|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Агенти на комунистическите служби никнат като гъби на ръководни постове в седем партии ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Вторник, 17 Септември 2019 18:07

alt
Комисията по досиетата установи сътрудници на тоталитарните комунистически служби в още седем извънпарламентарни политически партии.

Оповестените данни са част от глобалната проверка за принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА на лицата заемали или заемащи ръководни постове в политическите партии в страната.

В „Политическа партия Отечество” са проверени 34 души на ръководни постове (решение №2-1694 от 16 септември 2019 г.).

От тях с досие е Красимир Минков Маринов, член на Управителния съвет и на Изпълнително бюро от 23.08.2007 г. и секретар от 18.06.2012 г. Той е разкрит като секретен сътрудник „ДИРЕКТОРА” на Разузнавателното управление на Министерството на народната отбрана от 1984 г.

В партия „Движение експерти за регионите” проверката е обхванала общо 23 лица на ръководни позиции (решение №2-1695 от 16 септември 2019 г.).

От тях с принадлежност към ДС е Петър Христов Тухчиев, член на ръководен орган на партия (съпредседател) от 16.08.2007 г. Той е разкрит като щатен служител на Първо главно управление на ДС от 1983 г. и е с разузнавателна школа в КГБ.

В „Християнреформистка партия” са проверени 25 лица (решение №2-1696 от 16 септември 2019 г.).

Само един от тях е с агентурно минало – Супхи Мехмед Хасан, член на Политическия съвет на партията от 30.05.2018 г. Той е разкрит като агент „ПЕТКОВ” на Трето управление на ДС (ВКР) от 1987 г.

В партия „Движение за нашия град” проверката е обхванала седем души (решение №2-1697 от 16 септември 2019 г.).

От тях с принадлежност е Веселин Ганчев Стойков, член на Изпълнително бюро от 03.05.2007 г. Той е разкрит като сътрудник „ВИХРЕН” на Разузнавателното управление на Генералния щаб от 1981 г.

В партията с едно от най-дългите имена – „Български национален демократически съюз целокупна България” проверката е засегнала 53 лица на ръководни постове (решение №2-1698 от 16 септември 2019 г.).

От тях с принадлежност към тоталитарните служби Комисията е установила девет души, но е обявила данните за осем от тях, тъй като едно лице е починало и в тези случаи информацията не е публична. Разкритите са следните лица:

 • Александър Иванов Долев, член на Националния политически съвет от 28.06.2006 г.;
 • Владимир Стефанов Марков, член на Националния политически съвет от 28.06.2006 г.;
 • Григор Петров Велев, председател от 28.06.2006 г.;
 • Добрин Радев Радев, член на Национален изпълнителен съвет от 28.06.2006 г.;
 • Дончо Байчев Пейчев, член на Националния политически съвет от 28.06.2006 г.;
 • Иван Петров Петков, член на Националния изпълнителен съвет от 28.06.2006 г.;
 • Младен Владимиров Григоров, член на Националния изпълнителен съвет от 28.06.2006 г.;
 • Тодор Борисов Николов, секретар от 29.10.2010 г.

В партия „Национален идеал за единство” са проверени 95 души на ръководни постове (решение №2-1699 от 16 септември 2019 г.).

От тях с агентурно минало са установени трима души:

 • Бойко Иванов Ватев, председател на Централна контролно-ревизионна комисия от 13.04.2011 г.;
 • Георги Тодоров Христов, член на Националния изпълнителен съвет от 01.07.2003 г.;
 • Димитър Георгиев Димитров, член на Националния изпълнителен комитет и на Национален политически съвет от 13.04.2011 г., заместник-председател на Националния изпълнителен комитет от 14.01.2014 г.

В партия „Движение за равноправен обществен модел” (ДРОМ) са проверени 29 души на ръководни постове (решение №2-1700 от 16 септември 2019 г.).
От тях с агентурно минало е Асен Колев Асенов, член на Националния съвет и на Управителния съвет от 11.02.2003 г. 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов