|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
В Германия удължиха отварянето на досиетата и лустрацията на агентите на ЩАЗИ до 2030 година ПДФ Е-мейл
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ - Отваряне на архивите на ДС
Написано от Държавна сигурност.com   
Събота, 12 Октомври 2019 08:26

alt
Германският Бундестаг удължи разкриването на досиетата на бившето източногерманско Министерство на Държавна сигурност, известно повече като ЩАЗИ, до края на 2030 г., приемайки проектозакон на федералното правителство за девета поправка на Закона за документите на ЩАЗИ, съобщи българската Комисия по досиетата.

Приетите в края на месец септември 2019 г. от Германският Бундестаг предложени изменения осигуряват възможност за удължаване срока на валидност на Закона за документите на ЩАЗИ.

Той урежда въпроса с провеждането на проверки на определени категории лица, включително на държавни служители и длъжностни лица на изборни позиции (лустрация, б.а.), за принадлежност към ЩАЗИ.

Срокът на действащата в момента осма поправка на Закона от 2011 г. изтича на 31 декември 2019 г. С приемането на деветата поправка, срокът се удължава до 31 декември 2030 г.

В разясненията на федералното правителство за необходимостта от удължаване срока на проверките, са посочени няколко важни аргументи:

Достъпът до документите на ЩАЗИ, като постижение на мирната революция от 1989-1990 г., е от съществено значение за културата на анализ и осмисляне на диктатурата на Германската единна социалистическа партия (комунистическата партия в бившата ГДР, б.а.). Общият интерес към достъпа до документите продължава, както се вижда от големия брой искания за достъп до документите.

Провеждането на проверки за принадлежност е от ключово значение за развитието на демократичните структури в периода след Обединението на Германия и за изграждането на доверие в почтеността на политически и социално изявените лица. Практиката показва, че общественото желание за провеждането на проверки остава трайно и ще продължи и в бъдеще. Това личи от значителния мащаб на отправяни искания за проверки, които продължават да водят до разкриване на извършени дейности в подкрепа на ЩАЗИ. Така напр. през 2016 г. са направени 1481 проверки; през 2017 г. - 806; през 2018 г. – 798. Предвид местните избори във федералните провинции Бранденбург, Саксония и Тюрингия, е установен значителен брой искания за проверки, но към настоящия момент не са посочени конкретни цифри.

Продължава и общественият и политическият дебат по въпроса, предвид 30-годишнината от падането на Берлинската стена и Обединението на Германия. Много хора все още са засегнати от дългосрочните последици от репресиите.

За да се засили доверието на гражданите в публичните институции и в лицата, които заемат видни политически и социални позиции, продължава необходимостта от прозрачност, предвид значението на анализа и осмислянето на комунистическата диктатурата.

Броят на лицата, които подлежат на действително проверяване, постепенно ще намалее, например в резултат на пенсиониране; предвид минаването на времето и свързания с това спад в броя на лицата, които подлежат на проверка, съответно ще намаляват и разходите за реализирането на проверките.

Германия е първата страна в Европа, която прие ефективен закон за отварянето на досиетата на комунистическата репресивна служба ЩАЗИ и налагането на лустрация на нейните сътрудници след Обединението на страната.

С това законодателство е сформиран специален федерален орган за разкриването на документите и сътрудниците на ЩАЗИ. Първият ръководител на тази институция е пастор Йоаким Гаук, впоследствие президент (2012-2017) на Германия.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов