|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Близо 1000 агенти е разкрила Комисията по досиетата през 2017 г. ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Събота, 30 Декември 2017 11:27

alt
Близо 1000 сътрудници на тоталитарните комунистически служби е разкрила комисията по досиетата през 2017 г.

Това показват отчетните ѝ доклади пред Народното събрание за тази година. Независимият държавен орган се отчита по закон два пъти през годината пред парламента, а отчетите ѝ са публични и са публикувани на сайта на Комисията.

В отчета за дейността си в периода юли-декември 2017 г. Комисията е посочила, че е установила принадлежност към Държавна сигурност или разузнавателните служби на Българската народна армия на 602 лица. От тях е обявила данните за 399 души. Информацията за останалите 203 лица не е публична поради ограничения в закона, като част от установените са починали.

Към обявените 399 души се прибавят и обявените от Комисията 587 лица в периода декември 2016 – юни 2017 г. Тогава с принадлежност са установени 961 лица.

Така общия брой на разкритите сътрудници през тази година става 986 души. Една част от тях Комисията е разкрила с предишни стои решения, но по закон е задължена да оповестява сътрудниците при проверката на различни ръководни постове, независимо от факта дали те са разкрити преди това.

За периода юли-декември 2017 г. Комисията е извършила проверка на 14 331 български граждани на основание:

 • лица, регистрирани за участие в избори – на 21 лица;
 • лица, заемали или заемащи публични длъжности и извършвали или извършващи публични дейности – на 6 023 лица;
 • при кадрови промени – 201 лица;
 • лица, посочени като длъжници – 465 лица;

в това число:

 • по чл. 3, ал. 2 от ЗИОНК  (Закон за информация относно необслужваните кредити ) - на 217 лица;
 • по чл. 62, ал.12, т.2 от ЗКИ (КТБ) – на 248 лица.
 • лица, за които предстои избор или назначаване на публична длъжност – на 36 лица;
 • лица, за които се извършва проучване за надеждност съгласно Закона за защита на класифицираната информация – на 2 934 лица;
 • по чл. 31, ал. 1, т. 1 по искане на граждани – на 447 лица;
 • по чл. 31, ал. 1, т. 2 (по искане на граждани) – на   91 лица;
 • по § 18 от ЗЗКИ – на 4 113 лица.

Впечатление прави малкия брой на проверки на лица, за които предстои избор или назначаване на публична длъжност, тоест т. нар. предварителна проверка, която ръководителите на институции или организации имат право да правя. Комисията отчита установяването на общо 36 лица с принадлежност към тоталитарните служби (не е посочен броя на лицата, за които е извършена предварителна проверка), но по тази малка цифра може да се съди, че политическата лустрация не се използва от институциите ефективно.

За последен път това се случи по времето на местни избори през 2011 г., когато някои партии, сред които и ГЕРБ, провериха няколко хиляди свои кандидати за общински съветници и кметове.

За своя 10-годишен период на съществуване от 2007 г. насам Комисията по досиетата е проверила близо 300 000 лица на ръководни постове. Установена е принадлежност към тоталитарните служби на около 14 000 сътрудници и са обявени публично данни за около 12 000 души, като разликата се отнася за починали лица, информацията за които не се огласява по закон.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Лагерът "Белене" - памет

Банер

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов