|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Запазва се интересът на гражданите и изследователите към архивите на ДС ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Четвъртък, 26 Декември 2013 11:42

alt
И през изтичащата 2013 г. интересът на граждани, изследователи и журналисти към архивите на комунистическите тайни служби остава траен. Това показва отчетът на комисията по досиетата за работата й, внесен в Народното събрание. Той обхваща периода юли-декември 2013 г.

През последните 6 месеца в независимия държавен орган са подадени общо 628 заявления. От тях най-много са били от лица, проявяващи интерес към документи на свои близки – 478 заявления. Следват заявленията за проучвателна дейност – 105.

Към тях следва да се прибавят и данните от отчета на комисията за дейността й през първото полугодие (по закон комисията се отчита пред парламента два пъти в годината – през месеците юни и декември, бел. ред.). За първия отчетен период януари-юни 2013 г.  са постъпили общо 1120 заявления. От тях най-много са от лица, търсещи информация са себе си – 525, а след тях следват заявленията за изследователска дейност – 116.

Общо за цялата  2013 г. в комисията са постъпили 1748 заявления. От тях 1003 за от търсещите информация за себе си или за свои близки, а с изследователска цел – 221. Разликата се разпределя в други категории като заявления по Закона за гражданска и политическа реабилитация на репресирани лица, чужди граждани и др.

В сравнение с 2012 г. интересът към документите на комунистическите служби леко се е увеличил. За 2012 г. общият брой на подадените в комисията заявления е 1649. От тях най-многобройни са от граждани, търсещи информация за себе си или за свои близки – 1286, следвани от заявленията на изследователи и журналисти, които са 258.

Своеобразният бум към досиетата от обществото беше регистриран през 2011 г., когато тогавашното ръководство на МВР с министър Цветан Цветанов предаде на комисията по досиетата над 1 млн. архивни документи за периода 9 септември 1944 г. – юли 1991 г.

През 2013 г. комисията по досиетата е предоставила на граждани, изследователи и журналисти копия на близо  118 000 архивни документи на хартиен и електронен носител. През първото полугодие копията възлизат са близо 58 000, а през второто полугодие на близо 60 000 документи.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов