77 души. От тях Комисията е установила принадлежност към тоталитарните комунистически служби на двама адвокати (решение №2-1831 от 30 юни 2020 г.).

Огласени са данни само на единия, тъй като другият е починал и в тези случаи по закон информацията не е публична.

Разкритият е щатният сътрудник на ДС Витан Кирилов Георгиев, член на контролен съвет от 2007 г. до 2013 г.

Комисията е отбелязала, че за периода от 10.11.1989 г. до 1992 г. председателят на Адвокатска колегия – Враца – Румен Николов не е предоставил необходимите данни, както и за още две лица и проверката за тях продължава.


Резултати от извършените проверки на адвокатурите в страната

 • Софийска адвокатска колегия – 113 проверени лица, установени сътрудници – 12;
 • Адвокатска колегия Благоевград – 92 проверени лица, установени сътрудници – 5;
 • Адвокатска колегия Бургас – 104 проверени лица, установени сътрудници – 8.
 • Адвокатска колегия Варна – 131 проверени лица, установени сътрудници – 12.

Проверката продължава по азбучен ред на областните градове.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов