|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Досието на Божан Стоянов онлайн: Вербуван да донася по линия „Младежи” ПДФ Е-мейл
WHO IS WHO - МС
Написано от Христо Христов   
Петък, 12 Април 2013 09:56

alt
Сайтът desebg.com публикува първи онлайн документите от досието на Божан Стоянов, зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма, отговарящ за ресор енергетика, придружени с необходимите разяснения към тях.


Скандалът с досието на Божан Стоянов

Скандалът избухна, след като на 10 април 2013 г. комисията обяви задължителната проверка на членовете на служебния кабинет. Важно е да се отбележи следния факт. В тази проверка влизат не само министър-председателят и министрите, за които президентът Росен Плевнелиев е поискал официално от комисията да им бъде извършена предварителна проверка за принадлежност към ДС още преди издаването на указ за назначаването им, но и зам.-министрите. Последните обаче не се назначават от президентът, а от самия министър-председател (чл. 108, ал. 2 от Конституцията), в случая от служебния премиер Марин Райков. Той е човекът, който ако е пожелал е могъл да поиска предварителна проверка на новите зам.-министри, сред които е и Божан Стоянов, за които е издал съответен документ за назначение на 22 март 2013 г.

Предварителната проверка не е задължителна, но тя може да се използва като законен механизъм за проверка на кандидати за различни постове във властта за връзки с комунистическите тайни служби и при положителни данни въпросните кандидати да не бъдат допускани на ръководни постове. Предварителната проверка е активен инструмент от парламентарните избори през 2001 г. и е оформена легално в действащия от декември 2006 г. закон за досиетата и е придобила публичност в общественото пространство като "тиха лустрация".


Пропуснатата предварителна проверка на зам.-министрите в служебния кабинет

За разлика от президента премиерът Марин Райков не се е обърнал официално към комисията с искане за такава предварителна проверка на новите зам.-министри. Комисията от своя страна е задължена от закона дори и да има такава предварителна проверка, резултатите от която не се обявяват публично, а са достояние само на прекия ръководител,  да извърши цялостна проверка на състава на Министерския съвет, в случая на служебния кабинет.

Резултатите от тази задължителна проверка вече се огласяват публично. След като това беше направено обаче от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма излязоха с официално съобщение, в което беше посочено, че през 2008 г. Божан Стоянов е бил проверен от комисията и е получил документ, от който е видно, че не принадлежи към ДС. Министерството поиска комисията да изясни случая.

Председателят на комисията по досиетата обясни, че през 2008 г. независимият държавен орган не е разполагал лично с картотеките и архивите на ДС. Проверките, включително и тази на Божан Стоянов (по-долу са публикувани документите по случая Стоянов от 2008 г.) са се извършвали на базата на официално запитване до съответните институции, които са отговаряли с писма за всяко конкретно лица. Поради вероятността да не получи коректен отговор комисията се е застраховала и в своите отговори винаги е използвала израза „към настоящия момент”.

През 2010 г. МВР най-сетне предаде картотеката и всички архиви по ДС на комисията, от които при настоящата проверка се оказва, че в тях има данни за съпричастност на Божан Стоянов.


Прикриването на данните за агент „МЛАДЕНОВ” в МВР през 2008 г.

altПрез 2008 г. обаче комисията е получила официално писмо от МВР, подписано от зам.-министъра на вътрешните работи Румен Андреев, че „не са открити документи на Държавна сигурност”. Сайтът desebg.com вчера се свърза с г-н Андреев и той потвърди, че в качеството си на зам.-министър е бил упълномощен от тогавашния министър на вътрешните работи Михаил Миков (БСП) да води кореспонденцията с комисията п въпросите с проверките за принадлежност.

„Подписал съм стотици подобни писма. Технологията е такава, че аз физически не съм извършвал самата проверка. Това са правили колегите от дирекция „Информация и архив” на МВР”, заяви Андреев. Той отбеляза, че към всяка проверка е имало съответен доклад от архива на МВР за извършеното проучване. „Имало е случаи, когато на базата на тези доклади са се пораждали съмнения и съм връщал документите за повторно изясняване. Но случая за който ме питате, очевидно това не е направено”, добави той. Румен Андреев заяви, че не познава лично Божан Стоянов. При всички случаи обаче отговорността за неверния отговор остава в МВР и хората в него към 2008 г.

Самият Румен Андреев (1951) е обявен от комисията по досиетата в принадлежност към Държавна сигурност – щатен служител в отдел „ДС” на Главно следствено управление на МВР от 1977 г. Той беше огласен първо в качеството му на член на Висшия съдебен съвет (два мандата – 1997 и от 2003 г.), а в последствие при проверката на Министерски съвет като зам.-министър на вътрешните работи в кабинета Станишев (БСП). Дългогодишен зам.-директор на Националната следствена служба, където се връща отново през 2009 г. след края на мандата на тройната коалиция.

Важно е да се знае, че през 2008 г. Божан Стоянов е подал заявление в комисията за достъп до евентуални документи за него от ДС, но в качеството си на частно лице. Законът за досиетата не допуска изключение за повторна проверка на лица, които се назначават на ръководни длъжности, и които преди това са поискали доброволна проверка.


Други подобни случаи

Казусът с Божан Стоянов не е прецедент. Първият подобен случай датира още през 2001 г., когато Марко Тодоров, министър на науката и образованието в правителството на Любен Беров и последвалия го служебен кабинет на Ренета Инджова, беше отстранен като водач на една от листи за депутати на НДСВ след появила се неофициална информация, че той е свързан с ДС. Едва през 2010 г. настоящата комисията по досиетата обяви официално агентурната принадлежност на Тодоров като сътрудник на Първо главно управление на ДС.

През 2012 г. комисията потвърди принадлежност към ДС на Жеко Стоянов, който е депутат е проверяван преди това от комисията като народен представител от 38-то Народно събрание и като кандидат за вицепрезидент, издигнат от партия БЗНС на изборите за президент през 2011 г., но тогава данните за него за били отрицателни. Новите доказателства изскочиха, след като комисията прибра картотеката на ДС в Ямбол.

Подобен е и случаят с Кеворк Кеворкян, която през 2008 г. официално бе разкрит като агент „ДИМИТЪР”, но с унищожено досие, сама на основание на данни в регистрационния дневник; картони от картотека и писмо от юли 1990 г. с искане да бъде заличен от всички картотеки и за унищожаване на регистрационната му бланка и материалите на агента. При работата с други две дела обаче комисията в последствие откри общо 5 агентурни сведения на агент „ДИМИТЪР”.


Как Марин Райков чете документите на ДС

altПри изявлението относно казуса служебният премиер Марин Райков си позволи да тълкува документите, свързани с принадлежността на Божан Стоянов към ДС, като си позволи известна интерпретация, която не се покрива с фактите.

„Стана ясно, че в архивния масив и в публично обявените от комисията налични документи за г-н Стоянов няма изрично лично негово съгласие да сътрудничи, нито следа за извършвана каквато и да е дейност от него. Няма и данни за заличаване на документи. Доколкото съм запознат, наличните единствено картон и вписване в регистър попадат в друга хипотеза на същия закон за досиетата”, коментира Райков.

Желанието на служебния премиер да изкара зам.-министъра си т. нар. картотекиран сътрудник, категория която не съществува в действащия закон за досиетата, а се отнася към закона на СДС от 1997 г., когато Райков е зам.-министър на външните работи, е или непознаване на законодателството, или меко казано некоректен прочит на досието на Божан Стоянов.

Подобна трактовка не е аргументирана, тъй като по същата логика нещата могат да бъдат отнесени и към казуса с досието на Георги Първанов – „ГОЦЕ”, където наличните документи са идентични. Най-точно по този въпрос се произнесе Конституционният съд (КС) през 2012 г. по казуса с един друг „син” дипломат – Стоян Сталев.  Неговите адвокати успяха да прокарат през Върховния административен съд искане до КС за обявяване на противоконституционност на ключови текстове от закона за досиета, които са свързани именно с обявяването на сътрудници на комунистическите служби по документи, които не съдържат донесения или лична декларация. С категорично решение с 12 на 0 гласа обаче конституционните съдии отхвърлиха тези доводи. Нещо повече в решението си Конституционният съд за първи път разви и тълкува огромното обществено значение на закона за досиетата и прилагането му (нещо, което е в пълен противовес на твърдението, че досиетата, агентите и ДС са „част от чалгата на прехода”, както обясни служебния премиер).

 

Съдържанието на досието на Божан Стоянов

Умишлено или не обаче в изброяването на наличните документи в досието на Божан Стоянов премиерът Марин Райков не включи предложението и рапорта за вербовка на своя зам.-министър, от които става ясно защо и с каква цел Стоянов е вербуван през 1988 г. Изясняват на каква основа е вербуван – идейно-политическа. В тези материали е направен анализ на личността на Стоянов към 1988 г., мотивите ДС да се насочи към него. Също така от тях става ясно, че той е дал доброволно съгласие за сътрудничество, приел е псевдонима си и още в деня на вербовката е дал сведение за образуването на.

Оперативният работник по ДС в Пето районно управление на МВР през 1988 г. се мотивира с необходимостта от придобиването на агентура поради факта, че в микрорайона, който обслужа живеят „синове и дъщери на бивши царски офицери (БЦО), ликвидирани от народната власт, легионери – връзки на изменници на родината (ИР).  Микрорайонът се посещава също от много граждани на капиталистически и развиващи се страни. Не са малко и лицата от новопроявяващият се контингент, предимно млади хора с неукрепнали политически възгледи”.

От документа става ясно, че именно Божан Стоянов би бил полезен като агент по линия „Младежи”, по която всъщност е привлечен като агент.

ДС установява, че той може да е полезен като агент заради контактите си след младите хора, а също така, че и неговия вход живее обект на дело за оперативно наблюдение (ДОН) „НЕДОВОЛНИК”.

Привличането му към сътрудничество е станало в предварително осигурена стая на столичния  хотел „Сердика”, който е в районна от отдела на ДС в тогавашното Пето районно управление на ДС, на чиято територия по това време е живеел и Божан Стоянов.

 

alt

 

Важен факт е, че вербовката е извършена в присъствието на двама офицери, което се разбира от рапорта за вербовка.
Същият документ изяснява, че Стоянов е изразил съгласие да работи с ОДС (отделение „Държавна сигурност” в районното). Указано му е информацията, която подава да е в писмен вид.

 

Донесение срещу ученици в английската гимназия

Още тогава по време на вербовката Божан Стоянов прави и първото си донесение. В документа е посочено, че той „съобщи информация за създаденото Дружество за защита правата на ученика в английската гимназия”. Той съобщава, че има познати от „средите на художествено-творческата интелигенция”.

Първата задача, която му е поставена е свързана именно с разширяването на информацията за Дружество за защита правата на ученика в английската гимназия, в която е трябвало да установи дали тя има неформални лидери и програма.

Самият Стоянов я е завършил същата 114 английска гимназия. От документа става ясно, че с агент „МЛАДЕНОВ” водещият офицер е имал нова среща още на следващия ден след вербовката (13 юни 1988 г.), но за нея няма повече данни.

По принцип запазените в досието на Божан Стоянов материали са свързани с т- нар. лично дело на агентите. За негово работно дело няма данни. Материалите в папката обаче завършват с интересен документ, от който става ясно, че делото е било разделено през 2008 г. – същата, когато Божанов подава доброволно заявление за проверка в комисията. Разделението на досието му е станало в МВР, което е потвърдено с печат на дирекция „Информация и архив” и подпис на служител. Следва да се знае, че при тайното прочистване на делата на агентите на Държавна сигурност през 1990 г. по време на правителството на Андрей Луканов (БКП/БСП) в строго секретната от особеност важност докладна записка за технологията на прочистването, утвърдена от тогавашния министър на вътрешните работе ген. Атанас Семерджиев (също агент на комунистическите тайни служби) изрично е указано да се унищожават работните дела на агентурата (в тях се съдържат донесенията им) и да се запазят определени документи от личните дела (в тях се съдържат документите за вербовката). В материалите за Божан Стоянов се съдържат именно документи от неговото лично дело.

 

Пътят на Божан Стоянов след промените

За да заеме поста зам.-министър, отговарящ за енергетиката в служебния кабинет, Божан Стоянов се завърна от САЩ, където работи като финансист и консултант. Роден е през 1963 г. Завършил е 114 Английската гимназия в София. След това завършва МЕИ, специалност промишлена топлотехника. Специализирал е бизнес в Будапеща и Питсбърг. Следвал е финанси в бизнесучилището на университета в Пенсилвания, САЩ и завършва като магистър по бизнесадминистрация.

Името на Стоянов стана известно по времето на правителството на НДСВ, когато се появи начело на „Табако кепитал партърнс”, кандидат за „Булгартабак”. Сделката обаче пропадна. Тогава Стоянов минава за приближен на министри в правителството на НДСВ Николай Василев и Милен Велчев.

През 2002 г. премиерът Симеон Сакскобурготски го покани да поеме енергетиката, но той отказа. Дълго време Стоянов е в Ню Йорк като председател на българския уолстрийт клуб.


Публикуваните по-долу документи са общодостъпни след обявяването на принадлежността на Стоянов към ДС от комисията по досиетата (решение №2-166 от 10 април 2013 г.). В тях са заличени личните данни. Заверените копия на документите са получени от независимия държавен орган след подадено заявление от страна на журналиста Христо Христов.

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов