|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
40 стъпки за декомунизация и дерусификация на България ПДФ Е-мейл
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ - Лустрация
Написано от Държавна сигурност.com   
Неделя, 31 Юли 2022 18:40

alt

 

Сайтът desebg.com публикува Декларация – призив на Атлантическия съвет към евроатлантическите дясноцентристки и десни партии
Атлантическият съвет на България, разпространена от неправителствената организация на 31 юли 2022 г.


Воден от принципите за почтеност, доверие, предвидимост, последователност и отговорност пред българските граждани,

в изпълнение на мисията си да бъде граждански гарант за необратимостта на политическия избор на страната – членството в НАТО и Европейския съюз,

като отчита преломния исторически момент, в който обединените демократични държави по света предприемат активни действия, за да предотвратят опитите на Руската федерация да наложи в света нов, недемократичен геополитически ред, основаващ се на военната сила, а не на силата на международното право и зачитането на равноправието и взаимната изгода в отношенията между държавите,

като осъзнава високия риск за отклоняване на България от нейния евроатлантически и демократичен път на развитие,

като оценява многогодишните зловредни действия на Руската федерация срещу България, нанесени както пряко, чрез руската агентурна мрежа в страната, така и непряко, чрез налагането на тежки политически и икономически зависимости в областта на външната политика, националната сигурност и отбраната, икономиката, енергетиката, разузнавателните и другите специални служби, както и при други важни елементи от системата за национална сигурност на България,

ПРИЗОВАВА ДЕСНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО СЕ САМООПРЕДЕЛЯТ КАТО ДЕМОКРАТИЧНИ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ,

да поставят в центъра на своята политическа дейност постигането на следните ЦЕЛИ:

1. Преодоляване на рецидивите на комунизма и посткомунизма.

Това означава довършване на работата, несвършена за 32 години преход към демокрация чрез пълна интелектуална и институционална европеизация на България, която е невъзможна без декомунизация, депутинизация и дерусификация. Това задължително преминава през лустрация на чуждата агентура в службите, армията, образованието, медиите и всички държавни институции.

2. Утвърждаване на евроатлантическото членство чрез реални политики за превръщане на България от бедна, нещастна и окована към комунистическото си минало страна, в богата, успешна и процъфтяваща европейска нация и държава.

Това е възможно само с премахване на възможностите за корупция по високите етажи на властта, чрез създаване на институции, които гарантират върховенството на правото и превръщат корупцията в най-непривлекателната линия на поведение за хората по високите етажи на властта. Да се създадат нови строги и гарантирано приложими закони и норми, заедно с механизмите, които осигуряват тяхното спазване. Да се прекъсне връзката между некомпетентността, корупцията и руските зависимости. Да се премахнат огромните бюрократични ограничения пред бизнеса, труда и капитала.

3. Прекратяване на всички корумпиращи и заробващи зависимости от Руската федерация в националната сигурност и отбраната, в енергийната, икономическата, политическата, образователната и медийната сфери.

Държавата да постави под особено наблюдение и осъществи пряк контрол върху руските представителства и фирми у нас, които представляват заплаха за националната сигурност и независимост на България и носят значителен риск от корупция на политически фактори и висши държавни служители.

4. Решително и безкомпромисно пресичане на хибридната война, която Руската федерация води против България в медиите, киберпространството и чрез своята агентура в политическите партии, държавните институции, в сферите на едрия бизнес в енергетиката и икономиката като цяло, в образованието, културата, спорта.

Пътят за постигането на тази цел минава през създаването на нова държавна институция за противодействие на хибридната война, включваща представители на специалните служби и работеща в тясно взаимодействие със законодателната и съдебната власт.

5. Създаване на реална политическа алтернатива, способна да осъществи политическата промяна, различна от досегашното партийно и политическо строителство.

Пътят за постигането ѝ минава през създаване на нов тип политическо обединение, което да не повтаря грешките от строителството на Съюза на демократичните сили в началото на освобождението на България от догмите и манталитета на азиатския руски комунизъм и съветското иго. Да се търсят и създават не „аналогови“ политици на миналото, а такива, които са способни да изпълняват целите и задачите на необходимата радикална и дълбока промяна в обществото и държавата. Да се отхвърли досегашната балканска практика на политически живот, основан върху лична омраза и партийни вражди. Да се води политика, изграждана върху фундамент от ясни принципи и програмни цели, политика, основана на евроатлантическите ценности на съвременната цивилизация, която да бъде разбираема, предвидима, последователна и приложима в управлението на страната.

Атлантическият съвет на България,

като стъпва върху натрупания си опит и знания, както и върху професионалните анализи, оценки и препоръки на водещи експерти от академичните среди, държавните институции и обществените организации, представени на многобройните дискусионни форуми организирани от АСБ през последните пет години,

Е КАТЕГОРИЧНО УБЕДЕН,

че абсолютно задължително и необходимо условие, за да стане България силна демократична държава, е да бъдат взети и реализирани от политическите партии, независимо дали са в управлението на страната или в опозиция, следните четиридесет критично важни политически решения:

I. ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

Укрепване и разширяване на ролята на България в ЕС и НАТО, чрез
Даване на пълна подкрепа за присъединяване на България към еврозоната от 01.01.2024 г. и поставяне на този въпрос като национален приоритет;
Приемане на България в споразумението от Шенген на Европейския съюз, от 01.01.2024 г.;
Активно подпомагане процеса на присъединяването на страните от Западните Балкани към НАТО и ЕС чрез засилено двустранно и многостранно регионално сътрудничество;
Насочване на национални и европейски инвестиции към изграждане на стратегическия Коридор № 8 с магистрала и скоростна жп линия София – Скопие – Дурес;
Активна и последователна работа на държавните институции за развитие на проекта „Три морета“, с цел изграждане на силна линия на сътрудничество в посока север-юг, между държавите от районите на Балтийско, Черно и Адриатическо море;
Полагане на целенасочени усилия България да бъде включена в Програмата за безвизово пътуване до САЩ (Visa Waiver Program – VWP).
На основание чл. 11 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения състава на дипломатическата мисия на Руската федерация в България да бъде сведен до числеността на състава на българската дипломатическа мисия в Руската федерация.
Извънредно атестиране и подбор на всички служители на Министерството на външните работи. Въвеждане на задължително изслушване пред Комисията по външна политика в Народното събрание на Република България на всеки номиниран за посланик и генерален консул и задължително получаване на съгласието на Народното събрание за неговото назначение.
Обявяване за несъвместимо със заемането на държавна или техническа длъжност в сферата на външната политика, отбраната и сигурността, наличието на граждански брак или фактическо съжителство с гражданин на страна с тоталитарно или авторитарно управление.
II. В ПОЛИТИКАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА
Незабавно и ускорено превъоръжаване на Българската армия. Спешно освобождаване от морално и физически остарялото, неефикасно и опасно за експлоатация съветско оръжие и бойна техника. Съвместно със съюзни държави и с максимално използване на агенциите на НАТО, придобиване и поддържане на въоръжение и бойна техника. Всяко нарастване на разходите за отбрана да бъде обвързано с дълбока реформа на министерството на отбраната и въоръжените сили за гарантиране и лична отговорност за успеха в управлението на отбраната, измерван в боеспособността на българските въоръжени сили.
Незабавно и открито предоставяне на оръжие и техника от наличните резерви на Българската армия за защитаващата се от руската агресия Украйна. Търсене на политическа отговорност от лицата и политическите сили, саботиращи политиката на НАТО за оказване на незабавна помощ за героичния украински народ.
Разширено и ускорено включване на България и на Българските въоръжени сили във всички регионални инициативи и структури на НАТО, способстващи за усилване на бойния потенциал на Алианса. Разполагане на сили и средства на НАТО на българска територия за компенсиране на съществуващите дефицити от бойни способности, чрез попълнени, боеспособни и боеготови сухопътна бригада, ескадрила на ВВС, система за противовъздушна и противоракетна отбрана, включително модерни радари, противокорабни брегови ракетни системи и т.н.
Осигуряване на засилено присъствие на сили на НАТО в България – сухопътни, военновъздушни и военноморски, с цел укрепване на националния и съюзния възпиращ и отбранителен потенциал. Трансформация на създаващата се бойна група на Алианса в сухопътна многонационална бригада, с всички необходими елементи за бойно осигуряване и поддръжка. Активно участие на България в изграждането на предното присъствие на НАТО в Югоизточния му фланг.
Извънредно атестиране и подбор на висшия команден състав на Българските въоръжени сили, включително лично и индивидуално представяне пред суверена в лицето на народните представители, в Комисията по отбрана в Народното събрание, за получаване на одобрението на Народното събрание за техните назначения и въвеждане на задължително законово изискване за такава процедура при всички бъдещи назначения и повишения на висшия офицерски състав от Българските въоръжени сили.
Радикална промяна в системите за сигурност в МВР, като всички служители бъдат подложени на извънредно атестиране за честност и професионална етика.
Прочистване на МВР и службите за сигурност от руските зависимости;
Извънредно атестиране и нова прецизна селекция (подбор) на всички висши служители в МВР, ДАНС, ДАР, НСО, както и на всички други специални служби, имащи отговорности и задължения по опазване на националната сигурност на България.
Провеждане на непрекъснат парламентарен контрол над специалните служби и провеждане на периодична проверка за лоялност и атестация на служителите в тези служби чрез явяване пред Народното събрание за отговаряне на въпроси и получаване на одобрение за назначение и/или кариерно израстване.
Изграждане на Граждански бордове, контролиращи законността на действията на МВР и ДАНС и съставени от лица с безупречен граждански авторитет.
III. В ПОЛИТИКАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ НА БЪЛГАРИЯ
Ревизия на всички договори, сключени с Руската федерация в сферата на енергетиката, включително преразглеждане на условия по договорите за транзит на руски газ през България.
Разкриване и публикуване на загубите за България като следствие от почти пълната руска енергийна зависимост
Премахване на всички изкуствено създадени пречки за разработване и използване на българските газови и петролни находища.
Премахване на мораториума върху проучването на залежите за шистов газ.
Завеждане на дела в Международния арбитражен съд срещу руските енергийни монополисти за пропуснати ползи.
Прекратяване на монополната позиция на „Лукойл“ на пазара на горива в България, чрез създаване на условия за реална конкуренция и стимулиране на вноса и дистрибуцията на петролни продукти с източник на доставка, различен от Руската федерация;
Поставяне на руската фирма „Лукойл Нефтохим Бургас“ (и всеки възможен неин приемник) под силен държавен контрол и наблюдение. Провеждане на цялостна комплексна ревизия за 10 годишен период. При установени щети за бюджета, поради некоректни данъчно-счетоводни практики, търсене на наказателна отговорност за съответните ръководни органи.
Окончателно прекратяване на проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“.
Започване на активна работа за разширение на АЕЦ „Козлодуй“ и заместване на руското ядрено гориво с друго, произведено от съюзна държава.
IV. ВЪВ ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА
Провеждане на безусловна и пълна дерусификация и декомунизация на страната, включително чрез лустрация.
Отказ от сътрудничество с партии и обществени организации, произлезли или свързани с бившата комунистическа партия и нейните репресивни тайни служби, зависими и обслужващи чужди, антиевропейски, антидемократични и антибългарски политически и икономически интереси.
Увеличаване на контрола при издаването на туристически визи на руски граждани, като особено внимание се обърне на мотивите да посетят страната ни мъже на възраст между 18 и 60 години, годни да боравят с огнестрелно оръжие и взривни материали и преминали военна подготовка;
Проверка от българските специални служби на всички руски граждани, които са собственици на недвижими имоти в България и са получили визи с облекчен режим за влизане в страната, за възможни техни връзки с въоръжените сили и специалните служби на Руската федерация;
Създаване на специализирана база-данни в ДАНС, водеща на отчет всички недвижими имоти на територията на Република България, собственост на Руската федерация и държавите от бившия СССР и на частни лица – граждани на тези държави. В базата данни да бъдат включени и луксозни движими собствености, яхти, самолети и подобни.
Незабавно спиране на излъчванията на територията на България на всички руски телевизионни канали, както и прекратяване или блокиране на дейността на руските дезинформационни интернет сайтове на български език;
Депутинизация на българските медии и социални мрежи;
Активно противодействие на руската подривна хибридна дейност.
V. В ПОЛИТИКАТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
Преглед и коригиране на всички учебници по история, на всички издателства, в които съществуването на България се разглежда изключително от позицията и през призмата на руските и съветски интереси. Включване в учебните програми на основното и средното образование на фактите и обстоятелствата около окупацията на България от Червената армия и произтеклите от това последствия за България – избиване на националния елит, ограбване на стопанския ресурс на България, разбиване на селскостопанския модел, всеобща икономическа разруха.
Промяна на учебните програми по география и български език и литература, като се включат събития и автори, които отразяват истината за развитието на страната и ролята на управляващата комунистическа партия след 09.09.1944 г.
Значително по-широко застъпване на гражданското образование на децата през целия образователен цикъл, за изграждане на осъзнати и активни граждани, разбиращи смисъла и логиката на демокрацията и ролите на институциите в демократичната държава, граждани, способни да устояват на манипулациите на популизма и политическото шарлатанство и неподдаващи се на пропагандата на авторитарни държави и деспотични политически режими.
Създаване на „Дом на паметта“, в който чрез документи и материали от близкото минало да се представи живота в България след 09.09.44 г. и премахване от територията на страната на всички паметници на „работническо-селската червена армия“, по-късно преименувана на съветска армия, окупирала страната ни през септември 1944 г. и поставила на власт престъпната Българска комунистическа партия. Премахване на паметниците на комунистите, извършвали терористични актове срещу България.
VI. В ПОЛИТИКАТА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО
Извършване на институционална реформа на базата на системата за взаимен контрол и баланс на властите.
Извършване на реформа на съдебната власт, гарантираща нейната независимост, компетентност и отговорност пред обществото.
Приемане на нова Конституция на България, в която наред с другите въпроси, утвърждаващи демократичния и евроатлантически път на развитие на България, премахва прекия избор на президент и го замества с избор от Парламента с мнозинство повече от две трети.
Премахване на института на „служебно правителство“, намаляване правомощията на президента, премиера, главния прокурор, намаляване мандата на главния прокурор от 7 на 5 години, както и на членовете на Конституционния съд от 9 на 5 години.
Ние, членовете на Атлантическия съвет на България,

ПРИЗОВАВАМЕ ДЕСНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ,

да включат в своите програми за действие посочените цели, като ги изпълнят със съдържание чрез предложените решения, независимо дали са в ролята на управляващи или опозиция в Народното събрание. Призоваваме ги да бъдат не на думи, а на дело национално отговорни политици и незабавно да започнат работа по осъществяването на тези цели.

Демократичното евроатлантическо гражданско общество в България дава последен шанс на днешните десни политици в България, като им дава още един кредит на доверие. Провалът на десните и дясно-центристки български партии в този исторически момент никога няма да бъде простен, защото това ще бъде не само провал за тях, но и за България. Този провал неминуемо ще доведе до окончателно унищожаване на надеждите на сегашното поколение за справедлив и достоен живот и ще убие европейското бъдеще на следващите поколения български граждани.

Това не се прощава!

Управителен съвет
на Атлантическия съвет на България

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов