|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Над 6700 архивни документи е предоставила за ползване Комисията по досиетата през 2020 г. ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Сряда, 30 Декември 2020 16:54

alt

 

Независимо от неблагоприятната обстановка, предизвикана от пандемията с китайския комунистически вирус за изминалата 2020 г. Комисията по досиетата е предоставила над 6700 архивни документи за ползване на граждани и изследователи.

Това показват данните от двата отчетни доклада на независимия държавен орган, натоварен с разкриването на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби и предоставяне на обществен достъп до документалното им наследство.
По закона за досиетата Комисията се отчита два пъти в годината пред Народното събрание (юли и декември).

 Desebg.com представя статистиката от двата отчетни доклада, публикувани на страницата на Комисията.

За периода 20 декември 2019 г. – 20 юли 2020 г. Комисията е представила следните архивни документи и информация за тях:

 • за запознаване с документи на граждани и изследователи са предоставени – 4 657 дела (предварително проверени за оперативни данни на чужди граждани и идентификационни данни на секретни сътрудници, незаемали публична длъжност или неизпълнявали публична дейност);
 • обратно са приети за постоянно съхранение – 4 300 дела;
 • подготвени са отговори на 525 запитвания за 723 лица;
 • направени са справки по 2 240 дела.

Извършена е паспортизация на 10 456 дела, както следва:

 • 5 424 дела (именни указатели с източник МВР);
 • 314 дела от оперативен архив (фонд IO, IЯ, IK);
 • 4 718 дела от служебен архив (фонд 48, оп. 1).

Класиране на документи:

 • Подредени в кутии са около 20 000 адресни и анкетни карти от ОД (областна дирекция, б.а.) на МВР Кърджали и ОД на МВР Хасково;
 • Ежеседмично се актуализират електронните регистри (списъци) на постъпленията с документи от различните източници;
 • Въведена е информацията за 3 000 лични кадрови дела (с източник МВР);
 • Съставени са описи на наличните справки и проучвания от ОД на МВР - Бургас и ОД на МВР - Варна, като е въведена информация за 4 444 лица от ОД на МВР - Бургас и 2 198 лица от ОД на МВР -Варна и работата по тях продължава;
 • Изготвени са описи на делата от фонд ІО, ІЯ, ІК и е допълнена информацията във фондовите описи за делата, приети от МВР, МО-Служба „ВИ“ и ДА“А“;

След финализиране на процеса по обезпаразитяване са почистени 600 дела, съдържащи общо около 6 000 листа и 1 200 картона, които са прибрани по места.

За втория отчетен период ( 20 юли 2020 г. – 20 декември 2020 г.) Комисията е предоставила следните архивни документи и информация за тях:

 • за запознаване с документи на граждани и изследователи са предоставени – 2 954 дела;
 • обратно са приети за постоянно съхранение – 2 563 дела;
 • подготвени са отговори на 493 запитвания за 571 лица;
 • направени са справки по 2 297 дела.

Извършена е паспортизация на 9 687 дела с източник МВР и 831 филмирани документа от НРС, както следва:

 • 3 000 лични кадрови дела;
 • 2 629 дела от оперативен архив (фонд 1А);
 • 26 дела от оперативен архив (фонд ИФ - 6, ОП.1);
 • 1 914 справки и проучвания от ОД на МВР – Видин (СДОИ);
 • 206 дела от служебен архив ( ф.8, оп. 6 А);
 • 1 912 паспортни преписки от ОД на МВР – Шумен (РУ - Нови Пазар);
 • 831 филмирани материали от оперативен архив на НРС.

Класиране на документи:

 • Подредени в кутии са около 24 223 адресни и анкетни карти от ОД на МВР Кърджали и ОД на МВР Хасково;
 • Ежеседмично се актуализират електронните регистри (списъци) на постъпленията с документи от различните източници;
 • Продължава работата по въвеждане и поддържане на данните от архивните дела в единната автоматизирана информационна система (АИС) на Централизирания архив на Комисията;
 • Въведена е информацията за 2 540 лични кадрови дела (с източник МВР);
 • Съставени са описи на наличните справки и проучвания от ОД на МВР - Бургас и ОД на МВР - Варна, като е въведена информация за 5 893 лица от ОД на МВР - Бургас и 8 316 лица от ОД на МВР -Варна и работата по тях продължава;
 • Изготвени са описи на делата от фонд 1А до архивен номер 2 629 и работата продължава;

След финализиране на процеса по обезпаразитяване са почистени 640 дела, съдържащи общо около 6 400 листа и 240 картона, които са прибрани по места.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов