|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Над 3000 нови архивни дела на ДС са дигитализирани през 2021 г. ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Вторник, 04 Януари 2022 16:51

alt

 

През изминалата 2021 г. Комисията по досиета е продължила процеса на дигитализиране на архивите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, като е успяла да увеличи електронния архив с нови над 3000 архивни дела.

Това разкриват отчетите на Комисията по досиетата, внесени в Народното събрание и публикувани на сайта на независимия държавен орган (виж – ТУК).

По закон Комисията се отчита два пъти годишно (месеците юли и декември) през парламента.

През 2021 г. тя е дигитализирала общо 3095 дела, които възлизат на 244 452 листа.

За дигитализирането Комисията е създала специален отдел, който обаче нито по човешки ресурс, нито по обем на техниката отговаря на възможностите този процес да се извършва ускорено и в сериозни мащаби, както това се прави с архивите на тоталитарните комунистически служби в страни като Германия, Полша, Чехия и др.

Сайтът desebg.com представя по по-подробна статистика за дигитализацията през изминалата година, публикувана в отчетните доклади.

 

Дейности по дигитализация,

реставрация и застраховане (декември 2020 – юни 2021 г.)

За периода 1 декември 2020 г. до 30 юни 2021 г. са сканирани и копирани общо 1 855 архивни дела или 149 764 листа.

По заявка на граждани:

 • 332 архивни дела или 19 452 листа – заверени копия, предоставени на електронен носител по заявки на граждани;
 • 25 архивни дела или 4 553 листа – заверени копия, предоставени на електронен носител (с частично заличени данни на секретни сътрудници, за които Комисията не е обявила принадлежност), във връзка със заявки на граждани;
 • 87 архивни дела или 3 303 листа – заверени копия, предоставени на хартиен носител по заявки на граждани;
 • 432 архивни дела или 14 636 листа – предоставени на хартиен носител във връзка със заявки на отдел „Правно-административен” и администрацията на Комисията;
 • 259 архивни дела или 31 640 листа – във връзка със застраховане на анонимизирани заверени копия по заявки на граждани;
 • 76 архивни дела или 11 439 листа – копия от филмирани материали (микрофишове/микрофилми), предоставени на хартиен и/или електронен носител по постъпили заявки;
 • 378 архивни дела или 51 416 листа – сканирани във връзка с изграждането на дигитален архив на Комисията;
 • 260 архивни дела или 13 325 листа – копия предоставени на електронен носител във връзка с издателската и публична дейност на Комисията;
 • обработени и предоставени по заявки на граждани са 6 копия от учебни филми.

 

Дейности по изграждане на дигитален архив на Комисията

По изграждане на дигитален архив на Комисията са извършени следните дейности:

Проверени, описани и включени като мастер обекти към дигиталния архив са 244 архивни дела или 4 456 листа.
В подкрепа на посочените по-горе данни може да се каже, че към настоящия момент Централизираният архив в по-голямата си част е комплектуван и изграден по отношение на хартиените носители. Финализирането на процеса по приемане на документите от органите по чл. 16, ал. 1 от Закона, ще приключи след предоставяне на документите от всички задължени, съгласно него, ведомства като:

 • Министерство на отбраната – Служба „Военна информация” – проведена е среща с представители на службата и е в процес стартиране по приемане на останалите документи;
 • в малка част Министерство на вътрешните работи;
 • Централен военен архив;
 • Държавна агенция „Архиви”.

 

Дейности по дигитализация,

реставрация и застраховане (юни 2021 – ноември 2021 г.)

За периода 26 юни 2021 г. до 30 ноември 2021 г. са сканирани и копирани общо 1 240 архивни дела или 94 688 листа.
По заявка на граждани:

 • 426 архивни дела или 38 198 листа – заверени копия, предоставени на електронен носител по заявки на граждани;
 • 21 архивни дела или 5 499 листа – заверени копия, предоставени на електронен носител (с частично заличени данни на секретни сътрудници, за които Комисията не е обявила принадлежност), във връзка със заявки на граждани;
 • 95 архивни дела или 1 776 листа – заверени копия, предоставени на хартиен носител по заявки на граждани;
 • 278 архивни дела или 4 510 листа – предоставени на хартиен носител във връзка със заявки на отдел „Правно-административен” и администрацията на Комисията;
 • 146 архивни дела или 18 320 листа – във връзка със застраховане на анонимизирани заверени копия по заявки на граждани;
 • 24 архивни дела или 5 231 листа – копия от филмирани материали (микрофишове/микрофилми), предоставени на хартиен и/или електронен носител по постъпили заявки;
 • 210 архивни дела или 20 406 листа – сканирани във връзка с изграждането на дигитален архив на Комисията;
 • 26 архивни дела или 748 листа – копия предоставени на електронен носител във връзка с издателската и публична дейност на Комисията;
 • обработени и предоставени по заявки на граждани са 14 копия от учебни филми.


Дейности по изграждане на дигитален архив на Комисията

По изграждане на дигитален архив на Комисията е извършена следните дейности:
Проверени, описани и включени като мастер обекти към дигиталния архив са 190 архивни дела или 11 711 листа.
В подкрепа на посочените по-горе данни може да се каже, че към настоящия момент Централизираният архив в по-голямата си част е комплектуван и изграден по отношение на хартиените носители. Финализирането на процеса по приемане на документите от органите по чл. 16, ал. 1 от Закона, ще приключи след предоставяне на документите от всички задължени, съгласно него, ведомства като:

 • Министерство на отбраната – Служба „Военно разузнаване” – проведена е среща с представители на службата и на 04.11.2021 г. е подписано споразумение между двете институции за приемане на останалите документи;
 • в малка част Министерство на вътрешните работи;
 • Централен военен архив;
 • Държавна агенция „Архиви”.

Процесът по дигитализация на Централизирания архив продължава и през 2022 г. 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов