|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Въпреки пандемията от ковид-19 интересът към документите на Държавна сигурност не престава ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Петък, 31 Декември 2021 17:30

alt

 

Независимо от ограничителните противоепидемични мерки, наложени заради пандемията от ковид-19, интересът на гражданите и изследователите към архивите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА от периода на комунистическия режим в България не престава.

Това става ясно от отчетните доклади на Комисията по досиетата, внесени в Народното събрание и публикувани на сайта на независимия държавен орган, натоварен с изпълнение на държавната политика по разкриването на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби и съхранението, и достъпа до техните документи.

По закона за досиетата (2006 г.) създадената с него Комисия се отчита два пъти годишно (юли и декември) пред парламента.

През отиващата си 2021 г. в Комисията са подадени общо 910 заявления за достъп до архивите на ДС и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА (военното разузнаване при комунизма, известно като филиала на съветско ГРУ в НРБ).

Пандемията не е спряла 575 души, които лично са посетили през 2021 г. читалнята на Комисията по досиета, за да се запознаят с архивната документацията, която ги е интересувала.

Общо 154 от заявленията са подадени с изследователски цели. Значителна част от подадените заявления са постъпили в Комисията по електронен път.

Сайтът desebg.com публикува по-подробна статистика от двата доклада на Комисията по досиетата, в частта им за публичност и достъп до документите на репресивния апарат на БКП.


Данни за първия отчетен период декември 2020 – юни 2021 г.

За периода 20 декември 2020 г. – 30 юни 2021 г. са подадени общо 616 броя заявления, в това число по електронен път – 160 броя. От тях:

 • за запознаване с документи на лицата за тях самите или за техни починали близки по права линия до втора степен – 502 броя;
 • във връзка с прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица – 17 броя;
 • за изследователска и проучвателна дейност – 97 броя.

Приключени преписки – общо 535 броя:

 • на 230 лица във връзка с подадени заявления са изпратени писма с покана за запознаване с налични архивни материали, които ги касаят;
 • на 293 лица са изпратени писма, че след извършена проверка в архива не са открити материали по тяхното заявление;
 • по искане на 12 лица са издадени и изпратени удостоверения за претърпяна репресия.
 • посещения в читалнята – 287 лица.


Данни за втория отчетен период юли 2021 – декември 2021 г.

За периода 20 юли 2021 г. – 20 декември 2021 г. са подадени общо 294 заявления, в това число по електронен път – 57 броя. От тях:

 • за запознаване с документи на лицата за тях самите или за техни починали близки по права линия до втора степен – 227 броя;
 • във връзка с прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица – 10 броя;
 • за изследователска и проучвателна дейност – 57 броя.

Приключени преписки – общо 241 броя:

 • на 145 лица във връзка с подадени заявления са изпратени писма с покана за запознаване с налични архивни материали, които ги касаят;
 • на 92 лица са изпратени писма, че след извършена проверка в архива не са открити материали по тяхното заявление;
 • по искане на 4 лица са издадени и изпратени удостоверения за претърпяна репресия.
 • посещения в читалнята – 288 лица.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов