|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Комисията по досиетата е осветила 759 агенти на комунистическите служби през 2021 г. ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Сряда, 29 Декември 2021 11:23

alt

 

През 2021 г. Комисията по досиетата е осветила общо 759 сътрудници на Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА.

Това става ясно от внесените от нея два отчетни доклада в Народното събрание, които са публикувани на сайта ѝ.

По закона за досиетата независимият държавен орган се отчита два пъти в годината (юли и декември) пред Народното събрание. Сайтът desebg.com публикува обобщени данни от отчетите за календарната година за броя на проверените лица, за установените сътрудници, за обявените агенти, както и за извършените предварителни проверки и проверки по линия на ДАНС за лица за даване на достъп до класифицирана информация.


Общ брой на установените сътрудници

Комисията по досиетата е установила много по-голям брой от огласените 759 агенти.

Общият им брой за 2021 г. е 1064 души. Разликата от 305 неогласени сътрудници идва от различните ограничения на закона, като най-голям е броят на починалите лица (за тях данните не са публични).


Брой на проверените лица

През 2021 г. Комисията по досиетата е проверила за принадлежност към тоталитарните служби общо 28 913 лица с общо 116 свои решения.


Малък брой на предварителните проверки

Отчетите на Комисията по досиетата разкриват, че властите не се възползват от т. нар. тиха лустрация на механизма „предварителна проверка“, заложен в закона за досиетата.

През 2021 г. Комисията е извършила едва 54 на лица, за които е предстояло назначаване на ръководен пост в органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Предварителна проверка е извършена и на 29 лица, за които е направено предложение за награждаване с държавно отличие.


Работещ механизъм за проверка

по линия на достъп до класифицирана информация

Отчетите на Комисията по досиетата показват, че за различа от възможността за предварителна проверка, много по-висок е броят на проверките, извършени по искане на Държавна агенция „Национална сигурност“ на лица, за които предстои издаването на допуск за класифицирана информация.

Общият брой на проверените лица по този показател през тази календарна година е 7 168. По-долу desebg.com публикува по-подробна информация от двата отчетни доклада на Комисията по досиетата

 

Данни от отчета за периода декември 2020 – юли 2021 г.

Брой на взети решения от Комисията – 82.

Проверени лица за принадлежност към тоталитарните служби: общо 17 742 души:

 • лица, регистрирани за участие в избори – 4 707 души;
 • лица, заемали или заемащи публични длъжности и извършвали или извършващи публични дейности – 6 871 души;
 • кадрови промени – 940 лица;
 • органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт по отношение на лица, за които предстои избор или назначаване на публична длъжност – 41 лица;
 • органи на законодателната и изпълнителната власт по отношение на лица, за които е направено предложение за награждаване – 15 лица;
 • лица, за които се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация – 4 540 лица;
 • нови доказателства за принадлежност към органите на тоталитарните служби на лица, за които вече се е произнесла – 8 души;
 • по искане на граждани (за достъп до информацията, събирана за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително в органите на тоталитарните служби) – 303 лица;
 • по искане на граждани (за извършване на проверка за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително за установяване на принадлежност към органите) – 317 лица.


Брой на лицата с установена и обявена принадлежност

за периода декември 2020 - юли 2021 г.

Лица с установена принадлежност към ДС или разузнавателните служби на БНА – 668 души;
Брой на лицата с обявена принадлежност – 494;
Брой на лицата с установена, но необявена принадлежност 174 души:

 • лица, за които се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация – 17;
 • починали лица – 144 лица;
 • лица, които не подлежат на публикуване заради ненавършване на 18-годишна възраст – 1;
 • по собствено искане на гражданите за установяване на принадлежност към органите на тоталитарните служби, като същите не са публични личности или не осъществяват публични дейности – 11 лица.


Отчет за периода юли – декември 2021 г.

Взети решения от Комисията – 34.
Проверени български граждани за принадлежност към тоталитарните служби – 11 171:

 • лица, регистрирани за участие в избори – 2 113;
 • лица, заемали или заемащи публични длъжности и извършвали или извършващи публични дейности – 5 471;
 • при кадрови промени – 165 лица;
 • лица посочени като кредитни длъжници – 514;
 • органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт по отношение на лица, за които предстои избор или назначаване на публична длъжност – 13 лица;
 • органи на законодателната и изпълнителната власт по отношение на лица, за които е направено предложение за награждаване – 14 лица;
 • лица, за които се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация – 2 628 лица;
 • нови доказателства за принадлежност към органите на тоталитарните служби на лица, за които Комисията вече се е произнесла – 4 лица;
 • по искане на граждани (за достъп до информацията, събирана за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително в органите на тоталитарните служби) – 178 лица;
 • по искане на граждани (за извършване на проверка за него или за неговите починали съпруг/а или роднини по права линия до втора степен включително за установяване на принадлежност към органите) – 71 лица.


Установена и огласена принадлежност в периода юли – декември 2021 г.

Брой на лицата с установена принадлежност към тоталитарните служби – 396;
Брой на лицата с обявена принадлежност – 265;
Брой на неогласени сътрудници поради различни законови ограничения
131:

 • органи на законодателната и изпълнителната власт по отношение на лица, за които е направено предложение за награждаване – 1 лице;
 • лица, за които се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация – 7 лица;
 • починали лица – 117 лица;
 • по собствено искане на гражданите за установяване на принадлежност към органите на тоталитарните служби, като същите не са публични личности или не осъществяват публични дейности – 6 лица.

Отчетните доклади на Комисията по досиетата могат да бъдат изтеглени от сайта ѝ (ВИЖ – ТУК). 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов