|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Започна осветяването на агентите в министерствата ПДФ Е-мейл
COMDOS - Решения
Написано от Христо Христов   
Петък, 29 Април 2011 10:18

Комисията по досиетата започна глобална проверка за принадлежност към Държавна сигурност на лицата заемащи ръководни постове в министерствата.

Кръгът на проверяваните лица обхваща служители, които са били или в момента са главни секретари, генерални директори, зам.-генерални директори, главни директори, зам.-главни директори, директори, зам.-директори, началници на отдели и началници на сектори.

Първото проверено ведомство е Министерството на физическото възпитание и спорта. Комисията по досиетата обяви в четвъртък (решение №213 от 28 април 2011 г.) общо седем агенти. Проверката е обхванала общо 177 души.

Агентите са заемали постове началник отдел, началник сектор, директор.

 

Най-високата длъжност, заемана от агент е главният секретар в периода 2001-2005 г., когато министерството е Държавна агенция за младежта и спорта. Тогава главен секретар е бил Николай Боршуков (1957), който от 1986 г. е работил като съдържател на явочна квартира под псевдонима „Простор” към Софийско градско управление на МВР-ДС.

.

 

 

С друго решение (№211 от 28 април 2011 г.) комисията по досиетата обяви частичен резултат от проверката на изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело". Там е установен един агент на ДС от проверени 26 лица. Проверката продължава.

 

Общо 13 агенти на Държавна сигурност разкри комисията сред кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници в община Разлог (решение №212 от 28 април 2011 г.). Проверени са 205 лица, заемали или заемащи тези постове в местната власт в общината. От 13-те агенти в момента общински съветник е Георги Аршинков, който е бил и кмет на с. Елешница.

До момента комисията по досиетата е обявила агентите в общините Гърмен и Кресна.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов