|

Документи

Документи

Календар

Черен календар на комунизма
Кого и къде предстои да проверява комисията по досиетата ПДФ Е-мейл
COMDOS - Комисията Костадинов
Написано от Христо Христов   
Събота, 14 Декември 2013 20:15

alt

Миналата седмица министър-председателят Пламен Орешарски заяви, че не следи внимателно дейността на комисията по досиетата, но е останал с впечатление, че тя е отворила почти всички досиета. "Какво повече да отваря? А ако не е, да побърза и да си свърши работата. След като си свърши работата, не виждам за какво трябва да съществува", коментира Орешарски.

Изявлението му е меко казано е манипулириемо, тъй като е основана на неговата некомпетентност по въпроса. Коментарът създава погрешното впечатление, че комисията по досиетата продължава да съществува безпричинно и да харчи държавни средства на гърба на българските данъкоплатци. Изявлението на премиера се вписа идеално в искането на бившите кадрови служители на ДС, поискали от парламента закриването на комисията.

Сайтът desebg.com представя подробна информация за областите, държавните длъжности и сектори в страната, които предстоят да бъдат проверени от комисията по досиетата. Именно това е причината, поради която през май 2012 г. мандатът на независимия държавен орган беше удължен с 5 години от 41-то Народно събрание, за което гласуваха не само ГЕРБ и Синята коалиция, но и БСП и ДПС.

Важно е да се знае, че в закона законодателят е приел две основни категории, по които комисията извършва проверки. На първо място това са „публични длъжности”, а на второ – „публични дейности”.

По двете категории в закона са разписани подробни позиции. За публичните длъжности те са общо 29 позиции, а за публичните дейности – 14.

На практика публичните длъжности включват четирите власти – законодателната, изпълнителната, съдебната и местната, плюс президента и Конституционния съд и всички основни институции, свързани с тях, а както и някои други държавни структури. Може да се каже, че през първия 5-годишен мандат комисията по досиетата провери почти всички позиции от публичните длъжности.

Към публичните дейности са включени медиите, вероизповеданията, БАН, ВУЗ-те, учебните заведения по Закона за просветата (средните училища), синдикалните организации и тези на работодателите, частните банки и още някои други.

 

Изравняване на баланса на проверките

Точно преди една година, през декември 2012 г. тогавашните управляващи внесоха промени в закона за досиетата, с които бяха сериозно разширени и двата списъка – с публичните длъжности и публичните дейности.

Една от важните поправки беше да се изравни баланса на срока на проверката между публичните длъжности и публичните дейности. При гласуването на закона през декември 2006 г. беше прието трите основни власти – законодателната, изпълнителната и съдебната, както и местната и президента да бъдат проверявани от 10 ноември 1989 г. насетне – тоест за времето на целия преход.

Не така обаче стояха нещата при публичните дейности. Там комисията беше задължена да извършва проверките от момента влизането на закона в сила – тоест от декември 2006 г., което автоматично означава, че сътрудниците на комунистическите тайни служби през първите 16 години от прехода останаха скрити в области като медиите, ВУЗ, банки и т.н.

С поправките от миналата година ГЕРБ поправиха тази „грешка” и комисията вече е задължена да проверява публичните дейности също от 10 ноември 1989 г.

Ето как изглеждат секторите, които комисията трябва да провери до края на мандата си през 2017 г., ако БСП успее да спазари ДПС и „Атака” за предсрочното й закриване.

 

Проверките по списъка на публичните длъжности

В списъка на публични длъжности проверки за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия предстоят на:

 • разследващите полицаи, военните разследващи полицаи, разследващите митнически инспектори;
 • зам.-началници на управления и районни служби в МВР; ръководствата на бази, гранично-полицейски кораби, гранични контролно-пропускателни пунктове, районни центрове 112 и началниците на участъци;
 • началникът и заместник-началниците на отбраната, командващият, заместник-командващият и началникът на щаба на Съвместното командване на силите, командирите, заместник-командирите и началниците на щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили;
 • директорът, заместник-директорите, директорите на дирекции, началниците на отдели и началниците на сектори в служба "Военна информация", директорът, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на секции в Националната разузнавателна служба;
 • членовете научните съвети на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет;
 • други длъжности, които се заемат с акт на президента на Република България, Народното събрание, Министерския съвет или министър-председателя;
 • кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници (в момента тази проверка тече и са проверени общините в 5 от областите в България).

Не трябва да се забравя, че комисията извършва проверки на всички изборни длъжности преди всички избори – местни, парламентарни, президентски, европейски (догодина предстоят за членове на ЕП).

Предстои да научим и резултатите от проверките на новия състав на Министерския съвет (правителството на Орешарски), както и на назначените от него нови областни управители

 

Проверките по списъка на публичните дейности

По публичните дейности предстоят проверките на:

 • медиите в периода 10 ноември 1989 г. – декември 2006 г.;управителите на печатни издания и електронни средства за масова информация;
 • ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности (обявени са само някои резултати);
 • председателите, заместник-председателите и членовете на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд;
 • председателите и членовете на управителните и контролните органи на националните спортни организации и на Българския олимпийски комитет;
 • членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми и еднолични търговци, придобили акции или дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях; членовете на управителните и контролните органи на приватизационните фондове;
 • членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки (проверката тече в момента), на застрахователи и презастрахователи, на фондови борси, на акционерни дружества, организиращи неофициален пазар на ценни книжа, на инвестиционни посредници и на инвестиционни дружества;
 • едноличните търговци, които организират хазартни игри; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица, организиращи хазартни игри;
 • едноличните търговци - предприятия, осъществяващи електронни съобщения; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - предприятия, осъществяващи електронни съобщения;
 • едноличните търговци - радио- и телевизионни оператори; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - радио- и телевизионни оператори;
 • синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон или в списъка на синдиците при Централната банка.

Кредитните длъжници са отделна категория, по която в момента проверките се извършват и някои от тях вече са обявени.

Видна е огромната по обхват дейност по проверките за принадлежност, които предстоят. Малцина са наясно, че обявяването на проверките се предхожда от сложна процедура, при която комисията изисква от съответната институция необходимите данни за проверка на съответните лица на ръководни постове не само в момента, а и такива, заемали ги в предходните 24 години. Често съответната институция не представя или забавя данните, а понякога информацията липсва или е унищожена, както например с фалиралите банки.

 

Големият отсъстващ - енергетиката

Големият отсъстващ в закона за досиетата е енергетиката. Изглежда енергийният сектор е табу поради тази причина българското общество няма да в скоро време да получи прозрачност по отношение на присъствието на сътрудниците на комунистическите тайни служби в енергетиката.

 
FacebookTwitter
Google BookmarksLinkedin
MySpaceRSS Feed

Регистър

Регистър на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

Сайт Памет

Сайт Памет

Виртуален музей

Виртуален музей на българския комунизъм
https://www.desebg.com

Коментарно

Коментарно

Библиотека

Библиотека

Речник

Коментарно
komdos
Декомунизация
Христо Христов