|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Над 440 агенти на тоталитарните комунистически служби е осветила Комисията по досиетата през 2022 г. ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Вторник, 03 Януари 2023 15:10

alt

 

Общо 445 сътрудници на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА са осветени от Комисията по досиетата през изминалата 2022 г.

Това показват отчетните доклади на независимия държавен орган, натоварен с осъществяване на държавната политика по разкриването на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби на ръководни постове след 10 ноември 1989 г.

Съгласно закона за досиетата Комисията се отчита за своята дейност пред Народното събрание, което избира състава ѝ, два пъти в годината с доклади.

Статистическите данни от тях показват, че през 2022 г. Комисията по досиетата е проверила за принадлежност към тоталитарните служби общо 21 575 души.

 От тях е установила 702 сътрудници. Огласени са данните за 445 от тях. Не е оповестено сътрудничеството на 257 агенти.

Причината за това е, че една голяма част от тях са починали лица, а в този случай законът за досиетата не позволява информацията за тях да се оповестява публично. Друга част от необявените сътрудници са лица, за които ДАНС е извършвала проучване за надеждност по Закона за защита на класифицираната информация за издаване на допуск до различни нива секретна информация. В тези случаи имената на проверените лица също не се разкриват публично.

Ето как се разпределят тези данни в двата отчетни периода според данните в докладите на Комисията по досиетата:

 

Първи доклад (за периода 20 декември 2021 - 20 юли 2022 г.):

Извършена е проверка на 13 067 български граждани на основание. Първите три категории с най-много проверени лица са:

 • лица, заемали или заемащи публични длъжности и извършвали или извършващи публични дейности – 8 530 лица;
 • лица, за които се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация – 3 430 лица;
 • лица, проверени при кадрови промени – 476 лица.

За този период Комисията по досиетата е установила принадлежност към структурите на ДС и разузнавателните служби на БНА на 442 български граждани. Обявена е принадлежност на 273 български граждани.

Не са обявени данните за 169 лица с установена принадлежност на основание:

 • лица, за които се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация – 12 лица;
 • лицето е починало – 145 лица;
 • лицето е непълнолетно – 1 лице;
 • по собствено искане на гражданите за установяване на принадлежност към органите по чл.1, като същите не са публични личности или не осъществяват публични дейности – 11 лица.

 

Втори доклад (за периода 20 юли 2022 г. – 20 декември 2022 г.).

Извършена е проверка на 8 508 български граждани на основание. Първите три категории с най-много проверени лица са:

 • лица, заемали или заемащи публични длъжности и извършвали или извършващи публични дейности – 2 896 лица;
 • лица, за които се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация – 2 405 лица;
 • лица, регистрирани за участие в избори – на 2 227 лица.

За този период Комисията е установила принадлежност към структурите на ДС и разузнавателните служби на БНА на 260 български граждани. Обявена е принадлежност на 172 български граждани.

Не са обявени данните за 88 лица с установена принадлежност на основание:

 • лица, за които се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация – 5 лица;
 • лицето е починало – 74 лица;
 • по собствено искане на гражданите за установяване на принадлежност към органите по чл.1, като същите не са публични личности или не осъществяват публични дейности – 9 лица.

Комисията по досиетата бе създадена през април 2007 г. и оттогава досега е осветила над 18 000 сътрудници на тоталитарните комунистически служби, заемали или заемащи ръководни държавни или обществени постове след 10 ноември 1989 г.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов