|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
НС
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 3: Превербуване – подготовката на „Сергей” за нелегал и спецагент ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 23 Юли 2012 10:19

Сайтът desebg.com продължава публикуването на досието на Ахмед Доган.

В настоящата част 3 са представени документи (1-115 листи) от личното дело на агент „Сергей” – псевдонимът, под който Ахмед Доган е превербуван от I-ви отдел (разузнавателен) на ДС в Окръжно управление на МВР във Варна на 10 февруари 1976 г., за да бъде използван от разузнаването по турска линия. Документите се отнасят за периода февруари 1976 – април 1979 г.

Архивните материали в тази част разкриват основанията да се продължи агентурната работа с Доган, проверките за лоялност, извършени спрямо него, подготовката му, както и доклади на водещия му офицер подполковник Стайко Стойков от ОУ на МВР – Варна за срещите с него.

В постановлението за откриване на лична агентурна разработка на Доган под псевдонима „Сергей” му е дадена следната характеристика:

„Агентът самостоятелно е изучил много добре основите на Марксистко – Ленинската философия и възнамерява през учебната 1976/1977 г. да кандидатства в Софийския държавен университет.

По характер е спокоен, съсредоточен, с богата обща и политическа култура. Има аналитичен ум и логична мисъл. Тия му качества ни дават основание да считаме, че след необходимата подготовка и проверка на неговите разузнавателни качества може да се развие като перспективен агент на ДС.”

От документите в личното му дело се разбира, че с помощта на разузнаването Доган е приет за студент специалност "българска филология" в Педагогическия институт в Шумен. Това става след като Доган първоначално кандидатства философия в Софийския университет "Климент Охридски", но получава слаб 2 на изпита по история.

Преди да кандидатства през 1976 г. след уволнението си през 1975 г. Ахмед Доган работи една година в консервен завод "Г. Димитров".

След превербуването му Доган става стипендиант на Първо главно управление на ДС - сред публикуваните документи са и тези за получаваните от агент "Сергей" допълнителни средства.

.
продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 2.4: Сбогуване с агент „Ангелов” ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 19 Юли 2012 17:03

Сайтът desebg.com продължава публикуването на досието на Ахмед Доган.

В част 1 са  архивните документи от личното дело на агент „Ангелов” (49 листи). Те се отнасят до първоначалната вербовка на Ахмед Доган от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) през 1974 г.

В част 2.1 се поместват първите сведения (1-42 листи) от работното дело на агент „Ангелов”, които той прави веднага след вербуването му от ВКР през август 1974 г., когато е войник в поделението 2570 на ГУСВ в Мътница, Шуменско.

В част 2.2 се съдържат агентурните донесения (43-98а листи) от работно дело на агент „Ангелов” в периода ноември 1974 г. – февруари 1975 г.

В част 2.3 са поместени доносите на Доган в периода март – юни 1975 г. (98-168 листи). Доносите му са свързани с различни войници в поделението на Строителни войски край града.

В част 2.4 се публикуват агентурните сведения на агент „Ангелов” (169-231 л.) от работното му дело в периода юли 1975 г. – януари 1976 г. Това е финалния период от службата на Доган в Строителни войски, след което се уволнява.

Неговата агентурна дейност продължава да е свързана с доноси срещу войници в казармата, както и насочването му по ДОП „Лидера” – ефрейтор от строителното поделение в Мътница, Шуменско.

Последното сведение от агент „Ангелов” носи дата 7 януари 1976 г., а следващата среща, която му е определена от ДС е за 21 същия месец.

Работното дело на агент „Ангелов” завършва с бележка на зам.-началника на варненския отдел на ВКР, че „на агента конкретни задачи не поставих, поради това, че имахме договореност да бъде предаден на ръководство към отдел I-ви ДС (разузнавателен) – Варна.”

.
продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 2.3: Агентът на ВКР продължава да предава български турци в казармата ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Понеделник, 16 Юли 2012 11:37

Сайтът desebg.com продължава публикуването на досието на Ахмед Доган.

В част 1 са  архивните документи от личното дело на агент „Ангелов” (49 листи). Те се отнасят до първоначалната вербовка на Ахмед Доган от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) през 1974 г.

В част 2.1 се поместват първите сведения (1-42 листи) от работното дело на агент „Ангелов”, които той прави веднага след вербуването му от ВКР през август 1974 г., когато е войник в поделението 2570 на ГУСВ в Мътница, Шуменско.

В част 2.2 се съдържат агентурните донесения (43-98а листа) от работно дело на агент „Ангелов” в периода ноември 1974 г. – февруари 1975 г.

В част 2.3 са поместени доносите на Доган в периода март – юни 1975 г. (98-168 л.). Повечето от тях са предадени на оперативния му работник от ВКР в явочна квартира „Панела” в Шумен. Доносите му са свързани с различни войници в поделението на Строителни войски край града.

В едни от своите указания началникът на отделението на ВКР констатира, че „агент „Ангелов” е добър и с възможности и перспектива да работи по турска линия”. Тази оценка идва след по-малка от година агентурна дейност на Доган. Усилията на ВКР са насочени той да бъде използван по-ефективно по ДОП „Фанатик” – дело, по което се разработва български турчин с явни симпатии към живота в Турция и желание да напусне НРБ в тази посока. Доган започва работа и по други дре разработки на ВКР. Първата е ДОП "Хитрия" - с обект волнонаемен шофьор в поделението и ДОП "Лидера" - с обект ефрейтор от поделението, на когото предстои уволнение.

.
продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 2.2: Агент „Ангелов” пише ли, пише ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Събота, 14 Юли 2012 12:10

Сайтът desebg.com продължава публикуването на досието на Ахмед Доган. Поради големия обем на материалите - 10 тома (над 1850 листи) то се представя на части.

В част 1 са  архивните документи от личното дело на агент „Ангелов” (49 листи). Те се отнасят до първоначалната вербовка на Ахмед Доган от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) през 1974 г.

В част 2.1 се поместват първоначалните сведения (1-42 листи) от работното дело на агент „Ангелов”, които той прави веднага след вербуването му от ВКР през август 1974 г., когато е войник в поделението 2570 на ГУСВ в Мътница, Шуменско.

В част 2.2 се съдържат агентурните донесения (43-98а листа) от работно дело на агент „Ангелов” в периода ноември 1974 г. – февруари 1975 г.

Доносите са насочени срещу войници в поделението, които коментират живота в Турция и желанието си да напуснат НРБ. На основа на сведенията на агент „Ангелов” ВКР образува дело за оперативна проверка (ДОП) „Фанатик”.

Сведенията си „Ангелов” черпи от разговори с други войници. Материалите съдържат задачите, които са поставяни му след всяко него донесение, както и указанията от началника на отделението на ВКР към оперативния работник, който се явява водещ офицер на 20-годишния Доган.

.
продължава>
 
За първи път: Досието на Ахмед Доган онлайн. Част 2.1: Доноси от казармата ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - НС
Написано от Христо Христов   
Петък, 13 Юли 2012 17:57

Сайтът desebg.com публикува за първи път онлайн досието на Ахмед Доган.

В част 1 бяха представени архивните документи от лично дело на агент „Ангелов” (49 листи). Те се отнасят до първоначалната вербовка на Ахмед Доган от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване, ВКР) през 1974 г.

В част 2.1 се поместват първоначалните сведения (1-42 листи) от работното дело на агент „Ангелов”, които той прави след вербуването му от ВКР през август 1974 г., когато e войник в поделението 2570 на ГУСВ в Мътница, Шуменско.

По същество сведенията, предавани от Доган са доноси срещу войници в поделението – български турци, от които ВКР се интересува. Обикновено доносите на агент „Ангелов” започват с изречението: „Един мой приятел ми разказа...”. Някои от тях са собственоръчно написани.

Документите съдържат и задачите, които водещият офицер е поставял, както и критични резолюции на началника на отделението, осносно действията на оперативния работник, а също така и по воденето на агент "Ангелов" и работата по конкретните случаи.

Донесенията показват колко интензивно е използван Доган още в началото на негово агентство. Публикуваните страници от работното му дело обхващат периода август - октомври 1974 г.

Освен това делото на Доган разкрива и дейността на ВКР в армията, в случая в Стоителни войски сред войници, които са подозирани в прояви на т. нар. от ДС национализъм.

Някои от архивните документи са писани върху некачествена хартия и с времето са избелели, което затруднява прочита им още в оригинал. Поради тази причина дори при сканирането им и допълнителната обработка качеството не може да бъде подобрено.

.
продължава>
 
<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следваща > Край >>

Страница 19 от 20
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов