|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Осветени са сътрудници на комунистическите служби в Булгаргаз, ПИБ, ЦКБ, Химимпорт, Трейс груп, Дунарит ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Вторник, 30 Април 2019 19:10

alt
Близо 30 сътрудници на тоталитарните комунистически служби са разкрити на ръководни длъжности в дружества, направили прехвърляне на вземането си или прихващане след поставяне на Корпоративна търговска банка под специален надзор.

Това стана ясно след поредната проверка, извършена от Комисията по досиетата, свързана с фалираната по времето на коалиционното управление на БСП и ДПС с кабинета Орешарски (2013-2014) КТБ.

Сътрудниците на Държавна сигурност или на разузнавателните служби в БНА фигурират в някои банки като ПИБ и ЦКБ, които са имали депозити в КТБ, както и в юридически дружества като Химимпорт, Трейс груп, Дунарит, ТЕЦ Марица Изток-2 и др.

Проверката е обхванала общо 490 лица, от които 28 са с принадлежност към тоталитарните служби (решение №2-1612 от 23 април 2019 г.). Комисията е оповестила данните за 27 от тях, тъй като едно лице е починало в и в тези случаи по закона за досиетата информацията не е публична.

Прави впечатление, че немалък брой от разкритите сътрудници на ръководни позиции в проверените дружества са щатни служители на ДС или Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА.

Разкритите сътрудници са:

 • Асен Димитров Бабански, член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ОРФЕАС, ООД;
 • Атанас Димитров Колчев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ВИАСТРОЙ, АД;
 • Борислав Сарандев Сарандев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ - БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ, АД, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ - Г И М КОНСУЛТ, АД, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ - член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ, АД;
 • Ботьо Томов Велинов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ – БУЛГАРГАЗ, ЕАД;
 • Валентин Иванов Димитров, член на Надзорен орган /Надзорен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т.  3 от ЗКИ - ЕНЕРГОРЕМОНТ- ХОЛДИНГ (ОТ 2017 ДИТСМАН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ), АД;
 • Валентин Илиев Шотев, едноличен търговец по чл. 62, ал. 12, т.  3 от ЗКИ - ИВЕНА КОМЕРС-ВАЛЕНТИН ШОТЕВ, ЕТ;
 • Венцислав Иванов Драганов, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по л. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ – ТЕМА, ООД;
 • Витко Иванов Витков, член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по л. 62, ал. 12, т.  3 от ЗКИ - В И ВГД ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ, ООД;
 • Владимир Николов Манолов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - АРКАДИЯ СЪРВИЗ, АД;
 • Владимир Рашков Александров, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – АРМАКО, АД;
 • Георги Запрянов Георгиев, управител на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ, ООД;
 • Димитър Атанасов Вълков, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - ГЕНТО МИЛЛ, ООД;
 • Динко Желев Желев, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ, ООД;
 • Иван Динев Иванов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ - Е.МИРОЛИО, ЕАД;
 • Илко Димитров Желязков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2, ЕАД;
 • Йордан Величков Скорчев, член на Надзорен орган /Надзорен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА, АД;
 • Макрина Стефанова Първанова, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - САНА СПЕЙС ХОТЕЛ ХИСАРЯ, АД;
 • Марин Костов Костов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - РИСК ИНЖЕНЕРИНГ, АД;
 • Минко Петков Минков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ГЕОПРИБОР, ЕАД;
 • Никола Пеев Мишев, член на управителен орган /Управителен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ХИМИМПОРТ, АД;
 • Николай Костадинов Вълев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ - ТРЕЙС ГРУП ХОЛД, АД;
 • Пенчо Ангелов Илиев, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. т. 1 и 3 от ЗКИ – ДАТЕКС, ООД;
 • Петко Георгиев Василев, управител на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ОРФЕАС, ООД;
 • Петър Атанасов Манджуков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - ДОМ СТАРА ПЛАНИНА, АД;
 • Румен Николов Райков, управител и член на управителен орган /Общо събрание/ -  съдружник в търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - АРКОН КОНСУЛТ, ООД;
 • Сава Маринов Стойнов, член на управителен орган /Управителен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, АД;
 • Тодор Стоянов Трифонов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ – ДУНАРИТ, АД, член на управителен орган /Управителен съвет/ на търговско дружество по чл. 62, ал. 12, т. 3 от ЗКИ - ЧЕРНО МОРЕ-2001, АД.


alt

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов