|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
С над 1700 заявления граждани са се възползвали от услугите на Комисията по досиета през 2023 г. ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Петък, 05 Януари 2024 18:51

alt

 

Общо 1706 заявления са подадени от граждани и изследователи в Комисията по досиетата през изминалата 2023 г.

Това показват докладите на независимия държавен орган, натоварен с разкриването на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби и с предоставянето на достъп до техните архивни документи.

По закона за досиетата Комисията се отчита с два пъти в година пред Народното събрание (юли и декември).

Отчетите показват, че и през 2023 г. се е запазила тенденцията от последните години читалнята на Комисията на ул. „Врабча“ 1 в столицата да е посещавана между 800 и 900 души.

През 2023 г. общо 835 граждани са посетили читалнята за запознаване с документи на ДС и разузнавателните служби на БНА.

Осигуряването на достъпа до документите на тоталитарните служби е една от важните дейности на Комисията и тя се реализира чрез нейния отдел „Обслужване на граждани” към дирекция „Изследване на архивите и публична дейност” на държавната институция.

Сайтът desebg.com предлага обобщаващи данни за двата отчетни периода. За първия период до 30 юни 2023 г. статистиката е следната:
Подадени заявления – общо 925 броя, в това число по електронен път – 318 броя. От тях:
- за запознаване с документи на лицата за тях самите или за техни починали близки по права линия до втора степен включително във връзка с прилагането на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона – 737 броя;
- във връзка с прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица – 76 броя;
- за изследователска и проучвателна дейност – 112 броя.
Приключени преписки – общо 771 броя:
- на 320 лица във връзка с подадени заявления са изпратени писма с покана за запознаване с налични архивни материали, които ги касаят;
- на 399 лица са изпратени писма, че след извършена проверка в архива не са открити материали по тяхното заявление;
- по искане на 52 лица са издадени и изпратени удостоверения за претърпяна репресия.
Посещения в читалнята – 393 лица.
Прегледани и анонимизирани документи с информация по чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА – с информация за трети лица – 36 212 листа.
Предоставени копия от архивни документи – 67 685 листа:
- на хартиен носител – 7 874 листа;
- на електронен носител – 59 811 листа.

През първия период за запознаване с документи на граждани и изследователи са предоставени – 4031 дела.

В периода от юли 2023 г. до 20 декември 2023 г. статистиката е следната:
Подадени заявления – общо 781 броя, както следва:

  • по електронен път – 324 броя;
  • подадени лично – 457 броя.

- за запознаване с документи на лицата за тях самите или за техни починали близки по права линия до втора степен включително във връзка с прилагането на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона – 682 броя;
- във връзка с прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица – 30 броя;
- за изследователска и проучвателна дейност – 69 броя.
Приключени преписки – общо 651 броя:
- на 237 лица във връзка с подадени заявления са изпратени писма с покана за запознаване с налични архивни материали, които ги касаят;
- на 403 лица са изпратени писма, че след извършена проверка в архива не са открити материали по тяхното заявление;
- по искане на 11 лица са издадени и изпратени удостоверения за претърпяна репресия.
Посещения в читалнята – 442 лица.

Прегледани и анонимизирани документи с информация по чл. 31, ал. 6 от ЗДРДОПБГДСРСБНА – с информация за трети лица – 20 587 листа.

Предоставени копия от архивни документи – 37 307 листа:
- на хартиен носител – 12 652 листа;
- на електронен носител – 24 655 листа.

През второто полугодие на 2023 г. за запознаване на граждани и изследователи са предоставени общо 4138 дела.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов