|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Комисията по досиетата е разкрила над 1100 агенти на тоталитарните служби през 2019 г. ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Събота, 28 Декември 2019 18:15

alt

 

Комисията по досиетата е разкрила общо 1166 сътрудници на тоталитарните комунистически служби през изтичащата 2019 г.

Това показват данните от двата отчетни доклада за дейността ѝ през годината, внесени в Народното събрание.

Преди броени дни Комисията публикува на своята интернет страница доклада за второто полугодие и това позволява да се извлекат статистически данни за последните 12 месеца.

691 от сътрудниците на Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА са разкрити през първите шест месеца на годината, а 475 агенти – през второто полугодие.

С тях общия брой на разкритите от Комисията по досиетата през последните 12 години откакто тя функционера сътрудници на тоталитарните служби, заемали или заемащи ръководни постове в държавата и обществото след 10 ноември 1989 г. до днес, възлиза на около 14 000 души.

Иначе през изтичащата година  Комисията е установила общо принадлежността към тоталитарните служби на 1608 лица (982 през първите шест месеца и 626 през вторите шест месеца).

Не са огласени публично данните за 593 души, по-голямата част от които са починали. Сред необявените има и лица, установени по искане на граждани при запознаване с материали, отнасящи се до родственици, а също така и при извършване на предварителни проверки и др.

Общият брой на проверените лица през 2019 г. е 37 716 български граждани  (18 580 души през първото полугодие и 19 136 през второто).

Сред проверените категории лица са такива, които са регистрирани за участие в избори, лица, заемали или заемащи публични длъжности и извършвали или извършващи публични дейности, проверки на лица в резултат на кадрови промени в различни държавни структури, лица, посочени от БНБ през 1997 г. като длъжници, лица, за които е направено предложение за награждаване, лица, за които се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация и др.

 

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов