|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Още пет партии са осветени с агенти на ДС на ръководни позиции ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Сряда, 09 Октомври 2019 07:29

alt

Комисията по досиетата освети сътрудниците на тоталитарните комунистически служби в още пет политически партии в процеса на глобалната проверка за принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА на лицата, заемали или заемащи следните ръководни позиции: председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически формации у нас.

Проверката на партия „Съюз на комунистите в България” е засегналата 87 лица (решение №1719 от 8 октомври 2019 г.). От тях с принадлежност към тоталитарните служби са 16 души.

Комисията е обявила данните за 10 от тях, тъй като другите 6 са починали и по закона за досиетата в тези случаи информацията не е публична. Разкритите сътрудници са:

 • Велико Иванов Жеков, председател от 26.05.2009 г., първи заместник-председател от 11.02.2010 г., заместник-председател и член на Централния комитет от 20.05.2011 г.;
 • Вельо Маринов Георгиев, член на Централния комитет от 26.05.2009 г.;
 • Георги Апостолов Апостолов, член на Централния комитет от 26.05.2009 г. до 19.08.2011 г., заместник-председател от 11.02.2010 г.;
 • Емил Иванов Керемидчиев, член на Политбюро от 20.05.2011 г. до 24.07.2013 г., член на Централния комитет от 20.05.2011 г.;
 • Йордан Петров Гюдуров, член на Централния комитет от 20.05.2011 г.;
 • Лазар Венков Лазаров, член на Централния комитет от 20.05.2011 г.;
 • Любен Иванов Маджаров, член на Централен комитет от 20.05.2011 г. до 19.08.2011 г.;
 • Николай Димитров Стоицев, член на Централния комитет от 20.05.2011 г.;
 • Огнян Свиленов Кованджийски, член на Централния комитет от 24.07.2013 г.;
 • Тодор Димитров Тодоров, член на Централния комитет от 20.05.2011 г.

В партия „Движение Напред България” са проверени 39 лица на ръководни позиции (решение №1720 от 8 октомври 2019 г.). От тях трима са с досиета, но Комисията е обявила данните за двамата, тъй като един е починал. Разкритите сътрудници са:

 • Йорданка Попмилачкова Трифонова, член на Координационния съвет от 14.11.1995 г.;
 • Николинка Костадинова Лалова, член на Координационния съвет от 28.11.2005 г. и  член на Контролния съвет от 29.12.2014 г.

В партия „Балканска демократична лига” са проверени 45 души (решение №1721 от 8 октомври 2019 г.). От тях с принадлежност към комунистическите служби 9 лица. Комисията е обявила данните за 5 от тях, тъй като останалите 4-ма са починали. Разкритите сътрудници са:

 • Матей Атанасов Матеев, член на Централния съвет от 23.06.1995 г.;
 • Недим Хафъз Ибрахим Генджев, председател от 13.12.1993 г.;
 • Себахидин Садък Хамди, член на Централния съвет от 02.08.2004 г. и член на Изпълнителното бюро от 22.03.2013 г., член на Централен изпълнителния съвет от 11.11.2014 г.;
 • Шабан Рамадан Караали, член на Централния съвет от 02.08.2004 г.;
 • Юмер Исмаилов Юмеров, член на Централния изпълнителен съвет от 11.11.2014 г.

В партия „Никола Петков” са проверени 68 лица на ръководни позиции (решение №1722 от 8 октомври 2019 г.). От тях Комисията е установила 4-ма сътрудници, но е обявила данните за двама, тъй като другите са починали. Разкритите с принадлежност към тоталитарните комунистически служби лица са:

 • Върбан Петров Гогов, член на Постоянното присъствие от 26.05.2003 г. и член на Постоянното представителство от 14.10.2008 г.;
 • Христо Илиев Влахов, член на Постоянното представителство от 24.03.2008 г.

В Социалдемократическа партия проверката е обхванала общо 94 лица (решение №1723 от 8 октомври 2019 г.). От тях с принадлежност към комунистическите служби са 9 лица. Комисията е обявила данните за 7 от тях, тъй като 2-ма са починали. Разкритите сътрудници са:

 • Боби Пенчев Бобев, член на Националния съвет от 03.06.2015 г.;
 • Георги Делчев Бакалов, член на Националния съвет от 03.06.2015 г.;
 • Дечко Иванов Петков, член на Националния съвет от 03.06.2015 г.;
 • Милко Матеев Милков, главен секретар от 04.04.2000 г.;
 • Никола Димитров Даскалов, главен секретар от 13.07.1993 г., член на Изпълнителното бюро от 03.08.1995 г., председател от 10.07.2006 г., член на Националния съвет от 24.10.2011 г.;
 • Петко Леонидов Търпанов, член на Оперативното бюро от 14.04.1992 г., член на Изпълнителното бюро от 13.07.1993 г. и от 13.02.1998 г. до 04.04.2000 г., заместник-председател от 03.08.1995 г. и от 04.04.2000 г.;
 • Петър Стоянов Попов, член на Националния съвет от 03.05.2015 г.

Глобалната проверка на действащите политически партии продължава. Резултатите от предходните проверки на Комисията по досиетата може да откриете в секцията COMDOS, рубрика „Решения” в сайта.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов