|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Комисията по досиетата е установила над 700 агенти на ДС през 2020 г. ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Вторник, 22 Декември 2020 17:01

alt

 

При проверките, извършени през изтичащата 2020 година, Комисията по досиетата с председател Евтим Костадинов е установила над 700 сътрудници на тоталитарните комунистически служби, заемали или заемащи ръководни длъжности от 10 ноември 1989 г. до днес. Над 30 000 души са проверени по силата на закона през тази година.

Това показват двата отчетни доклада на независимия държавен орган, натоварен с разкриването на зависимостите от репресивния апарат на БКП, които той е внесъл в Народното събрание.

Комисията по досиетата, избрана през април 2007 г. по силата на закона за досиетата от 2006 г., се отчита два пъти в годината пред Народното събрание (месец юли и декември).

Сайтът desebg.com представя на своите читатели обобщени данни от двата доклада, публикувани на страницата на Комисията.

През изминалата година Комисията е установила общо 704 сътрудници на тоталитарните служби, от които е направила публично достояние данните за 546 сътрудници.

По периоди данните са разпределени така:

От първия отчетен периода (1 декември 2019 – 30 юни 2020 г.) Комисията е взела 68 решения за разкриване на сътрудници, при които са проверени 22 270 души.

От тях с установена принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА са 439 лица.

Огласени са данните за 390 агенти. Не е разкрита информацията за 49 лица – 1 при предварителна проверка за награждаване с държавно отличие, 12 – при проучване на надеждност по Закона за защита на класифицираната информация, 21 – починали и 15 сътрудници по проверка, поискана от граждани (във всички тези случаи данните за сътрудниците не са публични).

През втория отчетен период (1 юли – 30 ноември 2020 г.) Комисията по досиетата е приела 60 решения.

Проверени са 7805 души, от които с досиета са установени 265 сътрудници. Комисията е огласени 156 агенти.

Не са разкрити 109 агенти, от които: 1 при предварителна проверка за награждаване с държавно отличие, 13 – при проучване за надеждност по Закона за защита на класифицираната информация, 88 – починали и 7 – по проверка, поискана от граждани.

През 2020 г. най-обемните проверки бяха на кандидатите за общински съветници на последните местни избори през 2019 г.; лицата, заемащи ръководни позиции в адвокатските колегии в страната; съдебни заседатели в окръжните съдилища в страната и др. 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов