|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Досиетата на ДС проговарят. Част 2: Как кап. Александър Терзиев ръководи ОРОН „ЕГОРОВ“ ПДФ Е-мейл
РАЗСЛЕДВАНЕ - Разследване
Написано от Христо Христов   
Сряда, 11 Октомври 2023 14:20

alt

 

Сайтът desebg.com продължава документалната поредица за досиетата на агентите на Държавна сигурност, на които Александър Василев Терзиев, бащата на Васил Терзиев, кандидат за кмет на София на „Продължаваме промяната“, „Демократична България“ и „Спаси София“, е бил водещ офицер. В част 1 бе представено началото на вербуването на Петко Димитров, зам.-декан, отговарящ за чуждестранните студенти във Висшия химикотехнологичен институт (ВХТИ), Бургас, през 1981 г. като агент под псевдонима „ЕГОРОВ“ от Окръжно управление на МВР-ДС Бургас, прехвърлянето му като секретен сътрудник на Управление „Научно-техническо разузнаване“ (УНТР) в Първо главно управление (ПГУ) на ДС и предаването му през 1983 г. на ръководство на капитан Александър Василев Терзиев, оперативен работник в УНТР – структурата в ДС, натоварена от комунистическия режим с кражбата на западни технологии, за да се компенсира техническата изостаналост, характерна не само за НРБ, но и за сателитите на Кремъл в целия съветски лагер.

В част 2 от документалната поредица се разказва за развитието на секретен сътрудник „ЕГОРОВ“ под ръководството на водещия му офицер Александър Терзиев, издигането му в нещатен сътрудник – оперативен работник на обществени начала (ОРОН), обучението му и неговата дейност сред студентите от ВХТИ Бургас.

Документалната поредица е изградена върху архивното досие на СС „ЕГОРОВ“ – Петко Димитров, което е достъпно за всеки гражданин от 2014 г., когато Комисията по досиетата обявява неговата принадлежност към тоталитарните комунистически служби по силата на закона за досиетата в качеството му на лице, заемало редица ръководни постове в различни институции след 10 ноември 1989 г.


Продължаване с наводките

за чуждестранните студени във ВХТИ – Бургас

Кап. Александър Терзиев, новият водещ офицер на „ЕГОРОВ“ – зам.-декан във ВХТИ Бургас Петко Димитров, не се бави, след като през май 1983 г. му е прехвърлен на ръководство секретния сътрудник.

През юни 1983 г. кап. Терзиев пътува до Бургас, където провежда среща с „ЕГОРОВ“ заедно с предишния водещ офицер от УНТР и с оперативния работник от Окръжно управление на МВР-ДС Бургас, който първоначално е ръководил Петко Димитров.

Терзиев със задоволство разбира от „ЕГОРОВ“, че той ще продължи да бъде зам.-декан по работа с чуждестранните студенти в следващите четири години, което гарантира замислите на УНТР за активното му използване по линия на евентуални вербовки на млади хора от чужбина, които следват във висшето учебно заведение.

„Чрез преподавателите по български език, които са директно подчинени на него [„ЕГОРОВ“], той ще може да получава подробна информация за лицата, които представляват интерес“, докладва кап. Терзиев в строго секретна справка за срещата със секретния сътрудник.


Кап. Терзиев поставя нови задачи за „ЕГОРОВ“

по чуждите студенти и чужди учени

На тази среща „ЕГОРОВ“ – Петко Димитров получава нови задачи от кап. Терзиев:

  • получаване и първоначална обработка на характеристиките на чуждестранни студенти, завършили подготвителния курс по български език;
  • провеждане на срещи и изясняване на връзките, както и възможностите за продължаване на обучението на чуждестранни аспиранти в развитите капиталистически страни (посочени са двама аспиранти от Индия и Нигерия, чиито имена по-долу в документа са аномизирани, б.а.);
  • създаване на кореспондентски отношения със специалисти от развитите капиталистически страни, работещи в неговата област.

 

 

alt

alt

 

Видно от архивните документи от този период, акцентът от работата с „ЕГОРОВ“ е проучването, разработването на чуждестранни студени и евентуалното им вербуване като перспективни агенти, за които комунистическото разузнаване си прави сметката да използва в бъдеще в някои от развитите западни страни, където след завършването си младите хора биха могли да отидат.

 

Оперативна подготовка на ОРОН „ЕГОРОВ“

През ноември 1983 г. ПГУ-ДС одобрява предложението на кап. Александър Терзиев Петко Димитров да бъде издигнат от секретен сътрудник в нещатен сътрудник – оперативен работник на обществени начало (ОРОН).

В началото на 1984 г. началникът на УНТР в ПГУ-ДС полк. Георги Манчев, утвърждава предложения от оперативен работник Александър Терзиев строго секретен План относно: Извършване на оперативна подготовка на „ЕГОРОВ“ във връзка с назначаването му за ОРОН и оперативната му работа по линия на УНТР през 1984 г.

Оперативната подготовка на Петко Димитров, зам.-декан, отговарящ за чуждестранните студенти във ВХТИ Бургас, включва:

  • провеждане на беседа по въпросите на конспирацията, дисциплината, изискванията при изпълнение на оперативни задачи;
  • запознаване с въпросите по изучаване на лица, представляващи оперативен интерес, изготвяне на наводки, изучаване на личните и делови качества, преките и косвени разузнавателни възможности;
  • провеждане на беседа относно методите за увличане на обекти и разкриване на база за тяхната оперативна разработка;
  • вербовъчна дейност – необходими предпоставки, методи за провеждане на вербовъчна беседа;
  • изучаване на научно-изследователски центрове, фирми и други обекти, представляващи интерес за НТР;
  • запознаване с основните направления на информационната работа, характер и изисквания към придобиваните материали;
  • форми и методи на контраразузнаването на капиталистическите страни, форми и методи на използване на подстави (подстава, рус. – термин, привнесен от съветското разузнаване, с което се обозначава постановка/операция, организирана от чужда контраразузнавателна служба, в резултат на която съответният агент или оперативен работник под прикритие се подлъгват и разкриват своята шпионска дейност, б.а.).

В плана също е възложено на „ЕГОРОВ“ да „създаде стройна организация, необходима за изучаване и разработка на контингента от чуждестранни студенти, обучаващи се в ВХТИ – Бургас“.

 

alt

alt

alt

 

Заложено е до юли 1984 г. на лицата, за които има положителни първоначални данни, да се разкрият дела за оперативна проверка с предпоставки за разработка и вербовка на перспективна агентура.

Освен това УНТР решава да използва възможностите на „ЕГОРОВ“ за работа по временно пребиваващи чуждестранни учени от развитите капиталистически страни.

В плана е предвидено той да бъде използван при изучаването на контингента от български специалисти, които могат да бъдат привлечени като секретни сътрудници при задгранични командировки или за решаване на оперативни задачи в страната.


"Конспиративни" срещи в… ресторанти и механи

Оперативен работник Александър Терзиев изглежда е имал по-широко разбиране за конспирацията, защото архивното досие на „ЕГОРОВ“ показва, че голяма част от срещите с Петко Димитров се провеждат в ресторанти или механи и никога в конспиративни квартири или на открито.

 

alt

alt

 

За срещите с ОРОН „ЕГОРОВ“ Терзиев използва служебните командировки за Петко Димитров в София, където се виждат.

Строго секретните справки от тези срещи сочат и местата, където те са се осъществявали: ресторант „Кристал“, механата на комплекс „Кристал“, ресторант „Братислава“ на бул. „Стамболийски“, Тетевенска механа…

Към всяка една справка за среща със зам.-декана Петко Димитров, водещият му офицер Александър Терзиев стриктно е попълвал на ръка строго секретен акт образец 5 за изразходвани суми, като обикновено за основание е вписвал „почерпка на ОРОН „ЕГОРОВ“.

 

alt

alt

 

Това са документи за изразходвани суми, за които по „оперативни съображения“ не могат да бъдат представени официален разходен документ в ПГУ-ДС.


Възнаграждения за ОРОН „ЕГОРОВ“

Това не са единствените документи, които водещият офицер Терзиев е събирал в досието по време на ръководството на ОРОН „ЕГОРОВ“.

Другата част са документи са разписки, попълнени на ръка от „ЕГОРОВ“ за неговите месечни възнаграждения, които Терзиев му е изплащал на ръка.

 

alt

alt

 

Месечното възнаграждение за ОРОН-а е в размер на 50 лв. като оперативният работник му ги е изплащал на куп за по няколко месеца.

УНТР прави различни плащания на „ЕГОРОВ“ дори след началото на рухването на тоталитарната комунистическа система през ноември 1989 г. с принудителното оттегляне на генералния секретар на ЦК на БКП Тодор Живков от власт.

Забележка: Още дни преди началото на настоящата документална поредица журналистът Христо Христов се обърна към Васил Терзиев с молба да му предостави контакт с баща му Александър Терзиев за евентуален коментар или позиция, ако той желае да направи такива, тъй като това е негово право. Към момента на публикацията журналистът не е получил отговор. Сайтът desebg.com остава отворен за публикуване на позицията на Александър Терзиев по повод документалното изследване, описващо неговата дейност като щатен сътрудник на УНТР в ПГУ-ДС и водещ офицер на агенти (секретни сътрудници), чиято принадлежност към тоталитарните комунистически служби е официално разкрита от Комисията по досиетата.

СЛЕДВА: Работа на „ЕГОРОВ“ по чужди граждани и специализация в Англия.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов