|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Над 40 сътрудници на комунистическите служби са участвали в приватизацията през 1995 г. при кабинета Виденов ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Сряда, 24 Юли 2019 10:16

alt

Общо 42 лица, участвали в приватизацията през 1995 г. по време на еднопартийния кабинет на БСП начело с лидера ѝ Жан Виденов, са с принадлежност към тоталитарните комунистически служби.

Това установи Комисията по досиетата при проверката на приватизацията за конкретната 1995 г.

По закона за досиетата тя е задължена за извърши проверка за принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА на членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица, придобили акции или дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях.

Проверката обхваща приватизирани държавни предприятия по 121 броя договори за приватизационна продажба, както и дружества, еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица (купувачи), придобили акции или дялове в 106 от тях – по отраслови министерства  за 1995 г.  

Проверката е засегнала общо 1090 лица. От установените 42 души с принадлежност към тоталитарните служби Комисията е обявила данните за 30 от тях (решение №2-1669 от 22 юли 2019 г.). Останалите 12 са починали и по закон в тези случаи данните не се огласяват публично. Разкритите 30 сътрудници са:

 • Атанаска Николова Мавродиева Енглбрехт, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "ЗММ - ИНВЕСТ" ООД, СМОЛЯН;
 • Венко Христов Цинцаров, член на управителен  орган /Управителен съвет / на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "АЛФА ТРАКИНГ" АД, СОФИЯ;
 • Георги Петров Бойчев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "ЗММ - ИНВЕСТ"  ООД, СМОЛЯН;
 • Господинка Димитрова Ламбрева, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "ЧАЙКА - ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ"  ООД, ВАРНА;
 • Димитър Иванов Петров, лице – купувач по договор за приватизационна продажба – на "МЕТАЛУРГИМПЕКС" - ЕООД, СОФИЯ;
 • Емил Георгиев Трифонов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "ОРИОН - СКИ" АД, ЧЕПЕЛАРЕ;
 • Жанина Цачева Гечовска, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХОЛДИНГ"  /„МГ ТОХЕЛС ЕНД РИЗОРТС”/ АД, СОФИЯ;
 • Живко Богомилов Арабаджиев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "ХАН КРУМ" - ЕООД, ХАН КРУМ;
 • Иван Василев Параскевов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "СЕМА" ООД,  ШУМЕН;
 • Йовко Станчев Дойнов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба - "БРИЗ" ЕАД, СРЕДЕЦ, едноличен собственик и управител на фирма -  купувач по договор за приватизационна продажба -"БРИЗ ИД" ЕООД, БУРГАС;
 • Кирил Тодоров Ботев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба - "РИЛА - САМОКОВ" - ООД, САМОКОВ;
 • Кирчо Георгиев Кирчев, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба - "МЕТАЛ" - ЕАД, ВАРНА, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "МЕТАЛ - ИНВЕСТ" АД, ВАРНА;
 • Лъчезар Томов Сиртов, управител на фирма -  предмет на договор за приватизационна продажба - "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - Х"  ЕООД, ХАСКОВО, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - Х"  ЕООД, ХАСКОВО;
 • Любен Георгиев Бочуков, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "АЛОМ" ООД, ХАСКОВО;
 • Марин Коцев Маринов, управител на фирма -  предмет на договор за приватизационна продажба - "СЕМЕНА - ШУМЕН" ЕООД,  ШУМЕН;
 • Мария Апостолова Сярова, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "СТРАЛДЖА – КЕРАМИКА-9" ООД, СТРАЛДЖА;
 • Митко Веселинов Николов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "СТРАТОС - СЕРВИЗ"  ООД, СОФИЯ;
 • Михаил Иванов Трифонов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "АГРОЦВЕТ" /"БАЛКАНФРУТ"/ АД, ПЛОВДИВ, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "АГРОМАР" ООД /"МУЛТИАГРЕКС" АД - Любомир Д. Донев/, СОФИЯ;
 • Младен Драганов Костов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба - "ИНТЕРХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ" - ЕАД, БУРГАС;
 • Недялка Стоева Сандалска-Генкова, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба -  "БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ХОЛДИНГ” /"МГ ХОТЕЛС ЕНД РИЗОРТС" АД, СОФИЯ;
 • Николай Христов Найденов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "БУЛФРАХТ - СОФИЯ" АД, СОФИЯ;
 • Огнян Георгиев Мутев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "МЕТАЛУРГИМПЕКС" - ЕООД, СОФИЯ;
 • Панайот Русинов Панайотов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "АКВИЛА - 94" АД, АЙТОС;
 • Румен Василев Рачев, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "ГАРАНТСТРОЙ -91 А" ЕООД, БОТЕВГРАД;
 • Стефан Николов Гогов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "ЗММ - ИНВЕСТ" ООД, СМОЛЯН;
 • Стою Николаев Попов, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ - 96" /”ЕЛИНВЕСТ”/ АД, ХАСКОВО;
 • Стоян Ангелов Чакъров, управител на фирма -  предмет на договор за приватизационна продажба - "ТУРКОМЕРС" - ЕООД, ПЛОВДИВ, лице – купувач по договор за приватизационна продажба на "ТУРКОМЕРС" - ЕООД, ПЛОВДИВ;
 • Стоян Георгиев Георгиев, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ" АД, СОФИЯ;
 • Стоян Димов Илиев, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "ЧАЙКА ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ" ООД, ВАРНА;
 • Теодор Константинов Гагашев, член на управителен  орган /Управителен съвет/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "АЛФА ТРАКИНГ"АД, СОФИЯ;
 • Филчо Станков Колев, член на управителен  орган /Съвет на директорите/ на фирма - купувач по договор за приватизационна продажба - "МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС -ВАРНА" АД,  ВАРНА.

Към решението си Комисията по досиетата е публикувала и списък от още 57 участници в приватизацията, които не са проверени.

По информация на независимия държавен орган проверката на участниците в приватизацията се е забавила значително заради бавното предаване на необходимите данни от Агенцията по приватизация.

До момента Комисията по досиетата е обявила проверките на участниците в приватизацията през 1993 и 1994 г.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов