|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Десет политически партии са с агенти от комунистическите служби на ръководни постове ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 03 Октомври 2019 16:32

alt

Проверките за принадлежност към тоталитарните комунистически служби на 10 извънпарламентарни партии обяви днес Комисията по досиетата.

По закона за досиетата тя е задължена да извърши проверка на лицата, заемащи или заемали ръководни постове в структурите на политическите партии в страната.

В Българската работническа партия „Комунисти” са проверени общо 44 души (решение №2-1707 от 3 октомври 2019 г.). От тях 7 са с досиета, но Комисията е обявила данните за 5-ма, тъй като двама са починали и по закон информацията за тях не е публична. Разкритите сътрудници са:

 • Виктор Иванов Гайдарски, член на Централния комитет от 15.07.2016 г.;
 • Митко Стоянов Димитров, член на Централния комитет от 15.07.2016 г.;
 • Михаил Тодоров Михайлов, член на Секретариата от 09.01.2001 г.;
 • Стойчо Иванов Николов, член на Секретариата от 12.08.2004 г., член на Централния комитет и на Политбюро от 15.07.2016 г.;
 • Тимур Генов Гложенски, член на Централния комитет, на Политбюро и на Секретариата от 15.07.2016 г.
 • Без Виктор Гайдарски, който е агент, всички останали са щатни служители на Държавна сигурност.

  Проверката в БЗНС Обединен „Никола Петков” е засегнала общо 10 лица на ръководни позиции (решение №2-1708 от 3 октомври 2019 г.).

  От тях с принадлежност към ДС е само Иван Иванов Търпоманов, организационен секретар от 05.10.2000 г.

  В Отечествена партия проверката е обхванала 48 лица на ръководни постове (решение №2-1709 от 3 октомври 2019 г.).

  Девет от тях са с принадлежност. Комисията е огласила данните на шест от тях, тъй като останалите трима са починали. Осветените сътрудници са:

  • Бойко Димитров Бонев, член на Националния съвет от 04.11.2014 г.;
  • Валери Костадинов Конакчийски, член на Изпълнителното бюро от 04.10.2006 г. и от 26.06.2008 г., член на Националния съвет и заместник-председател от 04.11.2014 г.;
  • Марин Петров Кавръков, член на Националния съвет и на Изпълнително бюро от 16.03.2004 г.;
  • Минчо Генов Минчев, съпредседател от 29.12.2000 г. и председател от 16.03.2004 г.;
  • Михаил Колев Петров, член на Националния съвет от 04.11.2014 г.;
  • Пламен Николов Недялков, член на Националния съвет от 04.10.2006 г.

  В Партията на българските комунисти са проверени 64 души на ръководни постове (решение №2-1710 от 3 октомври 2019 г.).

  От тях 14 са с принадлежност към тоталитарните служби. Комисията е огласила 13 от тях, тъй като един е починал. Разкритите сътрудници са:

  • Васил Петров Коларов, член на Политическото бюро от 13.08.1999 г., секретар от 24.02.2005 г.;
  • Велико Иванов Жеков, член на Политбюро от 20.12.2004 г.;
  • Велико Иванов Жеков, член на Политбюро от 20.12.2004 г.;
  • Георги Апостолов Апостолов, член на Политическо бюро от 13.08.1999 г.;
  • Димитър Костадинов Калдиев, член на Политбюро от 13.05.2015 г.;
  • Енчо Монев Монев, член на Политбюро от 12.05.2006 г.;
  • Любен Иванов Маджаров, председател от 20.12.2004 г.;
  • Митко Енев Танев, член на Политбюро от 01.02.2010 г.;
  • Нако Райнов Стефанов, член на Политбюро от 12.05.2006 г. до 13.05.2015 г.;
  • Неделчо Иванов Митърков, член на Политбюро от 20.12.2004 г.;
  • Радослав Стефанов Радославов, член на Политбюро от 30.06.2014 г.;
  • Тимур Генов Гложенски, член на Политбюро от 01.02.2010 г. до 13.05.2015 г.;
  • Тодор Георгиев Благьов, член на Политбюро от 20.12.2004 г.

  В партия Български земеделски съюз са проверени 68 души  (решение №2-1711 от 3 октомври 2019 г.). С установена принадлежност към комунистическите служби са две лица, но данните за едното не са публикувани, тъй като е починало.

  Разкритият сътрудник е Георги Емилов Вълчев, член на Управителния съвет от 29.04.2005 г.

  В партия Национално движение за права и свободи е проверено едно лице (решение №2-1712 от 3 октомври 2019 г.). И това е председателят на партията от 1999 г. Гюнер Бехчет Тахир, който е с установена принадлежност към ДС.

  В партия Съюз на патриотичните сили „Защита” са проверени 110 лица (решение №2-1713 от 3 октомври 2019 г.). От тях с принадлежност са 11 души. Комисията е обявила данните за 8 от тях, останалите трима са починали. Разкритите сътрудници са:

  • Анастас Христов Ирибаджаков, член на Централната контролна комисия от 14.07.2006 г.;
  • Васил Енев Савов, член на Националния съвет от 14.07.2006 г.;
  • Георги Дражев Атанасов, член на Националния съвет от 14.07.2006 г.;
  • Йордан Петров Величков, председател от 14.12.1998 г. и от 05.04.2001 г. до 11.05.2016 г.;
  • Огнян Любенов Русев, член на Националния съвет от 11.05.2016 г.;
  • Петър Кирилов Берон, заместник-председател от 14.07.2006 г., член на Национален съвет от 11.05.2016 г.;
  • Станчо Николов Тодоров, член на Националния съвет от 14.07.2006 г., секретар от 12.05.2010 г.

  В партия Земеделски народен съюз проверката е засегнала 37 лица (решение №2-1714 от 3 октомври 2019 г.).

  Установена е принадлежността към ДС на две лица, но едното е починало и Комисията е огласила информацията за едно от лицата. Това е Петър Костадинов Бръчков, член на Постоянното присъствие от 16.07.1997 г.

  В Социалистическа партия „Български път” са проверени 22 лица на ръководни позиции (решение №2-1715 от 3 октомври 2019 г.).

  От тях двама са с установена принадлежност, а именно:

  • Васил Недялков Сивов, член на Висшия съвет от 27.02.2001 г.;
  • Васкен Иванов Кантарджиев, член на Висшия съвет от 27.02.2001 г. до 04.10.2006 г.

  В партия Ред, законност и справедливост (РЗС) са проверени 146 лица (решение №2-1716 от 3 октомври 2019 г.). От тях с принадлежност към комунистическите служби са установени пет лица. Комисията е обявила данните за четирима от тях, тъй като едно лице е починало. Разкритите сътрудници са:

  • Георги Евдокиев Марков, член на Политическия съвет и на Управителния съвет от 31.01.2006 г.;
  • Георги Йорданов Манов, член на Управителния съвет от 31.01.2006 г.;
  • Радостин Вълканов Генов, член на Председателския съвет от 28.03.2002 г.;
  • Руслан Ангелов Златанов, член на Управителния съвет от 31.01.2006 г.

  Преди извънпарламентарните партии Комисията провери парламентарните. Резултатите от всички проверки може да откриете в секцията COMDOS, рубрика „Решения” на сайта.   
  FacebookTwitter
  Google BookmarksLinkedin
  MySpaceRSS Feed

  Регистър

  Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

  Сайт Памет

  Сайт Памет

  Виртуален музей

  Виртуален музей на българския комунизъм
  https://www.desebg.com

  Коментарно

  Коментарно

  Библиотека

  Библиотека

  Речник

  Коментарно
  komdos
  Декомунизация
  Христо Христов