|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Комисията по досиетата вече създава дигитален архив на документите на Държавна сигурност ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Вторник, 05 Януари 2021 19:02

alt

 

Комисията по досиетата е стартирала процеса по създаване на дигитален архив на тоталитарните комунистически сили, става ясно от двата отчетни доклада за дейността ѝ през изтеклата 2020 г., публикувани на сайта ѝ.

Както desebg.com информира по закона за досиетата Комисията се отчита два пъти в година пред Народното събрание.

Общо за изминалата година за дигитализирани 788 архивни дела или 91 025 листа показват отчетите на Комисията. Тази дейност се извършва от отдел „Комплектуване, съхранение, дигитализация, реставрация и застраховане на архива” към дирекция „Архив” на Комисията по досиетата.

За първия отчетен период (1 декември 2019 г. до 30 юни 2020 г.) в Комисията са извършени следните дейности по дигитализация, реставрация и застраховане на архивите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

Сканирани и копирани са общо 2 925 архивни дела или 161 521 листа.
По заявка на граждани:

 • 661 архивни дела или 27 972 листа – заверени копия, предоставени на електронен носител по заявки на граждани;
 • 85 архивни дела или 15 269 листа – заверени копия, предоставени на електронен носител (с частично заличени данни на секретни сътрудници, за които Комисията не е обявила принадлежност по чл. 1, на основание чл. 3 и чл. 26 от ЗДРДОПБГДСРСБНА и дела по   чл. 26 от Вътрешните правила за работа в отдел „КСДРЗА”), във връзка със заявки на граждани;
 • 133 архивни дела или 2 116 листа – заверени копия, предоставени на хартиен носител по заявки на граждани;
 • 591 архивни дела или 4 416 листа – предоставени на хартиен носител във връзка със заявки на отдел „Правно-административен” и администрацията на Комисията;
 • 516 архивни дела или 35 667 листа – във връзка със застраховане на анонимизирани заверени копия по заявки на граждани;
 • 145 архивни дела или 7 498 листа – копия от филмирани материали (микрофишове/микрофилми), предоставени на хартиен и/или електронен носител по постъпили заявки;
 • 522 архивни дела или 57 129 листа – сканирани във връзка с изграждането на дигитален архив на Комисията;
 • 1 копие от учебен филм – обработено и предоставено по заявка на граждани.

По изграждане на дигитален архив на Комисията са проверени, описани и включени като мастер обекти към дигиталния архив са 59 архивни дела или 2 022 листа.

За втория отчетен период (1 юли 2020 г. до 30 ноември 2020 г.) са сканирани и копирани общо 1 463 архивни дела или 125 444 листа. По заявка на граждани:

 • 349 архивни дела или 33 418 листа – заверени копия, предоставени на електронен носител по заявки на граждани;
 • 41 архивни дела или 6 360 листа – заверени копия, предоставени на електронен носител (с частично заличени данни на секретни сътрудници, за които Комисията не е обявила принадлежност по чл. 1, на основание чл. 3 и чл. 26 от ЗДРДОПБГДСРСБНА и дела по   чл. 26 от Вътрешните правила за работа в отдел „КСДРЗА”), във връзка със заявки на граждани;
 • 54 архивни дела или 791 листа – заверени копия, предоставени на хартиен носител по заявки на граждани;
 • 361 архивни дела или 5 564 листа – предоставени на хартиен носител във връзка със заявки на отдел „Правно-административен” и администрацията на Комисията;
 • 298 архивни дела или 35 410 листа – във връзка със застраховане на анонимизирани заверени копия по заявки на граждани;
 • 37 архивни дела или 6 609 листа – копия от филмирани материали (микрофишове/микрофилми), предоставени на хартиен и/или електронен носител по постъпили заявки;
 • 266 архивни дела или 33 896 листа – сканирани във връзка с изграждането на дигитален архив на Комисията;
 • 57 архивни дела или 3 396 листа – копия, предоставени на електронен носител във връзка с издателската и публична дейност на Комисията.

По изграждане на дигитален архив на Комисията са проверени, описани и включени като мастер обекти към дигиталния архив са 39 архивни дела или 3 405 листа.

Към момента в Централизираният архив в значителната си част се състои от хартиени носители (над 15 000 линейни метра).

Комисията е отбелязала в докладите си, че финализирането на процеса по приемане на документите на тоталитарните служби, ще приключи след предоставяне на документите от всички задължени, съгласно него, ведомства като: Министерството на отбраната – Служба „Военна информация”, в малка част Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване” и Държавна агенция „Архиви”.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов